Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni Nurşah SUNAY

Marka, işletmenin ürün üzerine yaptığı yatırımdır. İşletmeler marka yaratırken kalite, reklam, altyapı yatırımları, promosyon çalışmaları ve halkla ilişkiler gibi faaliyetlerle stratejilerini belirlemelidirler.

İşletmeler uygun marka stratejileri geliştirirken, hangi pazarlama stratejilerini uygulayacağını belirlemelidir.

Yaratılan markada güven ve tutarlılık büyük bir önem arz etmektedir. Yani marka stratejisi ile fiziksel özellikler, birbiriyle uyumlu olmak durumundad