pazarlama-karmasi

Pazarlamanın ABC’si dediğimiz veya üniversitede pazarlama 101 dersine girdiğinizde öğretilen bir kavramdır pazarlamanın 4P’si. Diğer adıyla Pazarlama Karması denilen bu kavram ünlü pazarlama guruları Neil H. Borden, Jerome McCarthy ve Philip Kotler tarafından farklı dönemlerde ortaya atılıp geliştirilmiştir.

4P’nin açılımı İngilizce; Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Yer, Kanal), Promotion (Tutundurma) kelimelerinden gelir.

Bulunduğunuz sektör, ülke vb. koşullara göre bu 4P’deki başarınız firmanınızın başarısı olur.
Bazen çok kuvvetli ürünleri olmayan firmaların sadece kanalı doğru yönettiği için çok başarılı olduğunu veya tam tersini görürüz.

Dolayısıyla bu dört maddenin ağırlıkları ve önemi her koşulda eşit değildir. Tabi değişen ve gelişen ticaret koşulları gereği pazarlama karması da değişiyor, gelişiyor ve büyüyor.

Okuduğumuz her makale de 4P’nin arkasına bir P daha geliyor. Ben yeni üretilen her tanımın temel ürün, fiyat, kanal ve tutundurma maddelerinin bir alt kırılımı olduğu kanısındayım.

Örnek vermek gerekirse özellikle hizmet sektörünün gelişmesi ve dijital ortamda satış olanakları arttıkça 15P konsepti gibi daha kompleks ve müşteri odaklı yaklaşımlar
geliştiriliyor.

• Pruduct (urun),
• Price (fiyat)
• Place (dağıtım),
• Promotion (tutundurma),
• People (insanlar),
• Process (süreç),
• Physical Evidence (fiziksel kanıt),
• Privacy (güvenlik),
• Personal Interest (kişisel ilgi),
• Personal Social Networks (kişisel sosyal networkler),
• Public Commentary (genel kanı),
• Personalization (kişiselleştirme),
• Participation (katılım),
• Peer to Peer (P2P),
• Predictive Modeling (tahmin modelleme),

Bu tür modellerin amacı başarılı bir pazarlama stratejisi tasarlarmak ve uygulamaktır. Hedef ise mutlu müşteriler yaratarak firmanın başarıya ulaşmasıdır.

Müşteri odaklı olmak için bu trendleri takip etmek ve akademik yaklaşımların bile ne kadar hızlı değiştiğini göz ardı etmemek lazım.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…

 

Alişan ÇAPAN: Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi aldım. Yüksek lisans eğitimimi Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptım. Daha sonra Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlayarak, çalışma hayatına 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladım. Sektördeki ilk deneyimime ise 2009 yılında Alstom Grid’te Teklif Mühendisi olarak adım attım. Bu şirketin Kanada organizasyonunda, Planlama ve Satın Alma Müdürü ve Endüstriyel Mükemmellik Müdürü görevlerini yürüttüm. Bu görevlerimden sonra, Ünika Üniversal Kablo, 2M Kablo gibi sektörün önemli şirketlerinde görev yaptım. 2017 yılının ikinci yarısından itibaren Günsan ailesinde çalışma hayatıma devam ediyorum. Chief Marketing Officer Günsan Electric at Schneider Electric / M.Sc. Eng, EMBA, PMP, LSSBB