radelsan-cenk-akova-roportaj-gorseli-1

Nurşah SUNAY: Cenk bey, söyleşimize özellikle üretimini yaptığınız Kablo Koruma sistemlerine ilişkin faaliyetlerinizle ilgili bir girişle başlayalım isterim..

Cenk AKOVA: Kalite prensiyle hareket eden bir firma olarak biz, üretim bandında, galvaniz çelik spiral tabanlı ürünlerimizi mukavemetini arttırmak amacıyla pvc ile kaplıyoruz.

Genel üretim olarak değerlendiğimiz birçok alt kategori ürünün yanı sıra, önemli projelerde kullanılacak özel şartlı spesifik ürünlere de imza atıyoruz.

İç pazarda uzun yıllara dayanan, güven ve dürüstlük ilkelerini temel alan güçlü ve bir müşteri ağına sahibiz. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların bir sonucu olarak yatırımlar, yeni ürünlerin maliyetlemesi hesaplarında daha temkinli adım atmak ve daha sıkı bir yönetim politikası uygulamak zorunda kalmakla beraber, sektörün gelişim hızının da farkındayız.

Zamanında ve gerekli ürünleri doğru belirleyerek sektörün hızına yetişmezseniz yaşama şansı bulmanız da mümkün değil. Bu nedenle Radelsan’da yenilik hiç bitmez. Pazar bizden ne istiyor? sorusundan hareketle çalışmalarımızı bu yönde tesis ediyoruz.

Dış piyasada ticari konumunuz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Nurşah hanım, bildiğiniz gibi ticaretin ihracat kanadı siyasi konjonktürel bağlamda kaygan zeminde ve değişkendir. Dolaysıyla ihracat noktaları ve rakamlarını  hele bu dönemde sabit tutmak pek mümkün görünmüyor. Bugün itibariyle çalıştığımız pazarlar; Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkeleri.

Kendinizi üretim yaptığınız sektördeki diğer firmalara oranla nasıl konumlandırıyorsunuz?

Öncelikle aynı kulvarda olduğumuz hiçbir firmaya rekabet gözüyle bakmadığımızı ve yarattıkları katma değer, istihdam için ülkemiz adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Bizim için rekabet yurtdışındaki üreticiler için geçerli bir kavram.

Gezdiğim 19 ülkede sektörel gözlemler yapma fırsatı buldum ve açıkçası, işaret ettiğim bu birlikteliği sağlamayı başarmış ülkelere özenerek baktım. Birbirlerine olan destekleri, yaklaşım tarzları, zaman zaman rakiplerinden dahi ihracatları için ürün alıyor olmaları takdirlik bir duruş. Bunu ülke olarak bizim de sağlamamız lazım.

Bana Osmanlı’daki Ahilik sistemini hatırlattınız..

Evet, belki de eskiler bunu zaten çözmüştü.. Bizlerse bugün doyumsuz hırslarımızla aslında hem kendimize hem ülkemize zarar veriyoruz. Radelsan böyle bir sektörel paydada buluşulabilecek her türlü seçenekte, üzerine düşeni yapmaya hazır bir firmadır.

Cenk bey, kapanışı sizden önümüzdeki dönem sektörel beklentilerinize ilişkin bir değerlendirme alarak yapalım..

Soru güzel ancak cevabı pek kolay verilir cinsten değil.. Artık sadece Türkiye şartlarını göz önünde bulunduramayız.

Jeopolitik gelişmeler, siyaset, finans politikaları.. Dengeleri değiştirecek çok etken var. Üstelik, Türkiye’de KOBİ olmak çok zor iş. Sert olmak istemem ama gerçekçi bakacaksak, KOBİ’lerin karşılaştığı zorlukların, büyük firmalardan çok daha fazla olduğunu görmeliyiz. Hele dış pazarda..

Artık 80’lerin başından beri gelen, ucuz iş gücü devri bitti. Ham madde ve makine ihtiyacımızı dış bağımlılıktan kurtarmak durumundayız.

Maalesef inovasyon ve marka sayısı olarak Türkiye olması gerektiği konumda değil. Marka; öyle değerli bir algı ki; bunu oturtmayı başardığınızda tüketici bunu kolay değiştirmez ve sahada sizi daima zirvede tutar.

Bulunduğumuz şartlara ilişkin kapanışta söyleyebileceğim şudur; bizi bu zorlu süreçten ancak birlikteliğimiz ve enerjimiz kurtarır. Radelsan’ın düsturu da budur: ben değil biz demeyi tercih ederiz. Bununla beraber daima ilerlemek zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz ışık olan her yere gitmek zorundayız.

Cenk bey bu değerli görüşleriniz için okurlarımız adına teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Marka değerimize katkı sağlayacak, sektörle etkileşimimizi artıracak bu söyleşi için ben teşekkür ediyor, tüm okurlarınızı selamlıyorum.

Röportaj : Nurşah SUNAY

Radelsan Firma Künyesi

 • Firma Adı: Radelsan Elektrik San.ve Tic. Ltd.Şti
 • Kuruluş Yılı: 2011
 • Faaliyet Alanı: Elektrik Ekipmanları
 • Faaliyet Şekli: Üretici, Bayii, Distribütör
 • İletişim Bilgileri: Emniyettepe mh. M.Fevzi Çakmak cd. 2. Çınar sk. No. Eyüp/İstanbul-TR
 • T: +90 212 627 63 20 – 21  F: +90 0212 627 63 24
 • Ürün Grupları: Çelik Spiral Boru ve Aksesuar Serisi, Kablo Rakorları, EMT Boru-IMC Boru ve Aksesuarları, Plastik Düz ve Spiral Boru Grubu, Kablo Kanalları, Sigorta Kutusu, Elektrik Dağıtım Panosu, Plastik-Uzatma Kablosu Makarası, Metal Düz Boru ve Aksesuarları, Exproof ATEX Elektrik Malzemeleri
 • Yetkili Kişi: Cenk AKOVA
 • Çıkış Sloganı: Kablonuz Güven İçinde
 • Çalışan Sayısı: 15
 • Belgeleri: ISO – CE – BS 50086-1

We are Everywhere Where the Light is

Nurşah SUNAY: Mr. Cenk, I would like to begin our interview with an introduction to your activities related to Cable Protection systems, which you produce..

Cenk AKOVA: As a company acting with the principle of quality, we cover our products with PVC in order to increase the strength of our galvanized steel spiral based products. In addition to the many sub-categories that we evaluate as general production, we also put our signature on specific products with special conditions to be used in important projects.

We have a strong customer network based on long years of trust and honesty in the domestic market. As a result of the recent economic fluctuations, although we have to take a more cautious step in our investments in terms of the cost of new products and implement a more stringent management policy, we are aware of the speed of development of the sector.

If you do not reach the speed of the sector by determining the right and necessary products in time, you cannot find a chance to survive. For this reason, innovation in Radelsan never ends. We design our work starting from the question “what does the market want from us”?

Can we get information about your commercial position in the foreign market?

Ms. Nurşah, as you know, the export wing of trade is variable and slippery within the political conjuncture context. Therefore, it is unlikely to keep export points and numbers constant especially in this period. The markets we are working with as of today; Europe, Turkic Republics, and Gulf countries.

How do you position yourself compared to other companies in the sector of production?

First of all, I would like to state that we do not consider any company that we are in the same category as a competitor and we are grateful for the value-added and employment that they create for our country. The competition for us is a valid concept for the manufacturers abroad. I have had the opportunity to make sectoral observations in the 19 countries I visited, and frankly, I can say that I enviably looked at those countries that have managed to achieve this unity. Their support for each other, their approach styles and from time to time receiving products even from their competitors for their exports form a praiseworthy stance. We have to provide this as a country.

You reminded me of the Ahilik Sys tem in the Ottoman Empire..

Yeah, well, maybe the old had already solved this. Today, we are hurting ourselves and our country with our insatiable ambitions. Radelsan is a company that is ready to do its share in every option that finds the common sectoral denominator.

Mr. Cenk, let’s do the closing remarks with your evaluation regarding your sectoral expectations for the next period..

The question is nice but the answer is not so easy.. We can no longer just consider the conditions of Turkey. Geopolitical developments, politics, financial policies.. There are many factors that can change the balance. Moreover, It is very difficult to be a small and medium-sized enterprise. I do not mean to be tough, but if we look realistic, we must see that the challenges facing SMEs are much more than the big firms. Especially in the foreign markets…

The cheap labour force from the beginning of the 80s is over now. We need to save our raw material and machinery from external dependence. Unfortunately, Turkey is not in the position it should be in terms of the number of innovations and brands. Brand; such a valuable perception; when you achieve this, the consumer does not change it easily and always keeps you at the top.

Taking into consideration the current situation, the only thing that I can say as closing remarks is,  our energy and unity save us from this difficult process. This is the motto of Radelsan: we prefer to say “we” not “me”. However, we also know that we must always move forward. Regardless of the conditions, we have to go everywhere where the light is.

Mr. Cenk, I would like to thank you for your valuable comments on behalf of our readers and wish you continued success.

I would like to thank you too for this interview that will contribute to our brand value and increase our interaction with the sector. I salute all of our readers.

 • Company Name: Radelsan Elektrik San.ve Tic. Ltd.Şti.
 • Foundation Year: 2011
 • Field of Activity: Electrical Equipment
 • Type of Activity: Manufacturer, Dealer, Distributor
 • Contact Information: Emniyettepe mh. M.Fevzi Çakmak cd. 2. Çınar sk. No. Eyüp/İstanbul-TR
 • T: +90 212 627 63 20 – 21  F: +90 0212 627 63 24
 • Product Groups: Steel Spiral Pipe and Accessory Series, Cable Connectors, EMT Pipe-IMC Pipe and Accessories, Plastic Straight and Spiral Pipe Group, Cable Channels, Fuse Box, Electrical Distribution Board, Plastic-Extension Cable Pulley, Metal Straight Pipe and Accessories, Ex-proof ATEX Electric Materials
 • Authorized Person: Cenk AKOVA
 • Slogan: Your Cable is in Safe
 • Number of Employees: 15