bes-a-aydinlatma-kitleri-1

Acil aydınlatma kitleri, elektrik kesintisi durumunda sahip olduğu batarya devresi yardımı ile ortamın yeterli seviyede aydınlatılmasını sağlayan elektronik devrelerdir. Bu ay Beş A tarafından hazırlanan “Acil Aydınlatma Tasarım Rehberi” kapsamında acil aydınlatma kitlerini ve Beş A tarafından üretilen ürünleri inceleyeceğiz.

Acil aydınlatma kiti, genel aydınlatma amacıyla kullanılan LED, floresan, halojen gibi ışık kaynaklarına kombine olarak bağlanarak, elektrik kesintisi durumunda sahip olduğu batarya devresi yardımı ile ortamın yeterli seviyede aydınlatılmasını sağlayan elektronik devredir.

Anahtarlanmayan hat üzerinden beslenmelidir. Elektrik kesintisini kendi besleme uçlarından takip eder. Herhangi bir elektrik kesintisinde paniği önleyerek ortamın en kısa sürede tahliyesi için gerekli aydınlatmayı sağlar.

LED Acil Aydınlatma Kiti

LED lambaların acil durumda aydınlatmasını sağlayan elektronik devredir. LED kaynaklı aydınlatma armatürlerinin kullanımı her geçen gün büyük bir ivme ile artmaktadır. Beş A, bu konuda LED floresan, LED downlight, LED spot, LED panel ve şerit LED ürünleri için müşteri odaklı özel çözümler sunabilmektedir.

ledli-acil-aydinlatma-kiti

floresan-acil-aydinlatma-kiti

Halojen Acil Aydınlatma Kiti

12 V sabit gerilimle çalışan, halojen ve LED lambaların acil durumda aydınlatmasını sağlayan elektronik devredir.

halojen-acil-aydinlatma-kiti

Acil Lümen Faktörü (Blf, Eblf)

Acil lümen faktörü ya da acil balast lümen faktörü, acil aydınlatma kitinin acil durumda LED, floresan, halojen gibi ışık kaynaklarına aktardığı ışık seviyesinin, ışık kaynağının normal çalışmadaki ışık seviyesine oranıdır.

Kataloglarda yüzde (%) olarak ifade edilir. Kataloglarda sunulan bu oranlar dikkate alınarak, acil kit uygulaması yapılacak olan aydınlatma armatürlerinden, acil durumda alınacak ışık seviyesi hesaplanarak tasarımlarda kullanılır.

LED, floresan veya bazı düşük gerilimli halojen lambalar için yapılan acil aydınlatma kitleri devreye girdiği zaman, lambayı normal aydınlatma seviyesinde değil, daha düşük olan acil aydınlatma seviyesinde yakar.

Amaç binadan tahliye imkânı sağlayacak aydınlatmayı, standartlarda belirtilen aydınlatma düzeyine göre yapmak olduğu için, lambanın tam güçte yanması gerekmemektedir. Acil aydınlatma sisteminde acil kitler ile tasarım yapılırken acil lümen faktörünün yüksek olması, kullanılması mecburi cihaz sayısını azaltıcı yönde etkilemektedir.

ARMATÜR

ÇALIŞMA

VOLTAJI

350mA

SÜRÜCÜLÜ

ARMATÜR

500mA

SÜRÜCÜLÜ

ARMATÜR

700mA

SÜRÜCÜLÜ

ARMATÜR

1050mA

SÜRÜCÜLÜ

ARMATÜR

1400mA

SÜRÜCÜLÜ

ARMATÜR

9……30 VDC %26,00 %18,00 %13,00 %8,50 %6,50
31….50 VDC %15,00 %11,00 %7,50 %5,50
51….70 VDC %11,00 %7,50 %5,50

 

Tablo:  EMLUS -SLED/DALI 3W model acil aydınlatma kitine ait acil lümen faktörü tablosu

Bağımsız Acil Aydınlatma Kitli Armatür

Kendi bataryası, şarj devresi, kontrol donanımı ve lamba sürücü devresine sahip aydınlatma armatürüdür. Normal aydınlatma armatürü içine acil durum kiti monte edilerek elde edilebilir. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde kullanımı zorunludur.

Lamba tipi floresan, LED, kompakt floresan veya düşük gerilim tungsten halojen lamba olabilir. Bağımsız aydınlatma armatürlerinin kullanıldığı sistemlerde montaj hızlı yapılır, kablo tesisat maliyeti düşüktür, kapasite artırımı kolaydır, mimari değişikliklere uyum gösterir.