Bildiğiniz gibi Covid-19’un hayatımıza girmesi ile birlikte “Uzaktan Eğitim” kavramı tüm aileleri ilgilendirir oldu.

Bu ay yazımda uzaktan eğitim konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin birbirinden ayrı olduğu, yüz yüze öğrenme ise öğrenci ve öğretmenin birbirini görebildiği ve fiziki olarak okulda bulunduğu geleneksel bir eğitim tarzıdır.

Uzaktan eğitim; sistemin yapısı gereği (zaman ve mekan bazında farklılık) kullanılan araçlar, değerlendirme yöntemleri ve eğitim planlaması gibi bir çok hususta çeşitlilik göstermektedir.

Uzaktan eğitimin farklılıkları bazen avantaj, bazen de dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.

Uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde, teknoloji ile birlikte gelişim gösterdiği görülmektedir. Uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeden temel farklılığının, teknoloji kullanımı olduğunu söyleyebiliriz.

Uzaktan eğitimin belirgin farkları; Öğrenci ile öğretmenin birbirinden fiziki olarak ayrı olması, kullanılan araçların farklı olması, daha geniş kitlelere hitap etmesi, alt yapı olarak teknoloji ve interneti kullanması, değerlendirme sistemlerinin farklı olması ve yer  veya zamandan bağımsızlığın sağlanması olarak düşünülebilir.

Uzaktan eğitimin avantajları incelendiğinde, bu avantajların eğitimde başarı ile sınırlı kalmadığı görülmektedir. Bilim adamları bu avantajların; eğitimin demokratikleşmesi ve yeni kavramlar oluşması gibi konulara da uzandığını belirtmektedirler.

uzaktan-egitim-nedir

Uzaktan eğitimin avantajlarından bazıları;

 • yüz yüze öğrenme imkanı bulunmayan öğrencilere erişilmesi,
 • eğitim giderlerinin azalması,
 • daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artması, teknolojik gelişmelerin daha hızlı transferine imkan sağlaması,
 • sağlanan imkanlar nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay sürdürülebilir olması,
 • bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanması,
 • geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılması,
 • mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller yaratılması,
 • dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlaması,
 • öğrencilerin uzaktan eğitim ile Dünya’nın değişik ülkelerinde bulunan üniversitelerin eğitim imkanlarından yararlanabilmesi olarak düşünülebilir.

Uzaktan eğitimin başarısı, kullanılan araçlarda çıkabilecek muhtemel problemler ile yakından ilgilidir.

Uzaktan eğitimin dezavantajlardan bazıları;

 • kullanılan araçlarda çıkabilecek problemlerin geniş etkiye sahip olması,
 • öğrencilerin bir kısmının gerekli olanaklara erişememesi (örneğin bilgisayar),
 • iletişim yöntemlerindeki değişikliğin olumsuz etkileri,
 • altyapı değişikliklerinin eğitim planlarını doğrudan etkilemesi, öğretmenin sorumluluk alanını etkilemesi sebebiyle ek yük getirmesi,
 • öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları,
 • öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar,
 • anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan problemler,
 • kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu,
 • çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu,
 • laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar ve öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki sınırlılıklar olarak düşünülebilir.

Eğitimin her türlü devam etmesi hem öğrencilerimiz hem de eğitim alan tüm bireyler için çok önemli olup, sağlıklı günler diliyorum.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…