yangin-pompa-grubu-ve-kollektor-sistemleri-1

Yangın gibi olumsuz durumların yaşanması halinde etkili bir söndürme ve korunma olanağı sağlayan Yangın Pompa Grupları ve Kollektör Sistemleri en çok tercih edilen yangın korunma sistemleri arasında gelmektedir. Bu sistemler kapsamında sabit boru tesisatının bulunması gerekiyor olmakla birlikte fabrika, okul, iş yeri, özel konut ve endüstriyel tesisler gibi alanlarda sistemin kullanılması mümkündür.

Kullanılan alanların ve çevresel diğer faktörlerin yapısına göre çeşitlendirilen ve pek çok alternatif ile sunulan Yangın Pompa Grubu ve Kollektör Sistemleri gerekli olan debi ve basıncın oluşmasını sağlamaktadır. Bir diğer ismi Yangın Suyunu Basınçlandırma Sistemi olan bu sistemler kapsamında yüksek düzeyde tazyikli ve basınçlı su yardımıyla yangınlara müdahale edilebilmektedir.

Yangın Pompa Grubu bileşenleri genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Ana, yedek ve jokey pompa
  • Denge tankı ve yangın grubu panosu
  • Manometre, çekvalf ve Vana
  • Şase, basın şalteri ve reliaf vana
  • Emme ve Basma Kollektörü

Sırandan bir Yangın Pompa Grubu Sistem kapsamında yer alması gereken bileşenler bu şekildedir. Tüm bu bileşenlerin komplike bir şekilde kullanılmasıyla yangınlara etkili bir müdahale gerçekleştirilmektedir.

Yangın Pompa Grupları

Yangın Pompa Sistemleri genel hatlarıyla belirtilen bileşenler dahilinde otomatik yangın söndürme ve yangına karşı güvenlik oluşturma sistemleridir. Her bir bileşenin sistem içerisinde özel bir konumu ve işlevi bulunuyor olmakla birlikte sistemin çalışma prensibi yedek ve asil motorlara dayanıyor olmasının yanı sıra aynı zamanda oluşabilecek kaçak durumlarının gözetilmesi adına da jokey pompa adı verilen sistem bulunmaktadır.

Yangın Pompa Sistemleri kapsamında pek çok çeşit ve seçenek bulunuyor olmakla birlikte günümüzde yangın durumlarına karşı en çok tercih edilen sistemler olmaktadır. Bir kontrol panosu yardımıyla yönetilen bu sistemler genel hatlarıyla yangının söndürülebilmesi adına yüksek düzeyde basınç içeren suyu sağlamakla görevlidir. Çalışma prensibi belirtilmiş olduğu gibi motorlar yardımıyla olan bu sistemler dahilinde motor yakıtı konusunda bazı çeşitlerin tercih edilmesi de mümkündür. Yangın Pompa Grubu çeşitleri nelerdir?

Yangın Pompa Grubu Çeşitleri

Yangın Pompa Grubu çeşitleri genel olarak çalışma prensiplerine ve kullanım ihtiyaçlarına göre üç farklı gruba ayrılmaktadır. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretimi ve montajı yapılan bu sistemler temelde iki farklı motor yardımıyla kullanılabilmektedir. Yangın Pompa Grubu Sistemleri çeşitleri bakımından motor kullanım tercihleri;

  • Dizel Motorlar
  • Elektrikli Motorlar

şeklinde iki farklı yakıt tüketimi ve enerji kaynağı aracılığıyla kullanılabilmektedir.

Yangın Pompa Grubu Sistemi çeşitleri ise şu şekildedir:

  • Uçtan Emişli Yangın Pompaları
  • Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli Yangın Pompaları
  • Hat Tipi Yangın Pompaları

Genel hatlarıyla bu şekilde çeşitlendirilirken Yangın Pompa Grubu Sistemleri yangın gibi olumsuz durumlarda yüksek düzeyde basınç sağlayarak acil ve etkili bir müdahale aracı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu sistemlerin inşa edilebilmesi ve uygun bir şekilde kullanılabilmesi adına yönetmeliklere uygun bir şekilde tasarlanarak dizayn edilmesi de gerekmektedir.

Yangın Kollektör Sistemleri

Yangın Kollektör Sistemleri ise Yangın Pompa Gruplarının en önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Kollektör en genel anlamıyla bir yada daha fazla borudan gelen sıvı ve suların toplandığı ve buradan kullanıma geçtiği alanlar anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yangın sistemleri içerisinde suların etkili bir şekilde dağıtılabilmesi adına bu sistemlerin aktif ve işlevsel olarak kullanılması son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu sistemler yardımıyla istenilen alanlara arzu edildiği ölçüde su dağıtımı yapılmaktadır ve suyun basınçlı bir şekilde diğer kanallara iletilmesi konusunda en önemli işlev bu sistemlere aittir.