elbi-elektrik-kvkk-bilinclendirme-egitimi-akkas-grup-rasit-uslu-tarafindan-gerceklestirildi

Anahtar priz üretiminin yerli sanayi gücü  Elbi Elektrik,  sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürdürdüğü personel eğitimlerine KKVK panelini ekledi. Kasım ayında İstanbul Arnavutköy’deki üretim tesisinde gerçekleşen “KVKK Bilinçlendirme Eğitimi” beyaz yakalara yönelik olarak gerçekleştirildi.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) veri erişim ve aktarım hızının teknoloji ile en üst seviyelere çıkması ve her alanda yaygınlaşmış bir biçimde kullanılmasından doğan koruma ihtiyacını karşılamak üzere, gerçek kişileri koruyacak şekilde, 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanmasını takiben hayata geçti.

KVKK, bir yandan işletmelerin, kişisel verileri ve gizliliği koruma yükümlülüklerine odaklanırken, diğer yandan Türkiye dışına veri aktarımı ile ilgili kuralları düzenler. KVKK; veri korumayı ve mahremiyetle ilgili tüketici haklarını iyileştirmede önemli bir adımdır.

Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınarak, temel hak ve özgürlükler ile kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının da korunma altına alınması amacıyla çıkarılan KVKK kapsamında; hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür (TCK md. 135/1).

KVKK kapsamında; yıllık personel sayısı 50’den fazla olan yahut bir evvelki yıla ait mali bilanço toplamı 25 milyon TL’yi geçen şirketler, kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kaydolması gereken, halka açık sicil VERBİS’e kayıt olmak zorundadır. Bu yasal mevzuat aynı zamanda şirketlerin veri sorumlusu ve veri işleyen personeline KVKK kapsamında yapmaları gerekenler hakkında eğitim aldırmalarını zorunlu kılmaktadır.

Bu eğitimin, personellerin çalıştıkları departmana göre hem idari hem teknik tedbirlere ilişkin bilgilendirilmesi anlamını taşır. Elbi Elektrik KVKK eğitimi ile, müşterileri ve tüm iş alanlarındaki iletişimi olan gerçek kişilere ait verileri korumak ve yaşanabilecek mağduriyetler ile olası sorunların önüne geçmek üzere, beyaz yaka personelini ve ilgili departmanlardaki çalışanlarını bilinçlendirdi.

Akkaş Grup Raşit Uslu tarafından gerçekleştirilen  eğitimle, KVKK amacı ve kapsamı, temel terimleri, kişisel verilerin işlenmesinde geçerli olan temel ilkeler (adil işleme, amaç sınırlaması, güvenilirlik, vs.) özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kurallar, ilgili tarafların hakları, veri sorumlusu ve veri işleyenlerin genel yükümlülükleri, güvenlik önlemleri ve veri ihlali durumunda bildirim yükümlülükleri ele alındı.

Profesyonelliğini üretimde olduğu gibi kurumsal alandaki hassasiyet ve niteliklerine de yansıtan Elbi Elektrik; KVKK Eğitimi farkındalık yaratırken, yükümlülük ve ödevlerini sorumluluk duygusuyla yerine getiren örnek firmalar arasında olmaya devam ediyor.