yangin-alarm-sistemlerinin-onemi

Yangın Alarm Sistemi, Bütünleşik Yangından Korunma İçin Merkezi Bir Role Sahiptir

“Can güvenliğinin yanı sıra, pek çok binada bir yangının en az hasarla atlatılarak kullanım ve işletme sürdürülebilirliğinin sağlanması,
kritik tasarım öncelikleri arasındadır.”

TESKON – 14.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi organizasyonuyla 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlendi.

Kongre kapsamındaki “Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı Semineri” büyük ilgi gördü. İzleyiciler salona sığmayınca iki sıra sandalye eklenmesine rağmen pek çok konuk semineri ayakta takip etti.

Seminerde, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı A. Haluk Yanık’ın sunduğu bildiri dikkat çekti.

yangin-alarm-sistemlerinin-onemi-haber-gorseli

Haluk Yanık, “Yangın Algılama ve Kontrol Sistemlerinin Mekanik Yangından Korunma ve Diğer Bina Kontrol Sistemleriyle Etkileşimi” adlı sunumunda; Bütünleşik Yangından Korunma kavramını, binada can ve mal güvenliği sağlamak için kurulmuş olan yangın algılama ve alarm, mekanik duman kontrol ve söndürme ve sistemlerin işlevlerini etkileyebilecek diğer bina sistemlerinin, birbirleriyle etkileşim halinde topyekûn yangın tepkisi vermesidir şeklinde tanımladı.

Yangın Alarm Sisteminin işlevlerini; binada bulunanların can güvenliği sağlama, sesli ve ışıklı alarmlarla uyarma ve tehlikeden uzaklaştırma, üçüncü önemli işlevi de diğer sistemlerle etkileşim kurarak binanın Bütünleşik Yangından Korunma senaryolarının işletilmesini sağlamak başlıkları altında ele aldı.

yangin-alarm-sistemlerinin-onemi-sunum

Kaçış yollarının güvenliği açısından, “Duman Kontrol Sisteminin otomatik ve elle çalıştırılmasında Yangın Algılama Sistemi ile üst düzeyde çift-yönlü etkileşimi gereklidir. HVAC otomasyon sistemleriyle etkileşim, operasyon durumunun HVAC tarafında fark edilmesi için yapılmalıdır.

Ortak kullanılan damper, fan, klima santralı gibi bileşenlere Duman Kontrol sistemi doğrudan kumanda eder. Asansörler ve yürüyen merdivenlerin kontrolü de bir yangın durumunda Yangın Algılama sistemine geçmelidir.

Kamera sistemleri, yangın alarmlarının doğrulanması ve acil durum yönetimi esnasında gözlem amacıyla kullanılabilir. Geçiş kontrol sistemi tarafından kapalı durumda tutulan, yangın çıkış kapıları, bina girişlerindeki turnike ve bariyerler, kaçış yollarında bulunan kapılar yangın esnasında doğrudan yangın alarm sisteminin kumandasına girmelidir. Bunların Yangın Algılama Sistemi tarafından açık duruma getirilmesi, geçiş kontrol sistemi tarafından güvenlik ihlali olarak algılanmaması için geçiş kontrol sistemiyle de etkileşim yarar sağlar” yorumuyla sistemlerin etkileşiminin gerekliliğini aktardı.

Ülkemizde inşaat sektöründeki iş yapış biçiminin, yeni projelerde etkin bir Bütünleşik Yangından Korunma Tasarımı yapılmasına olanak vermediğine değinen Yanık, altyapı için gecikilmiş bir aşamada ve zaman baskısı altında yapılan uygulama projelerinin sadece Sistem Uygulayıcısının kendi sistemlerine ilişkin yönetmelik ve standartlar dikkate alınarak yapıldığını belirtti. Diğer sistemlerle etkileşimin, hiçbir Sistem Uygulayıcısının sorumluluğunda olmadığı ve istense bile bu konuda bir ortak çalışmaya zaman kalmadığı için etkili bir yangın tepki senaryosu oluşturmaya ve uygulamaya olanak kalmadığını vurguladı.

Haluk Yanık bu soruna yönelik çözümü; “Binanın Yangına Topyekûn Tepki Stratejisi, uzman danışmanlığında yatırımcılar, binayı işletecekler, sigortacılar tarafından tasarım çalışmalarına başlamadan önce belirlenmelidir. Bu, binada yangına karşı can ve mal güvenliğinin ve kullanım/iş sürekliliğinin sağlanması için temel belgedir. Bu stratejiye uygun senaryolar doğrultusunda bütün yangından korunma sistemleri ve ilgili bina sistemleri konusunda uzman bir ekip tarafından Yangın Alarm Operasyon Matrisi hazırlanmalıdır” görüşüyle özetledi.

Sunumu sonrasında dinleyicilerin sorularını yanıtlayan EEC Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yanık, gerçekleşen organizasyon hakkında da “Seminere gösterilen ilgi, konunun mekanik ve elektrik tesisat sektörlerinde gündemde olduğunun ve çözüm beklediğinin de göstergesiydi. TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği yönetiminde ve teknik komitelerinde, bütünleşik yangından korunma tasarımı ve uygulaması konusunda oluşmuş mühendislik birikiminin, yurttaşlarımızın can güvenliklerine ve ülke ekonomisine katkısının benzer etkinliklerle süreceğini umuyorum” yorumunda bulundu.