long-tail-uzun-kuyruk-stratejisi-makale-gorseli

İş modellerinde satış ve pazarlama stratejilerinin farklılaştı­rılması ve bu bakış açısı ile oyunu kazanma yoluna gidilme­si çok da sıra dışı bir durum olmasa gerek.

Büyük danışmanlık firmalarının geliştirmiş olduğu, ünlü strateji yazarlarının yazdığı kitapların büyük çoğunluğu bu alana odaklanmış durumda. Farklı iş modelleri ile ilgili va­kaa analizlerini incelediğimizde de durum çok farklı değil.

Ancak benim en sevdiğim vakaa analizi 90’lı yıllarda Dell Computer’ın tedarik zinciri sisteminde yapmış olduğu de­ğişikliklerle değer zincirini yeniden şekillendirmesi ve çok kısa bir sürede dünyanın en büyük PC üreticisi haline gel­mesi.

Dell bu tarihlerde günümüzde e-ticaret sitelerinin de yap­mış olduğu gibi dağıtımcı ve parakendeci kanallarını oyu­nun dışında tutup son kullanıcıya özelleştirilebilir ürünler sunarken beraberinde avantajlı fiyatlar da sunabilmişti.

Bugün benzer ezber bozan stratejileri Amazon uygulamak­ta. Bildiğiniz gibi Amazon 2018 Ağustos ayında 1 trilyon do­lar gibi bir pazar değerine ulaşarak Apple‘dan sonra piyasa değeri 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket olmuştu ve yine 2019 Ocak ayında dünyanın en değerli halka açık şirketi ünvanına ulaşmıştı.

chris-anderson-gorsel

Chris Anderson Long Tail (Uzun Kuyruk) isimli kitabında Amazon gibi yenilikçi firmaların herkesin bildiği istatistiksel bir gerçeği nasıl başarılı bir şekilde uygulayarak geleneksel oyuncuları pazar dışına ittiğinden bahsediyor. Aslında konu ürün promosyonundan daha çok bir stok yönetim konusu ancak pazarlama stratejisine etkisi çok büyük.

Geleneksel dağıtım ağı yöneten kuruluşların çoğu doğası gereği pareto prensibinde anlatıldığı gibi satışlarının %80’lik kısmını sattığı ürünlerin %20’lik kısmından sağlamaktadır. Bazı sektörlerde bunun daha bile az miktarda üründen sağlandığını gözlemlemek de mümkündür.

Bizler stok maliyetleri, üretim verimliliği, işletme sermayesi optimizasyonu gibi sebeplerden dolayı stoklarımızı gele­neksel kanallara uygun yönetiyoruz ancak bu durum her sektörde böyle değil.

Geleneksel dağıtım kanallarında depolarımızın, raflarımı­zın sınırları ve beraberinde stok maliyetlerimiz var. Bununla beraber dijital ortamlarda bu gibi bariyerler hiç yok veya oldukça sınırlı. Amazon gibi modern perakendecilerin ge­lirlerinin %40 kadarının, nadir satılan ürünlerden oluştuğu bilinmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…