Kurumsal-Yönetim

Bu sayıda uzun zamandır aklımda olan Kurumsal Yönetim hakkındaki bilgileri kabaca tamamlayabildiğim için memnunum. Aslında dilimize yerleşmiş olan ama genellikle yanlış kullandığımız Kurumsal Yönetim nedir, birlikte inceleyelim;

Kurumsal Yönetim

İşletmelerde kurumsal yönetim; şirket ortaklarını, tüm tedarikçileri, toplumu yani tüm paydaş gruplarını kapsayacak biçimde ilişkilerini eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde düzenleyen sistem olarak tanımlanabilir.

Bugün anladığımız biçimini tam yansıtmıyor olsa da aslında Kurumsal Yönetim kavramı 1700’lü yıllardan bu yana, ilk olarak Adam Smith<