acil-aydinlatma-urunlerinin-projelendirilmesi-nasil-yapilir

Aydınlatma elektroniğinin öncü firması Beş A Elektronik, bir yandan yoğun Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği ürünleri ile sektöre öncülük ederken diğer yandan doğru ürün seçimi, ürün ve sistemlerin bakım ve onarımı gibi birçok başlıkta tüketicileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Satın alınan ürünlerin seçiminde gözetilecek hassasiyetin, insan hayatından çevre bilincine kadar bir dizi başlıkta sorumluluk içerdiğini belirten Beş A; son olarak acil aydınlatma ürünlerinde projelendirmenin nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

Projelendirmede İlk Adım; Yasalar Ve Mevzuatlar

Bilindiği üzere acil aydınlatma uygulamaları, belli standartları olan, yönetmelik ve mevzuatlarla korunan ve takibi yapılmadığı durumda cezai yaptırımlar doğurabilen, profesyonel yaklaşım isteyen bir dizi disiplin sürecini içeriyor.

Ürün ve uygulamaları uluslararası standartlar ile tanımlanmış olsa da çıkarılan yönetmelikler ve yaptırımları ülkeler bazında değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle projelendirme sürecinde yapılması gereken ilk iş olarak, projenin gerçekleştirileceği ülkede, acil aydınlatmanın uygulanacağı yer için geçerli olan standartların ve yasal mevzuatların incelenmesi gerekiyor.

acil-aydinlatma-urunlerinin-projelendirilmesi-nasil-yapilir

Acil Aydınlatma Projesine Ait Yapının Analizi

Bir acil aydınlatma projesinde, yapının analiz edilmesi ve kaçış yollarının net bir şekilde tanımlanarak EN 1838’e uygun olarak planlanması gerekiyor. Bu aşamada binaya ait veriler, teknik dokümanlar, kat planları incelemeleri, saha araştırmaları vb. bilgiler elde edilmelidir.

Mekan boyutları tespit edilmeli, yapının kullanım amacı, işlevi, acil aydınlatma gereksinimleri, çıkış noktaları ve güvenli alanları gibi faktörler dikkatle ele alınmalıdır. Acil aydınlatma sistemi her noktada doğru aydınlatmayı sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve yerleşimleri bu bilgiler doğrultusunda planlanmalıdır. Yüksek riskli alanlar içeren yapılarda, 60 m2’den büyük açık alanlarda ve son çıkış kapılarının dışında güvenli alanlara giden rota üzerindeki harici aydınlatma ihtiyaçları belirlenmelidir.

Yapının her bir bölümü için ayrı ayrı yangın riski değerlendirilmesi yapılmalı ve bu değerlendirmelerin sonucuna göre projedeki acil durum aydınlatması ihtiyaçları belirlenerek, bu çıktılara uygun şekilde, müşteri tercihleri de gözetilerek acil aydınlatma ürünleri özenle seçilmelidir.

Acil Aydınlatma Ürünlerinin Planlanması

Yapıda acil aydınlatma ürün yerleştirmesi planlanırken, aydınlatma tasarım programı üzerinden lux bazında ve mesafe bazında ışık hesaplamaları yapılması ve acil durum aydınlatma sürelerinin belirlenmesi önemlidir. Bu aşamada acil aydınlatma ürünlerinin konumlandırması ve montaj yerlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Yangın merdivenleri, koridorlar, çıkışlar ve merkezi alanlar gibi stratejik yerlerde uygun konumlandırma tespit edilerek montajı yapılmalıdır.

Acil aydınlatma ürünleri, elektrik kesintilerinde veya acil durumlarda otomatik olarak devreye girecek şekilde tasarlanmalı ve varsa mevcut bina aydınlatma sistemine entegre edilmelidir.

Acil Aydınlatma Projesinde Son Adım; Resmi Onaylar Ve Bakım Planı

Projede kullanılan sistem ve ürünler, kablolama altyapısı, otomatik test ve bakım sistemlerinin kontrolü sağlanmalı ve yetkili kurumlar tarafından onaylanmalıdır.

Acil aydınlatma sistemi uygulaması yapıldıktan sonra sistemin düzenli bakımı için bir planlama yapılmalı ve periyodik olarak test ve bakımların gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

 

Günümüzde acil aydınlatma ürünleri, uzaktan izlemeye olanak sağlayan, otomatik test ve raporlama yapabilme özelliğine sahip sistemler olarak kurgulanabilmektedir.

 

Bu sayede acil aydınlatma ürünlerinin çalışma durumu anlık olarak gözlemlenebilirken periyodik test ve raporlamaların güvenli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Tüm bu adımların sağlıklı işletildiği bir projelendirme sürecinde, test ve bakım çalışmalarında zamansal ve finansal kazanımlar elde etmek ve gerektiğinde ürünlere ayrı ayrı müdahale etmek mümkündür.