demiryolu-kablolari-1

Demiryolları ve Bu Alanda Kullanılan Kablolar

Halihazırda 10 milyondan fazla nüfusa sahip yirmi metropole sahip olan kentleşmesi hala genişleyen bir dünyada, kentsel, bölgesel ve uzun mesafeli toplu taşıma ağları sürekli gelişmektedir.

Demiryolu ulaşımı birçok açıdan avantajlıdır, çünkü diğer tüm ulaşım araçlarına, özellikle fosil yakıt kullananlara karşı en sürdürülebilir ulaşım altyapılarını temsil ederler.

Bu bağlamda tüm bu demiryolları ağlarının ve milyonlarca yolcunun güvenilirliği, güç, sinyalizasyon ve iletişim uygulamalarına yönelik kablo tesisatı kalitesi ile doğrudan bağlantılıdır.

Demiryolları Kablolama Çözümleri

Demiryolu ağları muhtemelen birçok farklı işlevi kapsayan en geniş kablolama çözümlerini içerir:

 • Trenin çekişine güç sağlamak için katener hatları ve kontak telleri
 • Yüksek gerilim ve orta gerilim güç besleyici
 • Yüksek, orta ve alçak gerilim dağıtım şebekelerinin yanı sıra topraklama bağlantıları
 • Sinyal ve kontrol kabloları
 • Bükümlü çiftler, koaksiyel veya optik elemanlar, LAN kabloları ve yayılan kablolar ile denetim ve iletişim kabloları.

Her kablo ailesi, yerel veya uluslararası standartlara bağlı olarak bazı özelliklere sahiptir. Demiryolu kabloları da başta güvenlik ve dayanıklılık olmak üzere birçok niteliği barındırır.

Katener Kabloları

Saf veya alaşımlı bakırdan katener hatları için temas telleri, genellikle motor tipini, güç besleme şebekesinin frekansını ve iklim koşullarını entegre eden ulusal standartlara dayanır. Pantografların neden olduğu titreşimlerle bağlantılı mekanik gereksinimler, yüksek hızlı trenlerin tarihsel gelişimi ile orantılı olarak artmıştır.

Tüm ürün ailesi şunları içerir:

 • Avrupa EN 50149 veya Amerikan ASTM B 47 standartlarına göre pantografla sürekli temas halinde olan besleme telleri
 • Kontak tellerini tutan süspansiyon kabloları
 • Topraklama kabloları

Demiryolu Kabloları Güç Standartları

 1. Yüksek Gerilim (HV) Kabloları: Yeraltı kabloları genellikle trafo beslemesi için trafo merkezlerini besler. 46 ila 345 kV arasında voltajlı alternatif akımlar sağlarlar. 138 kV’a kadar EPR izolasyonları ve 345 kV’a kadar XLPE izoleli iletkenler ile çeşitli yapılar mevcuttur.
 2. Orta Gerilim (MV) Kabloları: Demiryolu ağlarının tüm aydınlatma, güvenlik, gözetim, havalandırma veya bilgi sistemlerine güç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Genellikle çapraz bağlı, Sınıf 2 bakır veya Alüminyum iletkenlerden oluşur
 3. Alçak Gerilim (LV) Kabloları: Trafo istasyonlarından gelen akımı, tipik olarak 230/400 V standart voltajlarla demiryolu ağlarının tüm aydınlatma, güvenlik, denetim veya bilgi sistemlerine dağıtmak üzere kullanılır. Doğru Akım (DC) ile çalışan bölgesel veya yerel toplu taşıma sistemlerini beslemek için 750 ve 1500 arasında voltaj değerine sahiptir. Genellikle ulusal standartlar ve gereksinimlerle tamamlanan Uluslararası IEC 60502-1 standardına sahiptir.

Demiryolu Kabloları Özellikleri

Ülkemizde demiryolu yatırımları Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hızla artmıştır. Günümüzde hızlı tren ve metro teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sayesinde bu alanda daha çok faaliyet görülmektedir. Demiryolu sistemleri söz konusu olduğunda en çok dikkat edilen konu can güvenliğidir. Bunun ardından sistemin işlevlerini sürdürebilmek ve verimliliği artırmak adına da bazı kriterler gündeme gelebilir.

Demiryolu kabloları seçiminde sistemin konumu, gerilim büyüklüğü, işlevsellik ve verimlilik gibi kriterler söz konusudur. Bunlar arasında yangına ve çeşitli olumsuz durumlara karşı dayanıklılık, uluslararası standartlara uygunluk, bükülme yarıçapı ve elektromanyetik dayanıklılık öne çıkmaktadır.

Makale: Sektörüm Dergisi tarafından hazırlanmıştır. Telif Hakları ile korunmaktadır.