tarihteki-ilk-dergi-

Tarihte   yayınlanan ilk dergi olarak  The Gentleman´s Journal görülmektedir.

 İngiltere´de yayınanan bu dergi  “Ülkedeki beylere, haberler, tarih, felsefe, edebiyat, müzik ve çeviri konusunda mektup” altbaşlığıyla çıkan derginin ilk sayısı Ocak 1692´de basıldı.

Ayda bir çıkan derginin sahibi R.Baldwin´di.

Daha Sonraki yıllarda  ilk resimli dergiler  yayınlanmaya başladı. “Memoirs for the Curious” olan derginin sahibi A.Baldwin idi.

Konuların çizgilerle süslendiği ilk dergi ise, 1832 yılında yayınlanan The Penny Magazine oldu.

Gerçek bir fotoğraf ise “Art Union” adlı derginin Haziran 1846 sayısında yayınlandı. 1 Temmuz 1858 yılında, yayın hayatına atılan Stereoscopic Magazine dergisi de, son nüshasının yayınlandığı Ocak 1865´e kadar her sayısında düzenli olarak üç stereoskopik fotoğraf çalışması bastı.

Kaynak:moradergisi

e dergi nedir, katalog nasıl hazırlanır makaleleride ilginizi çekebilir.


Osmanlı Döneminde İlk Dergi

II. Mahmud zamanında İzmir’de yabancı kişilerin çıkarttığı gazetelerin dönemin siyasi mevzularına değinmesi ve gazetelerin siyasi konuları aktarması ve gazetelerin devletlerin politikalarını gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak görüldüğünün anlaşılması nedeniyle dönemin sultanı II. Mahmud gazetenin işlevlerinden faydalanmak amacıyla ilk gazete örneklerini çıkartmaya başlamıştır.

İlk gazetenin çıkmasından sonra belirli bir görüşü ve fikri aktarmak ve bir konuda ayrıntılı ve derinlemesine analizler yapmak amacıyla ilk dergiler de çıkmaya başlamıştır.

Osmanlı’da yayımlanan ilk süreli yayınlar kendilerini gazete olarak adlandırılmasına karşın bu yayınları tam şekilde gazete olarak nitelendirilmesi mümkün olmamaktadır.

Osmanlı’da ilk gazetelerin ortaya çıkmasından sonra 1849 senesinde ilk dergi olan Vaka-yı Tıbbiye yayımlanmış, bu ilk dergiden sonra ardı ardına birçok dergi yayını görülmüştür.

Alıntı: Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi

Iğdır Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı: 9, Nisan 2016 / Kenan Demir


Bir diğer araştırma ise Buğra Tokmakoğlu’na ait. Osmanlı’da Basın ve Basın Tarihi makalesinin tamamına linkten ulaşabilirsiniz. Bu makalenin girişi şu şekildedir:

Türkiye’de ilk basımevi 1495 yılında kurulmuştur.Samuel ve Nahmes kardeşler, Hazreti Musa’nın ” Beş Kitap “adlı kitabını 1494 yılında İstanbul’da basmışlardır.

1494-1729 yılları arasında azınlıklar ve yabancı misyonlarca  Türkiye’de açılan basım evlerinin sayısı 37 yi bulmaktadır.

Uzun uğraşlardan sonra İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi, ilk Türk basımevini 14 -16 Aralık 1727’de kurabilmişlerdir.