Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Firmaların piyasadaki başarısı, ürettiği ürün veya hizmetler ile pazarın ve rakip firmaların durumu arasındaki uygulamalara bağlıdır.

Pazarlama konusunda firmaların elindeki en önemli araç tutundurmadır. Reklam hızlı ve etkili bir tutunma aracıdır. Özellikle serbest piyasanın uygulandığı bölgelerde reklam büyük önem taşımaktadır.

Serbest piyasa ekonomilerinde işletmelerin rekabeti yoğun olarak yapılmaktadır. Bir işletmenin böyle bir ortamda, reklam yapmaması pazar payını kaybetmesine neden olabilmektedir. Reklam, tüketici ile üretici arasında köprü görevini görmektedir.

Reklam, tüketiciler için ürün ve hizmetlerini tanıtan, nereden sağlanacağını, maliyetini, nasıl kullanılacağını, tüketiciler için en uygun fiyatı nereden temin edebileceklerini, ürün ve hizmetlerin alınması durumunda onlara ne çeşit faydaları sağlayacağını anlatan bir araçtır.

İşletmeler için ise, elverişli pazarları bulmalarını sağlayan, yatırımlarını en doğru şekilde kullanmalarını sağlayan bir araçtır.

Yani reklam her iki taraf için de çok önemli olmaktadır. İşletmeler, reklam araştırmalarından, hangi ürün ve hizmetlerde, ne tür değişikliklerin veya geliştirme faaliyetlerinin yapılması durumunda, tüketicilerin bunları satın alabileceklerini, beğenebileceklerini gösteren sonuçları vermektedir.

Firmalar, bu sayede en sağlıklı pazarlama modellerini geliştirmekte ve ona göre yol alarak, pazar paylarında istedikleri noktalara gelmektedir.

İşletmelerin, reklam stratejilerinin yapılması esnasında, reklamın ortaya çıkardığı sonuçlar, pazarlama iletişimi öğeleri içerisinde en önemli sonuçları verebilmektedir.

İşletmeler reklamla hem ürün ve hizmetlerinin satılmasını sağlamakta hem de en önemlisi olan, kendi yapılanmalarının nasıl olması gerektiğini öğrenmektedirler.

İşletmeler için reklam, tüketicilerden çok daha fazla hatta hayati bir önem taşımaktadır. Firmalar, reklamla hem pazarın dinamiklerini öğrenerek kendine bir yol seçebilmekte hem de pazarla ilgili satış, rekabet, markalaşma amaçlarını gerçekleştirmektedir.

İşletmeler için reklam, rakip firmalarla olan mücadelede, nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirleyen ve sonrasında da onlara rehberlik yapan bir araç olmaktadır. Bu sayede işletmeler, rakipleriyle mücadelelerinde etkin rol oynayabilmektedirler.

Importance of Advertising for Businesses

Success of the businesses in the market depends on the products or services they produce and their applications between the market and the competition. The most important tool in the hands of companies in terms of marketing is promotion.

Advertising is a fast and effective promotion tool. Advertising is especially important in areas where free market rules apply. In free market economies, competition between businesses is intense. In such an environment and if a business does not advertise, it may lead to loss in market share. Advertising is a bridge between the consumer and the manufacturer.

Advertising is a tool that introduces the products and services for consumers and tells them where to obtain, where to buy, how to use these products and services, and how to get the best price for them, and what kind of benefits these products and services will provide.

For businesses, it is a tool that enables them to find suitable markets and to use their investments in the best way possible.

In other words, advertising is very important for both parties. Businesses obtain results from advertising research, which shows the kinds of modifications or development activities to be conducted in order for the consumers to buy and enjoy these products and services.

Businesses, thus, develop the most efficient marketing models, and accordingly, they reach their targets in terms of market share.

The results of an advertisement can give the most important results among the other marketing communication elements when businesses are developing their advertising strategies. With advertisement businesses sell their products and services, while -and most importantly- learning about the best possible organization model they need to use.

For businesses, advertising is far more vital than consumers. Businesses are able to choose their course by learning the dynamics of the market with advertisements and also realize their targets regarding sales, competition and branding related to the market.

For businesses, advertising is a tool in the fight against competitors, a tool which defines how they should act and which will guide them. Thus, businesses can play an active role in the competition.