onboarding-nedir-gorsel-1

Onboarding Nedir ?

‘Onboarding’ yeni işe alınan çalışanın şirkete, departmana ve iş süreçlerine adaptasyonunu sağlayarak, şirkete katkısını en kısa sürede ve maksimum seviyeye ulaştırmak için uygulanan işe uyum programlarıdır.

Onboarding programı şirketler çalışan motivasyonunu yükseltmek, kurum bağlılığını arttırmak, performansını maksimum seviyeye getirmek ve başarılı işe alımlar gerçekleştirmek için uygularlar.

Birçok kurumda başta oryantasyon programları olmak üzere çalışanlar için uyum kazandırma süreci vardır. Ancak, şirketin büyüklüğüne ve işe alım gereksinimlerine bağlı olarak, bu süreçte kendi kurumuna göre uygulayacağı yöntemler olacaktır.

İşe uyum programı, yeni çalışanları kurum kültürü ve kuruluş ile tanıştırma sürecidir. Çalışanların yeni sorumluluklarını yerine getirmeleri, kurumla bütünselliğini sağlamak için doğru bilgi ve becerilerle donanmalarına yardımcı olur. Bir çalışanın kurumdaki yeni ortama alışmasına yardımcı olma süreci oryantasyonu, eğitimi, mentorluğu ve çalışanlarla ilgili soysal etkinlikleri içerir.

Uyum programı çalışan ile özel amaçlı bir iş görüşmesi ile başlayıp, birkaç formun imzalanması ve binada bir gezinti kadar basit olabilir.

Diğer yandan çok çalışanı yöneten büyük şirketler, işe başlayan yeni yeteneği şirketle bütünleştirmek için uyum kazandırma yazılımları, çalışan portalli, oryantasyon programları ve eğitimler gibi yöntemler kullanabilirler.

Örneğin işe uyum programına uygun olarak çalışan işe başladığı ilk gün;

  • Kimlerle beraber çalışacağım?
  • Ne görev yapacağım ve yöneticilerim kimler?
  • Beni hangi süreçler bekliyor?
  • WC nerede?
  • Öğle yemeği nerede yeniyor ve öğle arası ne zaman?
  • Şirkette çalışanların dahili telefonları ve acil ihtiyaç halinde kime ulaşmalıyım?

Gibi sorulara yanıt bulabilmelidir.

Bazı sektörler ilave olarak, işin yapılış şeklinden ve işgücü ihtiyacının değişkenliğinden dolayı hizmet talebindeki dalgalanmaları yönetme zorunlulukları vardır.

İşgücü ihtiyacını hızlı karşılamak için kısa dönemli işe alım gerektiren sektörlerdeki kuruluşlar çalışanı elde tutmaya daha az odaklanır. Önemli olan, çalışanların bir an önce işe hızlı adaptasyonunu sağlamaktır.

İşe uyum programlarını kullanmaya başlayan şirketlerde, süreçlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, üretkenliğin artırılmasının sonucu olarak verimlilikte artış, kağıt işlerinin azaltılması ve maliyetlerde ciddi düşüş gözlemlemektedir.

Diğer önemli bir avantaj da, yöneticilerin işe uyum kazandırma süreçlerine fazla zaman ayırması ile birlikte yeni çalışanlara ilave değer sağlamasıdır.

Bu süreçte ilk adım, yeteneğin şirkete kazandırılmasıdır. İkincisi, kazanılan yeteneklerin elde tutulmasıdır. Yapılan araştırmalara göre şirketler yeni işe aldıkları kişilerin ortalama yüzde 17’sini ilk üç ay içinde kaybetmektedir.

Amacına uygun kurgulanmış işe uyum kazandırma süreçleri, çalışanları elde tutmanın ve uzun dönemde yetenekleri düşünmenin değerini kabul eder. Şirketler yeni işe alınanları kurum ile bütünleştirerek uzun dönemli başarıların sağlanması için doğru ortamı yaratmalarına olanak sağlar.