yeni-nesil-parafudr-nedir-neise-yarar-haber-gorseli

Alçak gerilim sistemlerinde özellikle yıldırım darbesinin elektrik-elektronik cihazlar üzerindeki etkisini minimuma indirmek üzere tasarlanmış ürünlere genel adıyla parafudr denmektedir.

Parafudrlar, paratonerlerin yapı dışındaki akımı toprakla buluşturma işlevini yapı içerisinde, aşırı akımın sisteme ulaşmasını engelleyerek toprağa iletmek üzere tasarlanmışlardır. %100 koruma sağlayamamasının nedeni de işte tam bu noktada aşırı akımı iletirken sistemde oluşan aşırı gerilimi engelleyememesidir.

Trimbox’ın bu açıklıktan yola çıkarak tasarladığı yeni nesil parafudrlar; eski usül parafudrlara ek olarak aşırı gerilim sönümlemesi yaparak sadece yıldırım darbesinde değil, trafo patlaması, nötr kopması, nötr hattına faz teması gibi durumlarda ortaya çıkacak cihaz yanmalarının da önüne geçiyor.

Trimbox yeni nesil parafudrların içerisinde bulunan parafudr sistemi ayrıca B,C,D sınıfı gibi ayrı ayrı kullanıma gerek bırakmadan tek sınıfla B sınıfı gücünde D sınıfı hassasiyetinde koruma sağlıyor.

Trimbox yeni nesil parafudrlar ayrıca, parafudr sistemleri için en önemli veri olan topraklama direncinin sitenilen seviyede olması, olmadığında işlevini tam olarak yerine getirememe sıkıntısını da aşmış durumda.

Sadece topraklama direncinin arttığı, topraklamanın kötü olduğu yerlerde değil, topraklama olmayan yerlerde bile sistemleri koruduğunu TSE ve ODTÜ testleri ile belgeleyen Trimbox yeni nesil parafudrlar hem fiyat avantajı, hem %87,84’lük yerlilik oranı, hem de cihaz korumasına odaklı üretim anlayışı ile fark yaratıyor.

IEC standartlarında parafudr testleri incelendiğinde, parafudra verilen yıldırım darbesi sonrasında parafudrun sağlamlığına bakılır, sistemdeki cihazları koruma amacıyla alınan ürünlerin koruma yapıp yapmadığı ile maalesef ilgilenilmezdi.

İşte bu noktada biz TSE’ye ve ODTÜ’ye başvurarak bu korumanın amacının cihazları korumak olduğunu, bu anlamda cihazları koruduğumuzunda belgelendirilmesini talep ettik ve olumlu sonuçları kamuoyuyla paylaştık.

15kV, 20kA 8/20 mikrosaniye ve 1,2/50 mikrosaniye yıldırım darbelerinde Trimbox hem sistemdeki cihazları korumuş, hem de kendisi zarar görmemiştir.

Yeni nesil parafudrun çok büyük bir ihtiyaç olduğu hem kamu, hem de özel sektörde son 10 yılda elektrik yangınlarının %78 oranında artış göstermesi ile ispatlanmıştır.

Dünya’nın en gelişmiş ülkeleri ve sistemlerine baktığımızda yine bu artış trendi kendisini göstermekte ve uluslararası standardın bu açıklığını kapatan Trimbox yeni nesil parafudrların özellikleri yeni standart olarak ülkemizden başlamak kaydıyla uygulanmalıdır.

Bu sayede hem yıllık 2 Milyar usd değerinde elektronik kart yanmalarının önüne geçilebilecek, hem de aşırı gerilim kaynaklı can kayıpları ve yangınlar sonlandırılabilecektir.