knx-eib-nedir-gorseli

KNX haberleşme protokolünün temeli bundan 20 yıl önce, Avrupa’nın Siemens, Schneider gibi önde gelen otomasyon firmalarının geliştirdiği, EIB European Installation Bus, EHS ve Batibus protokolleri vasıtasıyla ortaya atılmıştır.

KNX, Akıllı Ev ve Bina Otomasyonu için açık sistem haberleşme protokolünü standartlaştıran, uluslararası yaygınlığı ve kabul edilirliği olan bir organizasyondur.

Batibus İtalya, İspanya ve Fransa’da, EIB Almanya ve Almanca konuşulan ülkeler ile Kuzey Avrupa’da da yaygın kullanım alanı bulmuştur. EHS ise beyaz eşya ve kahverengi eşya üreticilerinin tercihi olmuştur.

Bu üç protokolü kullanan firmalar, 1997 – 2002 yılları arasında bir araya gelerek KNX protokolünü oluşturdular. Temel yapı olarak EIB protokolü üzerine EHS ve Batibus özellikleri eklenmiştir.

Bugün bu standart başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu standartlarda ürün geliştiren firmaların ürünleri KNX forumunun denetimi altındadır.Türkiye’de de bu standart kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Akıllı ev ve bina otomasyonu söz konusu olduğunda KNX tabanlı ürünler akla gelmektedir.

İnterkom sistemlerinin teknoloji lideri Multitek, satmakta olduğu ev, ofis görüntülü interkom telefonlarına KNX bağlantısı özelliği kazandırmış ve bu şekilde görüntülü intekom cihazları aynı zamanda KNX cihazlarını kontrol edebilen paneller haline dönüşmüştür.

Hem interkom hem de akıllı ev özellikleri talep eden kuruluşlar, Multitek’in geliştirdiği bu ürünleri kullandıklarında, cihaz kurulum maliyetlerini düşürmüş, servis ve bakım masraflarını asgari indirmiş olmaktadırlar. Interkom ve Akıllı Ev özelliklerini bir arada barındıran bu yeni nesil cihazlar TC70-KNX adı altında toplanmıştır.

TC70-KNX Cihazı Evinizi Ofisinizi YönetirTC70-KNX cihazı bir interkom telefonu olarak, evinizde kapı ve güvenlikle görüntülü konuşmanızı, kapıyı açmanızı ve diğer dairelerle konuşmanızı sağlar.

Bağlanacak kablolu ve kablosuz güvenlik cihazları ile evinizi gaz kaçağı, hırsıza ve diğer olumsuzluklara karşı korur. Ancak TC70-KNX, bir görüntülü daire telefonu ve alarm cihazından çok daha fazlasını kullanıcısının hizmetine verir.

Adeta evin haberleşme, otomasyon ve güvenlik işlerini kontrolü altına alır ve verilen talimatları aksaksız icra eder. Kullanıcıya düşen iş, yaşadığı yerin otomasyon ve güvenliğinde nelerin yapılacağı talimatını, TC70-KNX in kolay kullanımlı, 7’’ büyüklüğündeki dokunmatik LCD ekranında sadece tanımlamaktır.

TC70-KNX cihazına, KNX ara bağlantı protokolü ile çalışan istenen sayı ve tipte KNX otomasyon cihazı bir çift kablo ile seri olarak bağlanır. Bağlanabilecek cihazlar KNX forumu tarafından onaylanmış Schneider gibi firmaların ürünleri olabilir.

Multitek bu tip ürünlerin aynı zamanda satışını ve servisini de yapmaktadır.TC70-KNX, bu cihazların hepsinin dokunmatik ekranı üzerinden bir dokunuşla kumanda edilmesini sağlar.

Ev otomasyon özellikleri dediğimiz zaman, bunun anlamı, evdeki KNX uyumlu cihazların tamamının TC70-KNX üstündeki şekillere (ikonlara) dokunarak veya internet üzerinden akıllı ev ağımıza bağlanarak iPhone/Android tabanlı telefonlarımızla cihazların kumanda edilmesidir. Tek dokunuşla tek bir cihazı kumanda edebileceğimiz gibi, TC70-KNX’i senaryo şeklinde programlayarak birçok cihazın tek bir dokunuşla kumanda edilmesini de sağlayabiliriz.

Örneğin, tek bir dokunuşla mutfakta açık kalan bir ışığı söndürebiliriz. (TC70-KNX üstünde “Işıklar” ikonu ve ardından “Mutfak” ikonuna basarak)
TC70-KNX başlangıç olarak çeşitli fonksiyonların programlanabileceği üç ana senaryoya ayarlanmıştır.

Bunlar ;
Eve Geldim: Bu modda eve geldiğinizde, istediğiniz ışıklar yanar, perdeler açılır, havalandırma çalışır, TV kanallarınız açılır.
Evde Değilim: Bu modda alarm devreye girer, ışıklar kapanır, perdeler kapanır, su vanaları kapanır.
Uyurken: Bu modda istediğiniz ışıklar yanar/söner, gece alarmı devreye girer, istenen perdeler kapanır.
Örneğin, evin uyurken moduna geçmesi için cihaz ekranındaki “Uyurken” ikonuna basmanız yeterlidir.
Cihaz üzerinden kumanda edilebilecek cihazlar özet olarak aşağıdadır. Bunlara istenirse başkaları da eklenebilir.
• Panjurlar
• Işıklar ve Dimer
• Klima
• Kombi
• TV, Radyo gibi medya cihazları
• Garaj kapısı
• Sulama sistemi
Her bir kontrolu farklı parametrelere göre (Zamanlamalı vs.) programlamak mümkündür. Örneğin bahçe ışıkları belirli saatlede yakılır söndürülür gibi.

TC70-KNX Cihazı ile Ev Otomasyon Kumanda

TC70-KNX cihazının, ev otomasyon cihazları kumanda panosu ile bağlantısı bir çift KNX bus kablosu ile yapılır.TC70-KNX ve diğer bütün KNX cihazları bu bus üstüne paralel olarak bağlanır. Cihazların nasıl çalışacağı programlanır ve sistem devreye verilir.TC70-KNX bu cihazları kontrol eder. Multitek KNX cihazlarının geliştirilmesi, üretilmesi, KNX ağlarının projelendirilmesi, kurulumu, servisi ve KNX cihazlarının satışında başarıyla yoluna devam etmektedir.


 

What Is Knx/Eib Standard?

KNX is an organization with international acknowledgement and recognition that standardize the open system communication protocol for Smart Home and Building Automation. The foundation of KNX communication protocol was formed through EIB European Installation Bus, EHS and Batibus protocols, which was developed by leading automation companies of Europe like Siemens and Schneider 20 years ago.

Batibus has obtained common area of usage in Italy, Spain and France, EIB has spread through Germany and other German speaking countries along with North Europe and EHS has been preferred by white and brown goods manufacturers.

The companies that used these three protocols gathered and formed KNX protocol between 1997 and 2002. As the basic construction, EHS and Batibus features have been added to EIB protocol. Today, this standard is widely used in many countries of the world primarily in Europe. The products of the companies that develop products in these standards are under the supervision of KNX forum.

These standards have also been acknowledged in Turkey and they are commonly used. When smart home and building automation matters are at hand KNX based products come to mind.

The technological leader of intercom systems, Multitek, have added KNX connection feature to the home, office video intercom phones that it sells, and in this way it has transformed the video intercom devices to panels that can control KNX Devices as well.

The institutions that demand both intercoms and smart home feature, have lowered the device installation costs and minimize the service and maintenance expenses when they use these products by Multitek. These new-generation devices that contain Intercom and SmartHome features together are grouped under the name TC70-KNX.

TC70-Knx Device Manages Your Home/Office

As an intercom telephone, TC70-KNX device allows you to have video calls with the gate and the security personnel, to open the door and to talk to people in other apartments. With wireless or wired security devices attached, it protects you home against gas leak, theft and other troubles.

Nonetheless TC70-KNX serves much more to its user than a video apartment phone or alarm device. It takes virtually all communication, automation and security matters of a home under control and performs all the instructions given without any trouble. What is left for the user to do is to identify the instructions of what to do for the automation and safety of the place she or he lives, through the easy-to-use 7” LCD touchscreen of TC70-KNX.

KNX automation devices in desired number and type that operate on KNX interconnection protocol are attached with a double as serial connection. The devices to be connected can be the products of companies like Schneider which have been approved by KNX Forum. Multitek also sells and maintain this type of products. TC70-KNX enables the user to control all of these devices with a single touch through the touchscreen.

The home automation means that all the KNX compatible devices can be controlled by touching the icons on TC70-KNX or by connecting our smart home network through internet by our iPhones or Android based cell phones. We can control a single device with a single touch or we can program our TC70-KNX in a scenario to control multiple devices with a single touch.

For instance, we turn off the light, which is left on in the kitchen. (By pressing “Light” icon and then “Kitchen” icon on TC70-KNX)

At start-up TC70-KNX is set in three main scenarios on which various functions can be programed. These are;
At Home : In this mod, when you come home, lights trun on, blinds are opened, ventilation turns on and TV channels are on.
Away From Home : In this mode the alarm is activated, lights and blinds are off, water valves are turned off.
Asleep : In this mode, the desired lights are on/off, night alarm is activated, desired blinds are closed.
For example, you just have to touch the “ASLEEP” icon on the device’s screen to put the house in Asleep mode.
The devices that can be controlled over the device are summed up below. Other devices can be added.
• Window Blinds
• Lights and Dimmer
• Air conditioner
• Combi boiler
• Media devices like TV, Radio
• Garage gate
• Watering system
Each control can be programed according to different parameters (timing etc.). For instance, the garden lights are turned on or off at different hours.

Connecting TC70-KNX Device and Home

Automation Control Panel
TC70-KNX device is connected to the home automation devices control panel with a double KNX bus cable. TC70-KNX and all other KNX devices are parallelly connected on this bus. How the devices will work is programed and the system is activated. TC70-KNX controls these devices.
Multitek successfully continues its road in developing KNX devices, production, projecting KNX networks, maintenance and sales of KNX devices.

içerik: Nurullah Kalay