Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Yangın alarm sistemleri, yangın riskine karşı insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bir otomatik yangın alarm sistemi istenmeyen yangın varlığını tespit etmek için tasarlanmıştır.

Genel olarak, yangın alarm sistemi, otomatik olarak, elle kumanda edilen ya da her ikisi olarak sınıflandırılır.

Otomatik yangın alarm sistemleri, bina sakinlerinin, bir yangın veya diğer acil durum halinde tahliye, acil hizmetler çağırmak, bir konuma olay rapor ve kontrol bilgisi göndermek maksadıyla tasarlanmışlardır.

Yangın Uyarı Sistemi

Yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.

Yangın uyarı sistemini oluşturan bütün kabloların ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan bütün hatların; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulması gerekir.

Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.

El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilir.

Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 m’ yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir engelli veya yaşlıların bulunduğu yerlerde bu mesafe azaltılabilir Ayrıca tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir. Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir.

Aşağıda Belirtilen Binalarda Yangın Uyarı Butonlarının Kullanılması Mecburidir:

a) Konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda,

b) Konutlar hariç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda,

c) Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda.

Yangın algılama sisteminin gerekli olduğu ve fakat duman algılama cihazlarının kullanımının uygun veya yeterli olmadığı mahallerde, sabit sıcaklık, sıcaklık artış, alev veya başka uygun tip algılama cihazı kullanılır ve bütün algılama cihazlarının periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması gerekir.

Binada otomatik yağmurlama sistemi bulunuyor ise, yağmurlama başlığının açılması hâlinde yangın uyarı sisteminin otomatik algılama yapması sağlanır.

Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak algılanması gerekir.

Bir Yangın Algılama ve Uyarı Sisteminin Devreye girmesi halinde, Sesli ve Işıklı Olarak veya Data İletişimi ile Alarm Verme;

a) Ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya tekrarlayıcı panellerde sesli, ışıklı veya alfa nümerik göstergeleri,

b) Binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları,

c) Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ışıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar veya diğer iletişim ortamları üzerinden data iletişimi, ile yapılır.