ortac-kablo-tesislerde-proses-emniyeti-sempozyumu

Kablo bağlantı ve koruma ürünleri imalatının köklü sanayi kuruluşu Ortac Elektrik, 3-4 Mayıs 2023’te İstanbul Pendik Green Park Otel’de düzenlenen Tesislerde Proses Emniyeti Sempozyumu’nda Ex-Proof Kablo Rakoru uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bugüne kadar “güvenli bağlantılar kurar” mottosuyla, ürün gruplarında güvenliği önceleyerek kalite çizgisini uluslararası standartlara seviyesi üzerinde konumlayan Ortaç, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ürünlerin satın alma süreçlerindeki ihtiyaç duydukları teknik verileri sunarak bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, tüketiciler ve sektör bileşenleriyle çeşitli organizasyonlarda sık sık bir araya gelen firmanın son durağı, Tesislerde Proses Emniyeti Sempozyum’u oldu.

tesislerde-proses-emniyeti-sempozyumu

Endüstriyel tesislerin asla ihmale getiremeyeceği en önemli konuların başında gelen; tehlikeli kimyasal maddelerin kontrolsüz şekilde ortama yayılması, sızması ve bu sebeple oluşabilecek her türlü toksik ve çevresel etki potansiyelinin önlenmesi ve kontrol altına alınması konusundaki bilgilendirme çalışmalarını kapsayan sempozyumda, Ortaç Kablo Satış Müdürü Deniz Yiğit katılımcılarla buluştu.

500.000 adet ex ekipman muayenesi sırasında tespit edilen uygunsuzlukların %60 kısmını kablo montaj ve kablo rakorları oluşturduğunun altını çizen Yiğit; kablo rakorlarında ex-proof uygulamaların neden önemli olduğunu doğru ürün seçimi ve doğru montaj hakkında dikkat edilmesi gerekenleri paylaşarak, endüstriyel tesislerin göz ardı edemeyeceği tüm üretim proseslerinde dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumdaki sunumuna kablo rakorları hakkında genel bilgilendirme ile başlayan Yiğit; ex-proof kablo rakoru ürünlerinin seçiminde; kablo tipine (zırhlı, zırhsız), tehlikeli ve tehlikesiz olarak standartları belirlenen (Zone 0-1-21-22) ortam şartlarına, deniz, maden gibi kullanılacak alanlara, coğrafi konuma bağlı olarak değişkenlik gösterecek hava şartlarına ve ekipman özelliklerine (paslanmaz, alüminyum, plastik) dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Doğru ürün seçiminden sonra, uygulama ve montaj gerekliliklerine değinen Yiğit sunumunu; bu aşamada yapılan hataların, ürünün işlevselliğini engelleyebileceğini söyleyerek, yapılan hatalı uygulamaların meydana getirebileceği sonuçları, doğru-yanlış ürün uygulama örnekleriyle açıklayarak, oluşabilecek herhangi bir arıza durumu ya da bakım-onarım aşamalarında dikkat edilmesi gereken güvenlik aşamalarını sıralayarak tamamladı.

1969 yılından bu yana, kablo rakorları üretimi konusunda biriktirdiği yüksek bilgi ve tecrübesini imal ettiği tüm ürün gruplarına aktaran Ortaç Kablo, tüketicilerde, hayati ve yüksek maddi kayıplara yol açabilecek aynı zamanda çevresel etkileri göz ardı edilemeyecek üretim proseslerini koruyacak süreçlerin bir parçası konumundaki ex-proof kablo rakorlarının üretimini de uzman bilgisiyle sürdürüyor.

Ortaç; sorumluluk bilinci yüksek üretim anlayışının getirdiği misyonunu, çevre ve insana değer paydasında buluşturacak her tür faaliyette yer almanın bilinciyle, Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.