isletmeler-acisindan-marka-kavrami-1

Marka, işletmenin ürün üzerine yaptığı yatırımdır. İşletmeler marka yaratırken kalite, reklam, altyapı yatırımları, promosyon çalışmaları ve halkla ilişkiler gibi faaliyetlerle stratejilerini belirlemelidirler.

İşletmeler uygun marka stratejileri geliştirirken, hangi pazarlama stratejilerini uygulayacağını belirlemelidir.

Yaratılan markada güven ve tutarlılık büyük bir önem arz etmektedir. Yani marka stratejisi ile fiziksel özellikler, birbiriyle uyumlu olmak durumundadır.

Aksi takdirde yaratılan imaj yanlış bir stratejiyle birleşerek, duyulan güveni de sarsabilir.

Marka, işletmenin ürününü rakiplerin ürünlerinden farklılaştırmayı sağlar. Örneğin, su farklı özelliklere sahip bir ürün değildir.

Ancak marka sayesinde işletmeler mal ve hizmetlerini farklılaştırabilmekte ve kendilerine sadık müşteriler oluşturabilmektedirler.

Marka üretici ile müşteri arasındaki bağlantı noktasıdır. Bu nedenle, marka sadece ürünü rakiplerinden farklılaştırmak amacıyla kullanılmaz.

Markalama bütün pazarlama karması unsurlarını içerir. Marka, pazarlama faaliyetlerinin tam ortasında yer alır. Bu nedenle de, pazarlamanın odak noktasını oluşturur.

İşletmeler için markalaşmanın, yararlarını sıralayacak olursak;

Markalamanın bir avantajı da kontroldür.

  • Markalama talebin fiyat esnekliğini azaltarak firmaların kar marjının istikrarlı olmasına neden olur.
  • Pazarlamacılar etkin ambalaj, dağıtım kanalıyla uygun olan statü imajını markaya katabilirler.
  • Alternatif gelir kaynakları sağlar. İşletmeler tescil yoluyla koruma hakkı kazandığı markalarını,bir fikri ve sınaî hak olarak istedikleri işletmelere belirli bir lisans bedeli karşılığında kiralayabilmektedirler.
Nurşah SUNAY
1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur ? Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.