geleneksel-pazarlamada-4p-ve-4c-kavramlari-2

Merhaba sektör dostlarım, bu bölümde geleneksel pazarlama anlayışını ve yöntemlerini biraz detaylandıralım. Çünkü bunu bilmemiz, modern günümüz pazarlama yöntemlerine geçişte bize farklılıklarını, olumlu yada olumsuz yönlerini göstermiş olacaktır.

Geleneksel pazarlamada önceki bölümde anlattığım  4P ve 4C ne demek biraz açalım istiyorum. Çünkü temelde bu kavramlar bilinirse günümüz pazarlama tekniklerini de anlamış oluruz.

4P den  4C’ ye Geçiş

Product-ürün 4C  karşılığı >Customer  value-Müşteri değeri= İki yönlü ele alınabilir çünkü ister ürün odaklı ister müşteri  odaklı olsun”ÜRÜN” kavramı ortak bir tanımdır.

Satış noktasında ürün, bir ihtiyacın veya hizmetin karşılanması esnasında müşteriye değer katması açısından çok önemli yer tutar.Onsuz bir kavram yada strateji geliştirilemez

Price-fiyatlandırma 4C karşılığı  Customer cost-müşteri maliyeti= fiyatlandırma aslında müşteri maliyeti ile aynı anlamdadır ve pazarlamada strateji belirlenirken en uygun ürünü en uygun maliyetle oluşturup bunu hizmet olarak sunulması demek doğru bir tanım olur.

Özellikle rekabette maliyetleri minimum düzeylere getirmekle beraber bir diğer önemli unsur da gerekli olmayan yada gereksizliği bilinen maliyetleri oluşturan bütün etmenleri ortadan kaldırmak gerekir. Unutulmamalıdır ki işletmeler için en az maliyetli müşteriler, işletmelerin en sadık müşterileridirler.

Place-yer 4C karşığı Customer convenience dağıtım=Müşteri odaklı tanımda ifade edilen yer  yada dağıtım anlamına gelir. Talep edilen bir ürünün pazara daha hızlı ve kolay biçimde ulaşması ve satın alınan ürünün doğru zaman içinde ve doğru müşteriye ulaştırılması yanında  müşteri için bir kolaylık sağlanmış olur.

Promotion-tanıtım 4C karşılığı Customer commmnication müşteri iletişimi=4P Tanıtım olarak değerlendirilirken 4C tanımda ise sunum faaliyetleri, iletişim olarak değerlendirilmelidir.

Yani günümüz yöntemi bize doğru iletişimi uygulamamızı önermektedir. Vurgulamamız gereken, doğru belirlenmiş hedef müşterileri ne değer verir şekilde iletişim faaliyetlerini sunmak ve hedeflenen kitlenin  yanıltılmasından kaçınmak gibi davranışlarda bulunmak olacaktır.

En önemlisi ise hedef belirlemede oluşturulan strateji, işletmelerin müşteriye onun ne kadar önemli ve değerli olduğunu hissetmelerini sağlamak olup sürdürülebilir müşteri odaklı pazarlama anlayışının da ortaya koymaya çalışmak olmalıdır.

Tüm bunlara karşılık geleneksellikten ziyade modern bir pazarlama anlayışına geçişin zorunlu hale geldiği apaçık ortaya çıkmış olmasıdır.

Rekabetin küresel dünyamızda hızla gelişitiği ve şiddetini arttırması da işletmelerde pazarlama anlayışının değişmesine imkan ve zorunluluk hali ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu artık 4P kavramlarının yerine 4C kavramlarına  göre hareket edilmesi günümüz pazarlama anlayışın işletmelerde uygulanması başarılı sonuçlar alınmasını beraberinde getirecektir.

Bol kazançlı işleriniz olsun, esen kalın..

Yılmaz CAYMAZ
Yılmaz Caymaz’ın Sektörüm Elektrik Aydınlatma dergisinde kaleme aldığı pazarlama, satış ve özgün içerikli makalelerimize bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İLX Paket Şalterleri Genel Koordinatörü Yılmaz CAYMAZ Genel Müdür/General Manager