alcak-gerilim-devre-kesici-secimi

Ag Devrelerinde Kabloları Koruma Amacıyla Kullanılacak Termik-Manyetik Kompakt Şalter (Ag Devre Kesicisi) Seçimi

IEC 60634 standardına göre elektrik tesislerinde AG Devre kesicileri veya bilinen adıyla termik-manyetik “kompakt şalterler kabloları aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı koruyabilmelidir.

Bir elektrik şebekesinde aşırı akımlar iki türlü olabilir.

  1. Aşırı yük akımları
  2. Kısa devre akımları

AG Devre kesicisi her iki istenmeyen durumu ortadan kaldırarak devreyi koruyabilmelidir. Aşağıdaki şekilde bir devre kesici ile kablo arasındaki koruma koordinasyonu gösterilmiştir.

ag-devre-kesici-makale-gorseli
Buna göre; Devre kesicinin akım-zaman eğrisi kabloyu aşırı yük ve kısa devrelere karşı koruyacak şekilde seçilmeli ve maksimum yük akımında Devre akımı açma yapmayacak şekilde çalışabilmelidir.

AG devre kesici ile Kablo kısa devre akım sınırlama eğrisi arasındaki koordinasyon (The coordination between LV circuit breaker and Cable short circuit current restriction curve)

Kabloları Aşırı Yüklere Karşı Korumak

Ag Devre kesicilerinin kabloları aşırı yüklere karşı en iyi şekilde koruyabilmesi için Devre kesicinin nominal akımı kablodan geçen akıma eşit olmalıdır.

Devreden geçen akım devre kesici nominal akımının 1.45 katına ulaştığında ( bu akımın değeri kablonun maksimum akım taşıma kapasitesine eşit veya küçük olmalıdır) devre kesici alışılagelmiş açma süresi içinde devreyi koruyabilmelidir.

Kablo gruplama firma sayfamız dikkatinizi çekebilir..

Ancak en iyi koruma şartının sağlanamaması durumunda bile devre kesici nominal akımı kablonun akım taşıma kapasitesine eşit olmalı ve devreden geçen akım kablo akım taşıma kapasitesinin 1.45 katına ulaştığında devre kesici alışılagelmiş süre içinde devreyi koruyabilmelidir.
IB≤In≤Iz If≤1.45xIz
IB : Kablodan geçen akım
In: Devre kesici nominal akımı
Iz : Kablonun taşıyabileceği maksimum akım kapasitesi
If: Devre kesici aşırı yük salıcılarının çalışma akımı

Kabloları Kısa Devrelere Karşı Korumak

IEC 60364-5 e göre herhangi bir devrede kısa devre oluştuğunda oluşan kısa devre akımı sistemi besleyen kablonun yalıtkanının zarar görebileceği maksimum sıcaklığa erişmeden kesilmelidir.

Pratikte bu devre kesicinin I²t değerinin kablonun maksimum I²t değerini aşmamasıyla sağlanır.
I²t ≤ k² x s²
t: kısa devre süresi ( saniye)
I: kısa devre akımının efektif değeri ( A)
s: kablo kesiti ( mm²)
k: kablo kısa devre sıcaklık limit katsayısı
Kablolar kullanılacakları şebekelerde oluşacak kısa devre
akımlarına 5 saniye süreyle dayanabilmeli ve Kısa devre durumunda
5 sn süre içinde kablo iletkeninin sıcaklık değeri
PVC yalıtkanlı kablolar için 160 oC yi, XLPE kablolar içinse
250 oC yi aşmamalıdır.

Bir kablonun normal,aşırı yük ve kısa devre şartları altında yalıtkanının ulaşacağı maksimum değerler

kisa-devre-akimi-makale-sema-gorseli

cesitli-kablolara-ait-normal-ve-kisa-devre-k-faktoru-gorsel kablo-termik-zorlama-tablo-gorseli

  • makale: Mustafa TOKHAN Sigma Elektrik Genel Müdür Yrd.
  • Bu makale Sektörüm Dergisi 15. sayı, kablo dosyasında yer almıştır.Yıl:2012.
  • güncelleme:13/05/2019