yangin-mahallini-terk-etmek-icin-4-dakikamiz-var

Onaylı malzeme kullanımı ve bakımların düzenli yapılması önem taşıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve TÜYAK’ın iş birliği ile düzenlenen “Yangın Güvenliği Semineri” YTÜ Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayri Kartopu öğrenciler ve sektör paydaşlarına ilgi gören bir konuşma yaptı.

Hayri Kartopu, “Can Güvenliği için Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri” adlı sunumunda; yangın algılama sisteminin işlevlerinin yangını başlangıç aşamasında algılamak, binada bulunanları ve yangınla mücadele ekiplerini yönlendirecek sesli ve ışıklı uyarıları vermek, diğer bina güvenlik sistemlerini kontrol etmek ve tahliye için gerekli haberleşmeyi yönetmek olarak özetleyerek tüm bu işlevlerin; temelde “can ve mal güvenliği sağlamak” amacına yönelik çalıştığını vurguladı.

hayri-kartopu-gorsel

Özellikle uyku halindeyken can kaybı yaşandığına değinen Kartopu konuşmasını, “Bir yangında can güvenliğini tehdit eden en önemli unsur duman olduğu için bu tip sistemlerde duman algılama önceliklidir.

Tüm uyunan, insanların yoğun olmadığı veya giremediği bölümlerde ve kaçış yollarında olabildiğince erken duman algılaması yapılması gerekir.

Yaşam veya konaklama mahallerimizde çıkan bir yangında yangın mahallini terk etmemiz için 4 dakikalık bir süremiz var, bunun için erken algılama büyük önem arz ediyor” şeklinde sürdürdü.

Ülkemizdeki durumu özetlerken; “Kurulacak yangın algılama ve alarm sistemlerinin kapsamı ve özellikleri, ulusal ve yerel yönetmelikler ile uygulama kılavuzları ve standartları ile belirlenir.

Ancak buna rağmen hala bilinçli veya bilinçsiz şekilde hatalı tasarım ve uygulamalarla karşılaşıyoruz. Birçok projede onayı olmayan malzeme kullanımı söz konusu olabiliyor” sözlerini dile getirdi. Güvenilir bir algılama yapabilmek için ürün seçiminde hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’de uyulması gereken kılavuz, yönetmelik ve standartlardan ayrı ayrı bahseden Hayri Kartopu, “Ülkemizde her projeye özgü teknik şartname oluşturuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eksik de olsa teknik şartnamesi var, bu arada bu teknik şartname bugünlerde güncelleniyor. Ülkemizde maalesef bağlayıcı olmasa da Meslek Odamızın bu konuda yayınları bulunmuyor.

Bu tür yayınlar her projecinin kendine özgü teknik şartnamesi olmasının önemli bir ölçüde önleyecektir” sözleriyle konuya ilişkin gördüğü eksikliği belirtti.

Yaşanan sorunlara çözüm önerisi olarak onaylı malzeme kullanımının faydalarını açıklayan Kartopu, yangın algılama sistemlerinin bakım çalışmalarının özendirilmesinin, denetlenmesinin ve Elektrik İç Tesis Yönetmeliğinin de güncellenmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

Sistemin öneminin can ve mal güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Hayri Kartopu “Yapının özelliği ve kullanım amacı bakımından doğacak gereksinimler ihmal edilmemeli ve mutlaka dikkate alınmalıdır” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.