kadri-demir
kadri-demir

Şirketlerde ihtiyaca göre açılan pozisyonlara yeni insanların istihdamı ve eleman sirkülasyonu şirketlerde insan kaynakları yönetimi olarak büyük sorun oluşturmaktadır. Bunun için şirketler eleman sirkülasyonunu kontrol altına almak istemektedirler.

Yüksek eleman sirkülasyonu şirketin bulunduğu sektör ve şirket içindeki kişinin yapmış olduğu göreve göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin parekende sektöründe üst düzey yöneticilerin sirkülasyonun az olması istenmekte birlikte buna rağmen mağaza ve satış personeli sektörden dolayı sirkülasyon yüksektir. İşten ayrılan bir çalışanın işyerine maliyeti, çalışanın şirketteki kıdemi ve yaptığı işe göre değişkenlik göstermektedir.

İş – özel yaşam dengesini koruma adına uygulanabilecek İK yaklaşımları

Bireyler kendilerine ait zamanlarını en fazla işyerlerinde geçirmektedirler. Bu sebepten çalışanlar ne kadar çok motive olarak çalışır iseler, işin verimliliğinin o derece artacağı görülmektedir. Ayrıca yüksek motivasyona sahip çalışanları