pazarlama nedir

Çoğu insan reklamcılık ve pazarlamayı karıştırır. İkisi de aslında birbirinden farklı alanlardır. İkisi arasındaki farkları açıklamadan önce ikisinin de sözlük anlamını kısaca açıklamak istiyorum.

Reklamcılık: Bir sponsor tarafından ikna etmeye yönelik, ücretli, kişisel olmayan ve halka açık duyurulardır. Bir firma tarafından kişisel olmayan şekilde ürünlerinin var olan veya muhtemel müşterilerine sunulmasıdır.

Pazarlama: Karşılıklı olarak ürün değişimleriyle her iki tarafı da avantaj sağlamak için müşteriyle satıcıyı bir arada götüren sistematik planlama, uygulama veya kontrol metotlarının karışımıdır.

Reklamlar pazarlama sürecinin sadece bir bileşenidir. Teklif ettiğiniz hizmet, işiniz veya ürününüzle ilgili size söz söyleme olanağı sağlayan bir süreçtir.

Gazete, doğrudan e-posta, televizyon, panolar, radyo ve internette reklamın yerleşimi ile ilişkilidir. Reklamlar, halkla ilişkilerle beraber en yüksek pazarlama giderlerini oluşturan süreçlerden biridir.

Pazarlama ve reklamları ayırt etmenin en iyi yolu pazarlamayı bir pasta gibi düşünmektir. Bu pastanın içinde; pazar araştırması, medya planlaması, halkla ilişkiler, ürün fiyatlandırma, dağıtım, müşteri desteği, satış stratejisi ve toplumu dahil etme vardır.

Reklamlar bu pastada sadece bir dilimi temsil eder. Pazarlamanın etkili olabilmesi için uzun soluklu bir pazar araştırması gereklidir. Pazarlamayı, bir şirketin müşteri ve şirket arasında ürünün ticaretini yapmak için yaptığı her şey olarak görebiliriz.

Marketing and Advertising

Many confuse marketing with advertising. Indeed, these two are essentially different fields. Before getting to the differences between these fields, I would like to offer their meanings in the dictionary.

Advertising: Announcements which aim to convince for the benefit of a sponsor, which are paid for, which are not personal and which are public.

It is offering of products of a firm to its current or potential customers in an impersonal manner.

Marketing: A mix of systematic planning, practice or control methods which aims to benefit both the customer and the salesman through reciprocal product exchange.

Advertisement is just an element of the marketing process. It is a process which offers you the opportunity to say something about your services, your business or your product.

Newspapers, direct emails, TV, billboards, radio broadcast, and the Internet are about the advertisement placement.

Advertisement along with public relations is one of the processes creating the highest marketing expenses.

The best way to differentiate between marketing and advertisement is to resemble marketing to a pie.

And the slices of this pie represent marketing survey, media planning, public relations, product pricing, distribution, customer support, sales strategy, and inclusion of the society.

Advertisement, on the other hand, is yet another slice of this pie. In order for the marketing to be effective, a long-winded marketing research will be needed.

It will be reasonable to consider marketing is the sum of actions a company makes aimed at the trade of a product or a service.

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.