pazarlama-karmasi

Pazarlamanın ABC’si dediğimiz veya üniversitede pazarlama 101 dersine girdiğinizde öğretilen bir kavramdır pazarlamanın 4P’si. Diğer adıyla Pazarlama Karması denilen bu kavram ünlü pazarlama guruları Neil H. Borden, Jerome McCarthy ve Philip Kotler tarafından farklı dönemlerde ortaya atılıp geliştirilmiştir.

4P’nin açılımı İngilizce; Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Yer, Kanal), Promotion (Tutundurma) kelimelerinden gelir.