reklamin-kisa-tarihi

Bugün Dünya’nın en büyük endüstrilerinden biri olan Reklam Endüstrisi’nin ulaştığı güce en büyük atağı yaptıran dönemin 19. yy. olduğunu söyleyebiliriz. Ancak insanlar ne zamandır reklamı bir iletişim biçimi olarak kullanıyor diye soracak olursanız sizi çok eskilere, MÖ. 3000’lere götürmem gerekecek.

Özet Bölümü