Kablo Gruplama

Kablo Gruplama Nedir, Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır, kablo gruplama yapan firmalara nasıl ulaşılır gibi soruların cevaplarından evvel, kablolar hakkında mini bir tarihi bilgiyle giriş yapalım.

Zaman içinde kablo kaynaklı meydana gelen olumsuzluklar 1990 yılların başında dikkatleri daha dayanıklı yapılarından dolayı termoplastik veya elastomer polimerler gibi malzemelerden oluşan kabloların yangınlarda yanma sırasında ilave olumsuzluklar vermediği için bu tür kablolar kullanımında artış olmuştur.

Yerleşim birimlerinde enerji dağıtımının başladığı bodrum katlarında, kablo kanallarında, kablo bacalarında yoğun olarak olarak yan yana döşenmiş PVC yalıtkanlı kabloların alev içinde yakmaları ile oluşan toksit gazların ve yoğun dumanın, söndürme ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırması ve buna benzer olumsuzlukları engellemek için bir takım araştırmalar yapılmıştır.

Başoğlu Kablo Yanmaz Kablo Videosu "Silikon Kablo"Nedir ?

 

Bu araştırmaların sonucunda yangın esnasında aleve dayanıklı FR (flame reterdent), açığa çıkan gazların zararlı etkileri olmayan yalıtkanlı kablolar geliştirip, günlük hayatımızda kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde kullanılan çeşitli polimerlerden kablo üretiminde yalıtkan malzemesi olarak alçak gerilim kablolarında PVC, orta ve yüksek gerilim enerji kablolarında XLPE diğer ülkelerde kullanıldığı gibi ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Sentetik ürünlerin kablolarda yalıtkanlık malzemesi olarak kullanılması ile sağlanan birçok avantaj sentetiklerin kablo tekniğinde daha uzun yıllar kullanılmasına imkan sağlar.

Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelerin ışığında şehirleşme, sanayileşmede enerji tüketiminin artması, nüfusun giderek çoğalması, yanlış ve kalitesiz malzeme kullanımı yangın risklerinin artmasına ve buna bağlı olarak maddi ve manevi zararların yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu gibi olumsuzlukların yaşanmaması adına her geçen daha kaliteli ve her tür çevre koşullarına ve etkilerine karşı daha dayanıklı malzemelerden kablo üretimi ve çeşitliliği artarak geliştirilmektedir.

Cable Grouping and the impact on electrical installations

Video: Cable Grouping and the impact on electrical installations (kablo gruplama ve elektrik kurulumlarına etkisi)

Daha Yüksek Güvenlik İçin Kablo Gruplama

Kablo kullanım alanları oluşmuştur. Kullanılan kablonun özelliklerinin belirlenmesi ve belirli ölçülere göre sınıflandırılması işlemine “kablo gruplama” denir.

Yapılan bu gruplama işleminin sonrasında açma, terminal kesme, kripleme, soket takma, bantlama ile test çalışmaları yapılarak kablo kullanılır getirilir.

Yapılan bu kablo gruplama işleminden sonra kontrol yapılarak işlem tamamlanır.

Elektrik elektronik sektöründe ve diğer sektörlerde hemen hemen her alanda ihtiyaç duyulan kabloların imalatından sonra istenilen ölçülere göre ayarlanması ve kullanıma hazır hale getirilmesi bu şekilde sağlanır.

Kablo Gruplama Nasıl Yapılır?

Kablo gruplaması , kablo çeşitleri kullanım alanlarına ve yerlerine göre farklılıklar gösterir. Kullanılan bu kabloların kablonun özelliklerinin belirlenmesi, belirli ölçülere kesilmesi, kesilen kablolara uç açma, lehimleme ve uçlarına terminal çakma gibi işlemlerin yapılması işlemlerine ise kablo gruplaması denir.

Yapılan bu kablo gruplama işleminin sonrasında kullanım alanlarına göre hazırlamak üzere soket takma, bantlama işlemleri yapılır.

Sonrasında temassızlık olup olmadığının kontrol edilerek test edilmesi ve testten geçen kabloları gruplarına göre kullanıma hazır etme işlemlerinin tümüne birden kablo gruplama işlemi denir.

Yapılan bu gruplama işleminden sonra kontrol yapılarak işlem tamamlanır.

Elektrik ve elektronik sektöründe hemen her alanda ihtiyaç duyulan kabloların imalatından sonra istenilen ölçülere göre ayarlanması ve kullanıma hazır hale getirilmesi kablo gruplaması yapılarak sağlanır.

Pek çok alanda kullanılan kablo çeşidi vardır. Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomotiv, enerji sektörü gibi. Enerji kabloları kullanıldıkları alanlardaki şartlara, özelliklere göre çeşitli talepleri karşılamak amacıyla devamlı bir değişim geçirmektedir.

Bu istekler, emniyet tedbirlerine, güvenirliğe, ekonomikliğe, çevre şartlarına dayanıklılık uygunluğuna cevap verecek çeşitlilikte üretim mevcuttur. Bu istekler gelişen, değişen ortam ve yaşam şartlarına bağlı olarak da devamlı çoğalarak artarlar.

Elektrik enerjisinin iletiminin ve dağıtımının değişmez bir parçası olan kablolarında zaman içinde yeni oluşan talebeleri karşılamak her geçen gün çeşitliliği artırılmakta ve kablo gruplama işlemleri yapılmaktadır

Kaliteli kabloların üretilmemesi ve doğru kablo gruplamasının yapılmaması yangın risklerinin artmasına ve buna bağlı olarak maddi ve manevi zararların yaşanmasına neden olmaktadır..

Bu teknolojik alandaki hızlı gelişmeye parelel hızlı tüketime sunulan hizmetlerde oluşabilecek bir zararlara yol açmamak için ürün ve ürün tamamlama hizmetlerinin bir bütün olarak değerlendirip bütün süreçlerin iyi yönetilmesi gerekmektedir.

Hem insan kaybı hem de maddi kayıplara yol açmamak için ürün kalitesine  gerekli hassasiyetin gösterilmesi  bir zorunluluktur.

Kullanılan bir ürünün kalitesinin yanında o ürünün güvenilir ve güvenlikli olmasıda büyük önem taşır. Hem maddi hem de manevi kayıplar yaşanmaması adına üretimin bütün aşamalarında uyulması gereken kurallar belirlenmeli belirlenen bu kuralların uygulayıcısı olan çalışanlara gerekli eğitimlerin vedrilmesi faydalı olacaktır.

Gelişen her teknoloji piyasaya yeni bir ürünün girmesini,piyasaya giren her yeni ürün ise farklı çeşitlilikte kablolama ihtiyacını doğurmaktadır. Bu çeşitlilik ise gelişen teknolojiye ayak uydurmak adına eğitimli kablo gruplama insan gücüne ihtiyacını oluşturuyor. gelmiştir.Kaliteli malzeme üretimi ve doğru kablo gruplama hayati öneme sahiptir.

Kablo Gruplama Nerede Kullanılır?

Günümüzde yeni inşa edilen yapılarda bir çok teknolojik ürün bir arada kullanılmaktadır ve çok çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliğin hem sağlıklı olarak işleyebilmesi hem de  can ve mal güvenliğini sağlamak adına güvenlik önemlidir.

Güvenli kullanımın gerçekleşmesi için ise kabloların üretim aşamasından kurulum aşamasına kadar ki  süreçde doğru kablo gruplama işlemlerinin yapılması gerekir. Doğru kablolama için her kablo çeşidinin kendi kullanım alanlarına göre tasnif edilip kesme, gruplama, bantlama, soketleme gibi işlemlerin eksiksiz olarak yapılması işlemlerini içerir. Kabloların kaliteli üretilmesinin yanında doğru kablo gruplama işlemi de bir o kadar önemlidir.

Kablo Gruplama Ne İşe Yarar?

Ülkemizde sanayi ve inşaat alanı başta olmak üzere birçok alanda kullanılan kabloların kalitesinde ve standartlara uygunluğunda, kablo gruplama işlemlerinin profesyonel kişilerce yapılması nedeni ile kablo kaynaklı sıkıntıların yaşanmaması sağlanmıştır.

Kablo gruplama işlemi süreci üretimin başlaması ile başlayıp kullanıma verileceği zamana kadarki kesme, gruplandırma, gruplara göre doğru bir şekilde tasnif edilme, bantlama, soketleme, monte etme gibi işlemlerin üretimden kullanım alanına ulaşana kadarki süreçte yapılması gereken kabloya son şeklini verme işlemlerinin adıdır.

Kablo kaynaklı olarak kullanıcıların maksimum faydayı elde edebilmesi doğru yapılmış kablo gruplama işi ile sağlanabilir. İyi bir işcilik ile doğru gruplama yapılmamış bir kabloda kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun doğru kablo gruplama işlemi yapılmadığında kullanıcılar yeterli verimi alamazlar. Kablo gruplama işi üretimden kullanım alanına ulaşıncaya kadar olan bütün sürecin doğru işlemesini sağlar.

Kablo Gruplama İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kullanılan kablo hangi tür kablo olursa olsun eğer uygun kablo gruplama işlemi görmeden kullanıma sunulması durumunda sonuç memnun edici olmayacaktır. Bir ürüde beklenen maksimum faydanın sağlanması için ürün kalitesinin yanında ürün de kullanılacak işçilik de önemli olacaktır. Eğer bir kablo üreticisi yüzlerce çeşit kablonun üretildiği bir fabrikada işinin ehli kablo gruplama kadrosu ve sistemi oluşturmamış ise ürettiği maldan memnuniyeti sağlaması zorlaşacaktır.

Kablo gruplama işi kablo sektöründe bir meslek olarak istihdam edilmektedir. Gelişen teknoloji ve çeşitlilik arttıkça bu iş kolundaki çalışanlara güncel eğitimlerin verilmesi iş kalitesini iş kalitesi ise iş verimini yükseltecektir. Üretimden kullanım alanına kadar bütün alanların doğru işlemesi kablo gruplama işciliğinin kalitesi ile doğrudan ilgilidir.

Teknolojinin gelişmesi beraberinde hayatımızdaki birçok detayın kökten değişmesini getirmiştir. Günlük yaşamımız içerisinde kalitenın ve konforun artırılmasına çok büyük katkı sağlamıştır…

Toplumların ve insanların refah seviyelerini yükseltmek istemeleri, kentleşmenin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Kentleşmenin ortaya çıkması ile birlikte insanlar toplu ve bir arada yaşamaya başlamışlardır. Bu birliktelik yapılarında bu birlikteliğe uygun çok katlı ve toplu olarak oluşturulmasını sağlamıştır.

Bu yapılarda kullanılan birçok elektronik cihazın, araç, malzeme ve sistemlerin çalışması için bu yapılara kablolar döşenmeye başlanmıştır. Dünyada teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kablo ve kablo gruplama işlemleri de büyük önem kazanmıştır.  Bu yazıda kablolar hakkında genel bilgilerin ardından kablo gruplama hakkında detaylar bulabilirsiniz.

Kablo Gruplama işlemi yapan yerli kablo üreticisi bir firmamızın sayfasını inceleyebilirsiniz.

Kablo Hakkında Bilgiler

Dünyada teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hayatın her alanında parelel gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeleri hayatın her alanında görmek mümkündür. Bu alanlar eğitim, sağlık, eğitim, otomotiv, ulaşım, sanayi, elektrik ve elektronik cihazlar ve eşyalar ve  buna benzer birçok alanda gelişmeler görülür.

Bütün bu gelişmelerin olduğu alanlarda aydınlatma,  asansör, iletişim, otomotiv, otogaz, beyaz eşya, iklimlendirme, ses sistemleri, güvenlik, görüntü sistemleri, elektrik ve elektronik cihazların kullanıldığı birçok sektörde kablo kullanılır. Kablolar kullanım amaçlarına ve türlerine göre farklılık  gösterir.Bu farklılıklar zamanla

Dünyada kablo kullanımı pek çok alanda olduğu gibi enerji alanında kullanılmaktadır. Bu kablolara Enerji kabloları denir. Enerji kabloları kullanıldıkları alanlardaki şartlara, özelliklere göre çeşitli talepleri karşılamak amacıyla devamlı bir değişim geçirmektedir.

Bu istekler, emniyet tedbirlerine, güvenirliğe, ekonomikliğe, çevre ile ilgili şartlara, kullanıcıların özel isteklerine bağlı olduğu gibi yasal zorunluluklardan da oluşabilir. Bu istekler gelişen, değişen ortam ve yaşam  şartlarına bağlı olarak da devamlı çoğalarak artarlar. Enerji kabloları elektrik enerjisinin iletiminin ve dağıtımının değişmez bir parçası olan kablolarda da zaman içinde yeni oluşan talepleri karşılamak için uygun çözümler üretim, gerekli değişimlerin yapılması lazımdır.

Kablo Bölümleri

Kablo üreten firmalar  şehir şebekelerinde, sanayi tesislerinde ve diğer kullanım  alanlarında öncelikle kullanıcı isteklerine en uygun çözümleri bulup müşteri memnuniyetini sağlamak için devamlı araştırma ve yenilik bulma çabası içindedirler.

Kablolar yerine getirecekleri işlevlere göre çeşitli yapılarda olsalarda enerji kabloları benzer elemanlardan oluşmaktadır. Bunlar akımı taşıyan İLETKEN, iletkeni potansiyel farkına karşı koruyan YALITKAN, iletkenin üzerinde akım geçerken oluşan elektrik alanını sınırlayan, kısmı deşarj, yük ve hat akımlarını taşıyan konsantrik yapıda EKRAN ve metal veya metal olmayan KILIF denilen yapılardan oluşur.

Genelde iletken olarak başlangıç dan itibaren bakır esas alınmıştır. Bazı ülkelerde sadece şehir şebekelerinde alüminyum kullanılmıştır. Geçen zaman içinde ekonomik ve teknik açıdan uygun olduğu için bu iki metal iletken olarak enerji kablolarının yapısında kullanılmaya devam edildiği ve yerini koruduğu söylenir. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde keşfedilen 110 kV ısı sınırının altında supra iletkenlik özelliği kazanan malzemeler kullanılarak büyük güçlerin iletiminde yeni gelişmeler sağlamıştır.

Kablo Zırhlama

Kabloların yapısında bulunan iletken, yalıtkan, ekran ve kılıf gibi bileşiklerden bir diğeri de ZIRHLAMA‘dır. Zırhlamanın amacı mekanik koruma sağlamaktır. Bu zırhlama korumanın yanında ekranlama ve topraklamaya yardımcı olur.

Zırhlama kullanılan malzeme ve kapama oranına göre çeşitlilik gösterir. Günümüze kadar enerji kablolarının yapısında büyük değişiklikler ve gelişmeler yalıtkan malzemelerinden sağlanmıştır.

19. yüzyılın sonlarında başlayan ve 20. yüzyıla geçiş sürecinde işlevine uygun olarak geliştirilen enerji kablolarında gelişmeler şöyledir;

İlk önce sırası ile kağıt yalıtkanlı, yağ emdirilerek emprenye edilmiş, kağıt ve jüt yalıtkanlı, müşterek kurşun kılıflı, kuşaklı-gürtel Kablolar, metalize edilmiş kağıt ile damarları ayrı ayrı ekranlanmış  kurşun kılıflı Höchstacher kablo ve her damarı ayrı ayrı kurşunla kılıflamamış kablolar kullanılmakta idi.

Daha sonrasında teknolojik ilerlemeler çeşitli ihtiyaçlara göre üstün termik, mekanik ve elektriksel özelliklerde  yalıtkanların geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine imkan sağlamıştır. Böylece 20.yüzyılın ikinci yarısına girerken sentetik malzemeler kablo teknolojisine ve yapısına girmiştir.

Önceleri; polivinli klorür (PVC), alçak gerilim kablolarında olmak üzere damar yalıtkanı ve kılıf malzemesi olarak kullanılmıştır. Ülkemizde 1970’li yılların başından itibaren yüksek gerilim kablolarında yalıtkan malzemesi olarak XLPE kullanılır. Ülkemizde de 154, 380 kv XLPE yalıtkanlı kablolar yeraltı enerji dağıtım sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Kablo Gruplama Yapan Firmalarımızdan Başoğlu Kablo sayfasını inceleyebilirsiniz