yesil-yakalilar

İş hayatında yönetici kadroları için beyaz yaka, işçi kadroları için mavi yaka ibareleri kullanılmaktadır. Doğayı koruma, yenilenebilir enerji ve yeşil ekonomi konularında çalışacakları kapsayan yeşil yakalılar diye yeni bir kavram gelmiştir ve dünyada yeni bir sektör oluşturmuştur.

Ülkemizdeki tüm meslekleri standart hale getirmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu meslek standartlarını oluşturmaktadır.

İş dünyası, işçi gereksinimleri ve mesleki talepler, yeşil ekonomi faaliyetlerini ve teknolojilere etkisini hızla değiştirmektedir. Yeşil ekonomi adında yeni bir tanım gelmekte ve bu konuda Dünya’nın farklı ülkelerinde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Araştırma sonuçları yeşil ekonomi ile ilgili sektörler, yeşile artan taleple yeni meslekler, yeşili destekleyen gelişmiş beceriler, meslek tanımlamalarına yenilerini eklemekte ve var olanlara da değişiklikler getirmektedir.

Bununla birlikte yeşil ekonomi faaliyetleri ve teknolojileri farklı meslekler üzerinde de farklı etkileri olabilecektir.

Genel mesleki kategorileri, yeşil ekonomi faaliyetleri ve mesleki performans ile teknolojileri dikkate aldığımızda yeşil ekonomi mesleklerini 3 kategoriye ayırabiliriz.

 • YEŞİL EKONOMİYE ARTAN TALEPLE MEVCUT MESLEKLER

Yeşil ekonomi faaliyetleri ve teknolojilerin etkisi, mevcut mesleklerin faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmeleri için istihdam talebinde bir artışı işaret etmektedir.

Ancak, bu etki iş ve işçi gereksinimlerini önemli değişiklikler gerektirmeyecek, yapılan çalışmalar bağlamında değişiklikler olabilecektir.

 • YEŞİL EKONOMİ İLE GELİŞMİŞ BECERİLER

Yeşil ekonomi faaliyetleri ile gelecek değişim sürecinde, devam eden iş ve işçi gereksinimleri, kullanılacak yeni teknolojiler yalnızca sonuçları etkileyecektir.

Bu kategoride faaliyetin temel amaçları aynı kalacak, ancak görevler, bilgi, beceri, ve buna bağlı tanımlar değişikliğe uğrayarak istihdam talebinde artışa neden olabilecektir.

 • YEŞİL EKONOMİ İLE YENİ VE GELİŞMEKTE OLAN MESLEKLER

Yeşil ekonomi alanına konu olacak ve teknolojilerin etkisi ile yeni faaliyet alanları oluşturacak mesleklerdir. İhtiyaçlar doğrultusunda faaliyetleri yerine getirebilmek için benzersiz isimde yeni meslekler doğacak ve gelişecektir.

 • YEŞİL EKONOMİ İLE İLGİLİ BAŞLICA SEKTÖRLER

Yeşil ekonomi çalışma faaliyetleri geniş bir spektrumu kapsar. Verimli ve etkili bir şekilde yeşil teknolojinin potansiyel mesleki etkilerini belirlemek, işyeri faaliyetlerini farklı bir yeşil ekonomi sektörleri altında kategorize etmek doğru olacaktır.  Aşağıda başlıca yeşil ekonomi sektörleri yer almaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ

 • Biyoyakıt İşleme Teknisyeni,
 • Jeolojik Örnek Testi Teknisyeni,
 • Jeotermal Teknisyeni,
 • Güneş Enerjisi Mühendisi,
 • Rüzgar Enerjisi Mühendisi. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 • Enerji Mühendisi,
 • Isıtma ve Klima Mekaniği Teknisyeni,
 • İzolasyon İşçisi,
 • Enerji Ticareti
 • Enerji Brokerları,
 • Yatırım Uzmanları.

ÇEVRE KORUMA

 • İklim Değişikliği Analisti,
 • Çevre Ekonomisti
 • Endüstriyel Ekolojist,
 • Doğa Bilimleri Yöneticisi.

TARIM VE ORMANCILIK

 • Tarımsal Müfettiş,
 • Çiftlik Ürünleri  için Alıcı ve Satınalma Ajanı,
 • Hassas Tarım Teknisyenleri.

ÜRETİM

 • Biyokimyasal Mühendisi,
 • Ticari ve Endüstriyel Tasarımcısı,
 • Lojistik Analist,
 • Mekatronik Mühendisi,
 • Nanosistem Mühendisi,
 • Robotik Mühendisi.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK AZALTMA

 • Tehlikeli Maddeler Kaldırma İşçisi,
 • Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım İşçisi,
 • Geri Dönüşüm Koordinatörü,
 • Çöp ve Geri Dönüşümlü Malzeme Toplayıcısı.

KAMU VE RESMİ KURUMLAR

 • Tarımsal Müfettiş,
 • Hakemler,
 • Aracılar ve Uzlaştırıcı
 • Enerji Denetçisi,
 • Ruhsatlandırma Müdürü,
 • Doğa ve Çevre Koruma Uzmanı,
 • Sürdürülebilirlik Uzmanı,
 • Ulaşım Planlayıcısı.

Bu Dünya hepimizin, yeni nesillere temiz bir doğa ve güzel bir ülke bırakmak istiyorsak yeşil yakalılara ait meslekleri en kısa zamanda oluşturmalıyız.