egitim-koclugu-nedir-egitim-kocu-neler-yapar-1

Dünyada devam eden Covid-19 salgını bizleri kişisel olarak etkilemiş ve yalnızlaştırmıştır. Her kişinin normalleşmede kendisini veya yakınlarındaki kişileri eğitim sürecine hazırlanması için bu ay ki yazımda faydalı olacağını düşündüğüm eğitim koçluğundan bahsetmek istiyorum.

Öğrencilerin sınavda başarılı olabilmesi için test çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bunun için; öğrenci-okul-dershane koordinasyonu sağlamak, eğitimdeki sıkıntıları aşmak, öğrencinin diğer öğrencilerden farkını göz önünde bulundurup yol haritası çıkarmak, öğrencinin öz güvenini ve motivasyonunu sürekli arttırmak, veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturmak, okul derslerini, deneme sınavlarını takip etmek, öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcı olmak gibi konular ele alınmalıdır. Uzaktan eğitim detaylandırılabilir.

egitim-kocu-ne-yapar-nedir

Eğitim koçluğu bahsi geçen konularda öğrenci ile kurulan sağlıklı ilişkilerin öğrencinin başarısında çok büyük bir etken olduğu gözlemlenmiştir.

Günümüzde öğrencilerin eğitim ve öğretimini direkt ve dolaylı yoldan etkileyen faktörler; aile, yakın çevre, okul çevresi, gelişen teknoloji ve imkanlar geçmiş eğitim hayatı şeklinde sayılabilir.

“Eğitim koçluğu” veli-öğrenci ilişkilerini düzenleyen, hem veliye hem de öğrenciye eğitim kaynaklı sorunlarda yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Eğitim Koçu Neler Yapar ?

  • Tüm eğitim hayatını organize eder,
  • Öğrencinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre meslek seçimi dahil geleceğini planlamasına yardımcı olur,
  • Değişimi sağlar,
  • Bu değişimi sürdürebilir hale gelmesine yardımcı olur,
  • Korkularla baş edilmesine ve duyguları kontrol etmeye destek olur.

Eğitim koçluğu; öğrencinin sadece akademik başarısı ile değil, tüm sorunları ile (okul, çevre, aile, ev hayatı vs.) ele alınmasıdır. Böylece öğrenciye gerçek bir rehberlik yapılır.

Eğitim koçluğu sisteminin öğrenci, aile ve koç pozitif etkileşim içinde olmalıdır. Öğrenciyi motive edici ve yaşanılan zorluklar karşısında öğrenciyi zorluklarla baş etme ve moralini bozmayıp yükseltmesi için neler yapılması gerektiği konusunda rehberlik yapılmasını kapsam içinde tutmaktadır.

Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir.

“Eğitim koçu” birlikte çalıştığı genci yaşamının bu gelişme döneminde başarı için desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol arkadaşlığı yapar.

Eğitim koçu; öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcı olur.

Tabii bunun sonucu kişinin hayatında başarı, mutluluk ve doyum olarak döner. Koçlar süreci yönetir, dolayısıyla koçluk süreç ve çözüm odaklıdır. Buna göre belli bir zaman koçluğun sürdürülmesi gerekir ki değişim hayatın bir parçası haline gelebilsin.

Sonuç olarak, yaşamın her alanında destek olacak ve bu yolculukta yol arkadaşlığı yapacak koçluk oldukça etkilidir.

Görüşmek dileğiyle..