elektriksel_guvenlik

İşleme tesisleri, hastaneler ve fabrikalar gibi elektrik gücünün kritik önemde olduğu binalarda gücün kesintisiz verilmesi esastır. Bu tür binalarda gücün güvenilir şekilde temini, elektrik tesisatının temelini oluşturan Alçak Gerilimi Dağıtım Panolarına bağlıdır.

Bu panolardan beklentilerin özellikle operasyonlar ve altyapı z