teknoloji nedir

Teknoloji kelimesi, Yunanca techné (teknik, yetenek, yaratıcı iş) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Kelime anlamı olarak bakıldığında, sistematik ve planlı iş yapma yolu veya sanatı anlamına gelmektedir.

Günlük yaşamda genel olarak teknoloji, fiziksel bir unsur veya bir araç ile özdeşleştirilmektedir; bir elektronik cihaz, bir transistor veya bir dişli tek başına teknoloji olarak algılanmaktadır.

Teknoloji, değerli ve dinamik bir varlıktır

Ancak, teknoloji denilince, bahsedilen fiziksel unsurların gerisinde yatan, yararlı ürünler üretmeye ve yeni ürünler tasarlamaya yarayan bilgiler bütünü olarak anlaşılmalıdır. Bu bilgi bütününün fiziksel bir çıktısı (ürün) olabileceği gibi, fiziksel olmayan (yazılım, süreç, hizmet) çıktıları da olabilir.

Her halükarda, teknoloji, değerli ve dinamik bir varlıktır. Teknoloji, gereksinimlerin değişmesine ve bilgi birikiminin yükselmesine bağlı olarak değişmekte ve gelişmektedir.

Teknolojiler, bune benzer teknoloji makaleleri anlatımlarında bile ,ekonomik bir değer olarak düşünülmelidir. Teknoloji, ür