untel-kablo-enerji-verimliligini-destekliyor-1

Dünya’daki karbon ayak izini azaltmak üzere enerji sarfiyatlarını düşüren ve üretim aşamalarını daha tasarruflu bir elektrik tüketimi üzerinden sürdüren Üntel Kablo, geliştirdiği kablolar aracılığıyla yeşil enerji anlayışını da tüm sektörlere iletiyor.

Hem yerli hem de yabancı pazarlarda Türk kablo sanayisinin önemli üreticilerinden biri olarak tanınan Üntel Kablo, birkaç yıl önce gelecekte yaşanması muhtemel enerji problemlerini öngörerek örnek bir çevreci bilinçle enerji maliyetlerini düşürmek üzere çalışmalara başlamıştı.

2019 Yılından Beri ISO 50001 Standartlarına Uygun Üntel Tesisi

Küresel iklim değişiklikleri ve bu değişikliklere karşı alınacak önlemlerin gerekliliğine kayıtsız kalmayan Üntel Kablo, iklim krizinin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve karbondioksit salınımının zararlarını odağına almıştı.

Dünya’da hızla artan temiz enerji ve sağlıklı gelecek farkındalığını benimseyen Üntel Kablo, öncelikli kendi üretim maliyetlerini olabildiğince minimize etmek ve tüketicilerine de bu bilinci aşılamak amacıyla ISO 50001 belgesini üretim süreçlerine kazandırmıştı.

2018 yılında ISO 50001 belgesi için başvuru yapan Üntel, 2019 yılında belgeyi “ISO 50001 2018 Versiyonu” olarak Türkiye’de alan ilk firma olmuştu. O günden bugüne geliştirdikleri vizyon gereği enerji maliyetlerinde azaltma yapmak için çalışmalar gerçekleştiren Üntel, 2016 yılında 1000 ton üretim için 1000 TEP enerji tüketirken, pazardaki talebin enerji tüketimini arttıracağını öngörerek enerji verimliliği tedbirleri almaya karar verdi.

Öngörülerinde haklı çıkan Üntel Kablo, 2019’un başlarında üretiminin 1000 tonun üzerine çıktığını gözlemledi. Aynı tarihlerde hükümet enerji krizinin önüne geçmek üzere 1000 TEP’in üzerinde enerji tüketerek üretim yapan tüm firmalara ISO 50001 belgesi alma zorunluluğu getirdi. ISO 50001 belgesini çok daha önceden üretim süreçlerine kazandıran Üntel Kablo, bu geçiş sürecinden en az etkilenen üretici firmalardan biri olmayı başarırken, üretim faaliyetlerine de hızla ve sağlıklı bir şekilde devam etti.

2019-2021 yılları arasında enerjide %30’luk bir verim artışı yakalayan Üntel Kablo, fabrikasında bulunan aydınlatmalardan, hammadde işlemeye kadar tüm süreçleri %30 daha az enerji tüketerek yürüttü. Tüm bu süreci bilinçli ve özverili olarak yürüten Üntel Kablo, şu an hala işletme, hammadde ve kompound işleme ve üretim süreçlerinde enerji maliyetlerini minimize eden çalışmalar yürütüyor.

Temiz Gelecek İçin Verimli Enerji Üntel Kablolarından Geçiyor

İklim krizi ile başa çıkmak üzere üzerine düşen görevi ISO 50001 standartlarına uygun çalışma sistemine geçerek tamamlanmış olarak görmeyen Üntel Kablo, ürettiği kablolar ile de enerji verimliliği adına çalışmalar yapılan her sektörün elektriğini iletiliyor.

Rüzgar enerjisi üretimi ve elektrikli araçlar günümüzde artan yeşil enerji aktivizmiyle birlikte hızla ivme kazanıyor. Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulumunda, uzun yıllar boyunca kusursuz olarak işleyişini sürdüren ve en zorlu koşullarda bile enerji iletimini kesintisiz sağlayan Üntel kabloları tercih ediliyor.

Öte yandan 2030 yılına kadar Dünya’nın her yerinde kullanımının yaygınlaşacağı öngörülen elektrikli araçların şarj istasyonları da gücünü Üntel’in enerji kablolarından alıyor.

untel-shore-power-kablo

Gemilerin limanlara yanaştıklarında, hareket için enerjiye ihtiyaç duymasalar da ısıtma, soğutma, aydınlatma, kontrol sistemleri ve diğer sistemler için büyük miktarlarda enerji tükettiğini gözlemleyen Üntel Kablo, aşırı dizel yakıt kullanımının önüne geçmek üzere geliştirdiği sahil besleme kabloları ile “Net Sıfır Dünya” hedeflerine büyük artılar katıyor.