etkilesimli-led-akilli-tahtalar-1

Bilginin ve iletişimin günümüzdeki önemi yadsınamayacak kadar fazladır. Teknoloji, varlığını hayatın her yerinde göstermektedir. Teknoloji özellikle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Teknoloji, eğitim açısından öğrencilerin hayatlarına ilk olarak bilgisayardan yardım alarak ödev yapma alışkanlığı olarak girdi. Yani ansiklopedilerin yerini bilgisayarlar ve cep telefonları almıştı. Şu zamanlarda ise teknoloji, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara kadar girmiştir.

“Etkileşimli LED akıllı tahtalar” teknolojinin hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline geldiğinin bir kanıtıdır.  Sınıflarda yer alan etkileşimli LED akıllı tahtalar bir yandan soyut konuları görselleştirip öğrencilerin daha iyi bir şekilde konuyu kavramasını sağlarken bir yandan da güvenilir bir şekilde internete ulaşımı sağlamaktadır.

Öğrenciler akıllı tahtalar sayesinde ulaşmak istedikleri bilgiye kısa bir sürede ve zahmetsiz bir şekilde ulaşabilmektedirler.

Günümüzde yapılan birçok güncel çalışmanın öğrencilerin hayatlarımıza yeni yeni giren teknolojilere karşı tutumlarını ve görüşlerini açıklamaya çalıştığı görülmektedir.

Öğrenci her ne kadar, eğitimde kullanılan teknolojiyi etkileyen en önemli faktörlerden biri de olsa, iletişimin ve bilginin teknolojisinin eğitim öğretimde kullanımını etkileyen en önemli bir diğer faktör ise öğretmendir.

Öğretmen, teknolojinin avantajlarını ne kadar iyi bir şekilde kullanabilirse öğrencilerin derslerden alacakları verim de o denli artacaktır. Ayrıca öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşim de öğrencilerin o dersten alacağı verimi ve öğrencilerin o derse olan ilgisini etkileyecektir.

Öğretmen, teknolojiyi ne denli iyi ve aktif bir şekilde kullanabilirse öğrenciler de o derse daha aktif bir şekilde katılacaktır. Öğretmenler tarafından teknolojinin iyi bir şekilde kullanılması için en büyük yardımcı ise Etkileşimli LED akıllı tahtalar.

Yakın geçmişte ve aynı zamanda da günümüzde öğretmenlerin genel olarak sınıf ortamında en çok karşılaştıkları bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinden biri etkileşimli LED akıllı tahtadır.

Etkileşimli LED akıllı tahta aslında eğitim sektöründen çok iş sektöründe kullanılmak için geliştirilmiştir. Fakat daha sonraki zamanlarda eğitimde de kullanılabileceği fikri ortaya atılmış ve bu sayede Etkileşimli LED akıllı tahtalar eğitime adapte edilmiştir.

Etkileşimli LED akıllı tahta dünya çapında, her seviyedeki sınıflarda giderek daha da fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Fatih projesi, etkileşimli LED akıllı tahtaların Türkiye’deki her okulda bulunmasını hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda da Türkiye’deki okullarda gitgide yaygınlaşmaktadır.

Bu gerçekten yola çıkarak, bu çalışmanın amacı orta öğretimde ve lisede görev yapan öğretmenlerin etkileşimli LED tahtayı tahtayı kabullenme düzeylerini belirleyebilen etkenleri teknoloji Kabul modeli 3 kapsamında inceleyerek ve özellikle de bu modele göre gerçek anlamda teknoloji kullanımını en çok etkilediği düşünülen kullanım kolaylığı ve yarar boyutlarını etkileşimli tahta açısından irdelemektir.

Etkileşimli LED akıllı tahtanın öğrenme ve aynı zamanda da öğretme faaliyetleri üzerindeki etkisini inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır.

Etkileşimli LED akıllı tahtalar öğretmenler ve öğrenciler arasında yaygın olarak “akıllı tahta” adıyla bilinmektedir. Telaffuzu daha kısa ve daha rahat olduğu için bu söyleniş tarzı benimsenmiş olabilir. Öğretmenler, sınıf ortamlarında etkileşimli LED akıllı tahtayı tüm sınıfın yararına kullanmaktadır.

ETKİLEŞİMLİ LED AKILLI TAHTA BÖLÜMLERİ

Etkileşimli LED akıllı tahtanın bölümleri şunlardır:

  • Ayaklar,
  • Beyaz tahta,
  • LED E kran (dokunmatik ekran)
  • Tebeşirli tahta,
  • Soket yuvaları,
  • USB, mikrofon, hoparlör vb.
  • Giriş /çıkış üniteleri
  • LED ekranın çerçevesi
  • Metal çerçeve

Etkileşimli LED akıllı tahtaların kullanımı, hem öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimi arttırmaktadır hem de öğrencilerin daha kolay algılamasını sağlamaktadır.

Bunun nedeni ise bu akıllı tahtalar sayesinde öğrenciler bir konuyu öğrenmek isterken hem görsel hem de işitsel olarak desteklenmektedir.

Bu durumda da farklı öğrenme becerilerine sahip olan öğrencilerin hepsi konuyu daha rahat bir şekilde kavrayabilmektedir.

Ayrıca, birçok araştırmacıya göre de akıllı tahta öğrencinin motivasyonunu yükselttiğinden dolayı derse daha istekli ve adapte olmasını sağlamaktadır. Bu durumda öğrencinin başarılı olmasını sağlamaktadır.

Bu anlamda akıllı tahta birçok tür öğrenme desteği sağlamaktadır. Bunlardan ilki akıllı tahtalar sayesinde çeşitli animasyon ve videolarla konunun desteklenebiliyor olmasıdır.

Öğrenci böylelikle hem görsel hem işitsel anlamda destek almaktadır. Etkileşimle LED akıllı tahtanın bir diğer güzel öğretme türü ise özellikle yabancı dersler için oldukça gerekli olan telaffuz ve konuşma gibi sözlü ve sesli ögeler içermesidir.

Makale: Sektörüm Dergisi araştırma servisi