sirketlerde-fark-yaratan-yaklasimlar-5-s-kurali-1 kopya

Size bu ayki yazımda özellikle orta ve büyük şirketlerin uyguladıkları 5S kuralı ve 6 Sigma yaklaşımlarından bahsetmek istiyorum.

“5S kuralı” ilk olarak Japonya’da kullanılmaya başlanmıştır.  İşyerinde tertip, düzen, temizlik ve disiplini sağlamak için kullanılan basit ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir.

5S kurumda iyileştirme çalışmalarını kapsamakla birlikte çalışanlara ait yaşam alanlarını daha ergonomik, güvenli ve verimli hale getirilmesini amaçlamaktadır. Endüstriyel üretimde yalın üretim metodunun temeli haline gelmiştir.

5S kuralı Nedir ?

5S beş aşamadan oluşan bir işyeri organizasyonudur. Adını 5 Japonca kelimenin ilk harflerinden alır.

 1. Ayıklama (Seiri),
 2. Düzenleme (Seiton),
 3. Temizleme (Seiso),
 4. Standartlaştırma (Seiketsu),
 5. Disiplin (Shitsuke).

Uygulama Adımları

 • Ayıklama (Seiri) : Sürekli olarak ihtiyaç duyulmayan ekipman, malzeme ve aletlerin belli bir düzen içinde çalışma alanından ayıklanarak uzaklaştırılmasıdır.
 • Düzen (Seiton) : Sürekli ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş, ekipmanların kullanılmasını kolaylaştırmak ve kolay bulunmasını için düzenleme, tertipleme ve dizme adımıdır.
 • Temizlik (Seiso) : Çalışma ortamında ve üretim alanlarında meydana gelebilecek her türlü kirliliğin yok edilmesi ve buna göre mevcut düzenin temiz kalacak şekilde korunmasıdır.
 • Standartlaştırma (Seiketsu) : Bir önceki adımların sürekliliğinin sağlanması için oluşturulması gerekli normlar, standartlar, kontroller ve iyileştirmelerin bütünüdür.
 • Disiplin (Shitsuke): Diğer adımların sürekliliğini ve sürdürebilirliğini yerine getirmek için standartlaştırma adımı ile belirlenen kural ve standartlaştırmanın düzenli olarak kontrol edilmesidir. Bu adım diğer tüm adımları birbirine bağlayan çalışmadır.

6 Sigma Yaklaşımı Nedir ?

“6 Sigma” yaklaşımı ise; I. Dünya savaşından sonra düşük maliyetlerle ve yüksek kalitede üretim yapma veya hizmet verme konusu gündeme gelmiştir. 6 Sigma bunu sağlayabilecek bir model ve mükemmellik felsefesi olarak görülmektedir.

6 Sigmanın müşteri odaklı bir çok programdan farkı, maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyeti sağlamasıdır. Bunu yaparken ortaya koyduğu ölçülebilir ve tutarlı net sonuçlar 6 Sigma’nın alternatifsiz olmasını sağlayan unsurlardır.

Ayrıca “6 Sigma” sıçramalı büyümeyi hedefler, yani küçük küçük yapılan iyileştirmelerle yetinmez ve daha fazlasını ister. 6 Sigma orta ve büyük ölçekli firmaları kapsayan bir yaklaşımdır. 6 Sigma içerisinde devinim ve başkalaşma barındıran bir felsefedir.

Önemli olan unsur; bir birim bilgi ile sağlanan katma değer veya tasarruf, onu elde etmek için ödenen miktarla örtüşüyor mu?

Bu analizi yaparken 3 önemli parametre göz önünde bulundurulur;

 1. İşin bugünkü durumu ve geleceği,
 2. Mevcut performansın değerlendirilmesi,
 3. Değişim ve iyileşme için gerekli sistem ve kapasite.

6 Sigma her firmada uygulanamaz. Uygulamak isteyen bir firmada öncelikle güvenilir verilere ve uygulanan bir kalite yönetim sistemine ihtiyaç vardır. 6 Sigma’ya inanan ve destekleyen bir yönetim ve iyileştirme yapmak için heyecan duyan çalışanlar olmalıdır.

Görüşmek dileğiyle…