sirketlerde-basarili-olma-yontemleri-makale-gorseli

Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin

Yoğun iş temposu şirketlerde çalışan farklı kuşakların uyumu konusunda insan kaynakları sürecini zorlayacak öncelikli konuların başın da gelir.

İş düzeninde X ve Y kuşağında ki farklı yöntemler verimliliği düşürdüğü gibi beraberinde sonuç odaklı çalışmaktan firmayı uzaklaştırır ve çözümlenecek sorunlarda kısır döngüye neden olur.

Tüm bu farklılıkların minimize edilmesi, çalışan bireyler arasındaki farkları göz önünde bulundurarak onları motive edecek unsurları doğru analiz edip bu süreci yönetecek unsurları keşfedip uygulaması bir önceki iş verimliliğini raporlayıp yönetime sunması İnsan Kaynaklarının şirketteki stratejik ortak bilincini güçlendirip tüm çalışanlara bunu hissettirmeli ve farkındalık yaratmak öncelikli görevdir.

Çalışanlar için yüksek motivasyon gösterebilecekleri bir çalışma ortamı nitelikli çalışanların firmada tutulabilmesi için önemli bir faktör olacaktır.

Çalışan bu farklı yöntemlerle hem kendini firma işleyişinde etkin hem de yaptığı işlerin şirket bünyesinde farklılık yarattığı görüp çalışmaya aynı şevkle devam etmesini sağlar.

Aslında olan gün içinde bir sistemin değişmez dişlisi ve oyunun bir parçası olmaktır ve bu olumlu yaklaşım kişinin önce kendisine sonrasında da etrafındakilere yansıyacaktır.

Çalışanların memnun olması daha üretken ve işe katılımlarını artıracaktır. Şirket olarak çalışanları daha kolay yönetmenize yardımcı olacak, çalışan memnu- niyetinizi arttıracak başlıkları aşağıda sıralayabiliriz.

Çalışanlardan Geri Bildirim Almak

Çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin belli dönemlerde ölçülmesi çalışanlarınıza ait önerilerin toplanması şirketiniz yapmayı planladığı etkinlikler hakkında önemli veriler sunacaktır.

Yapılacak tek şey bu değerli geri bildirimleri doğru analiz ederek ortak paydada keyif alınacak takım ruhunu geliştirecek etkinliklerin önünü açmaktır buna fırsat vermektir.

Bu veriler doğrultusunda yapılan etkinliklere katılımın yüksekliği ve sonrasında çalışma ortamında meydana gelen esenlik ve huzur birebir iş yapış şekline ve anlaşmaya uyuma etkisi kısa zamanda kendini gösterecektir.

Unutmayalım ki firmalarda tek motivasyon ücret yönetimi değildir.

Çalışan devam durumunun ölçülmesi

Bir çalışanın başarılı olarak işinize katkı sağlaması ve verimli olması için birinci şart fiziki olarak şirket içinde (ofis ortamında) bulunmaları gerektirir. Fiziki olarak eş zamanlı tüm çalışanların firmada olması o şirkette adalet ve aidiyet duygusunu yöneten önemli bir unsurdur.

Ciddi sağlık problemlerine bağlı olarak yapılan devamsızlıklar kişinin yokluğunu bir kenara bırakarak, bir çalışanın işine olan bağlılığı bu kişinin işe olan katkısını ölçmede karar vermek için önemli rol oynayacaktır.

Hastalık ve bunun gibi farklı sebeplerle devamsızlık oluşturan çalışanın üreteceği mazeret listesi kabarık olacaktır ve diğer çalışanları olumsuz etkileyecektir.

Bunu ölçmek ve bu ölçümleri ilgili personelle paylaşarak belli bir zaman sürecinde problemi sahiplenmesini sağlamak ve hastalığı gelmeden önlemek yine İnsan Kaynaklarının personel sağlık sürecine kıymet verip lisanı münasip bir dille personele sağlık konusunda farkındalık yaratması ve ofis ortamına kattığı olumsuz sürecin bilincine vardırıp buna göre tedbirler aldırmasını sağlamaktır.

Diğer çalışanlarda İnsan Kaynaklarının bu çabasını taktir ederek yine adaletli bir ortamda çalışmanın verdiği rahatlık ve aidiyet duygusu ile verimli çalış- maya ve üretmeye devam edecektir…

Şirket Kültürüne Adaptasyon

Her bir şirketin kendine ait bir kültürü vardır. Bu kültür günün koşullarına göre zamanla değişebilir.

İşe alım sırasında sorulacak “Kişisel iş etiği ve değerleriniz bizim temel değerlerimizle ne kadar uyumluluk gözetmektedir?” sorusunun cevabı adayın şirketin kültürel ve çalışma etiğini uyumunu öğrenmek için anlamlı olacaktır.

İşinize inanan birinin kurumunuzun büyümesine yardımcı olma olasılığı çok daha yüksektir. Sonuçta; bir çalışan işe başladığında, iş başvuruları esnasında kişiye anlatılan şirket kültürünün işinizin verimliliği ve temeli konusunda nasıl etkin bir rol oynadığını iş başı yapan çalışanın şirkete bu kıymetler ölçüsünde değer vererek katma değer sağlayacağı bilincine varmasında önemli rol oynayacaktır.

Şirket kültürü aynı dili konuşmaktır ve firmaya hem müşteri hem çalışan bazında gerçek bir değer katar..

Çalışan Devir Hızı Oranının Ölçülmesi

Çalışan devir hızı oranını bulmak için giren ve çıkan çalışanlarınızın sayısını ölçmeniz gerekecektir. Ayrı- ca muhtemelen şirkette kalmasını isteyeceğiniz bazı insanlar olacaktır.

Yeni çalışanlarınız, mevcut çalışanlarınıza yeni açılımlar ve yeni beceriler getirebilir. Çalışan devir hızı oranı çalışanın pozisyonuna ve sektöre göre değişiklik gösterecektir. Yapılacak olan analizler, kararların alınmasında önemli rol oynayacaktır.

Dönemsel olarak “çalışanların yüzde kaçı şirkette kaldı? ve işten ayrılanların işten çıkış nedenleri nelerdir?” sorularına cevap aranmalıdır.

Kişisel Gelişimin Teşvik Edilmesi

Yapılan araştırmalarda kişilerin iş değiştirmelerinde  ki en sık görülen sebeplerden biri , çalışanlara mevcut işlerinde yeni fırsatların sunulmamasıdır.

Bu fırsatlar çalışanlara yeni beceriler edinme, yeni bilgi edinme, vb. şeylerin sunulması olarak görülebilir. Bununla birlikte şirketinizdeki yetenekleri keşfetmek ve bunları yönetecek sistemlerin kurgulanması gerekecektir.

Çalışanlarımıza “Mevcut işinizde gelişme fırsatlarını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunun cevabını içerecek kişisel gelişim planlamaları yapmalısınız.

Potansiyeli yüksek ve yetenekli çalışanları takip edil- melidir. Yine benzer şekilde mevcut çalışanları elde tutmak için çalışanların kişisel gelişimine yönelik eğitimler ve aktiviteler planlanmalıdır.

Sonuç olarak işimizi ölçmemizde en büyük katkıyı sağlayacak çalışanlar hakkındaki tüm geri bildirimlerdir.

Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz.