uluslararasi-isik-gunu-gorsel

39.UNESCO Genel Konferansı’nda ışık konusunun, bilim, kültür, sanat, eğitim, sürdürülebilir gelişme, tıp, iletişim, enerji alanlarındaki önemine ve rolüne dikkat çekerek çekmek, “Işık ve Işık Temelli Teknolojiler” in daha iyi anlaşılması, benimsenmesi ve yararlı bir şekilde kullanılması amacıyla 16 Mayıs tarihi “Uluslararası Işık Günü”  olarak  ilan edilmiştir.          .

Prof. Dr. Rengin ÜNVER Işık Günü 2019

UNESCO’nun 16 Mayıs tarihini “Işık Günü” olarak ilan etmesi üzerine, dünyada ve ülkemizde pek çok etkinlikler düzenlenmektedir. Aydınlatma Türk Milli Komitesi olarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl  da  Uluslararası  Işık  Günü’ne  yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.

isik-gunu-profesorler-birarada-gorsel

ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil‘in önerisi ile, UNESCO International Day of Light Merkez Ofisi ile gerçekleştirilen yazışmalar sonucunda Komitemiz Türkiye iletişim adresi olarak tanımlanmış, “Işık Günü” logosunun Türkçeleştirilmesi izni alınmış  ve  çalışmalarda  Türkçe  logo  kullanılmaya  başlanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü‘nün düzenlediği “Profesörler Anlatıyor” etkinliği kapsamında 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Gününde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Rengin ÜNVER “Çağdaş Bir Sorun; Işık Kirliliği”; 13 Mart 2019 tarihinde ise üyelerimizden Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK “Işığı Biçimlendirmek; Bilim mi, Sanat mı?” başlıklı konuşmaları ile ATMK Uluslararası Işık Günü çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır.      .

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Prof. Dr. Alpin YENER’in daveti ile ATMK üyesi Y. Mim. Faruk UYAN, lisansüstü öğrencilerine 3 Nisan 2019’da aydınlatmada konfor, enerji ve sürdürülebilirlik konularını uygulama örnekleri ile tanıtmış, sunumda 16 Mayıs 2019 Işık Günü’ne dikkat çekilmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü’ndeki “Konuşmalar” etkinliği kapsamında 9 Nisan 2019 tarihinde Prof. Dr. Rengin ÜNVER “Tasarımda Renk ve Işık” başlıklı konuşması ile ATMK Uluslararası Işık Günü çalışmalarına katkıda  bulunmuştur.                                                                            .

Prof. Dr. Rengin ÜNVER, 18 Nisan 2019’da ATMK Uluslararası Işık Günü etkinlikleri kapsamında, YTÜ  Mimarlık  Fakültesi Yapı Fiziği Laboratuvarı’nda, aydınlatmanın nicelik ve niteliğine ilişkin deneylerle lamba ve aydınlatma aygıtları konusunda bilgi vererek mimar adaylarına ışık ve aydınlatmanın önemini açıklamıştır. .

Aydınlatma Tasarımcısı  Nergiz  ARİFOĞLU   ATMK   üyesi Dr. Tuba BASKAN’ın daveti ile  19  Nisan  2019’da  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, “Işık-Mekan-İnsan” ilişkisi ve “Eğitim Yapılarında Aydınlatma” konularında bilgiler vererek, UNESCO’nun 16  Mayıs’ı  “Işık  Günü”  olarak  ilan  ettiği d u y u r u s u n u   y a p m ı ş tı r .   .

7 Mayıs 2019 tarihinde İTÜ Mimarlık  Fakültesi‘nde Prof. Dr. Alpin YENER tarafından yürütülen lisans dersinde öğrenciler, aydınlatma sektörümüzden PELSAN firması temsilcisi ile buluşarak piyasadaki ürünler ve proje geliştirme süreçleri  hakkında  bilgi  sahibi  olmuşlar;  aynı   zamanda

16 Mayıs Işık Günü hakkında bilgi edinerek sosyal medya platformlarına yönlendirilmişlerdir.

İKİZLER Aydınlatma firması temsilcileri, Prof. Dr. Banu MANAV’ın daveti üzerine İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine AYDINLATMA TEKNİĞİ VE TASARIMI dersi kapsamında üç hafta süreyle Hastane Aydınlatması, Ofis Aydınlatması ve Mağaza Aydınlatması konularında sunum yapmışlar ve beraberinde de bir proje çalışması geliştirilmiştir. Bu çalışmalarda 16 Mayıs Işık Günü için de farkındalık yaratmak amaçlı bilgilendirmeler yapılmıştır.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğrencileri ile 16 Mayıs 2019 tarihinde Işık Günü kapsamında iki aşamalı bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğin ilk bölümünde Prof.  Dr.  Rengin ÜNVER’in katkıları    ile

4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik “Görsel Algı, Işık, Aydınlatma ve Işık Kirliliği” başlığı altında bir paylaşım yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nergiz ARİFOĞLU ve Zeynep AKKAYA tarafından yürütülen ikinci bölümde ise 45 ilköğretim öğrencisi ile “Benim Işığım” temalı bir atölye çalışması gerçekleştirilmiş, öğrenciler ışığı, ışığın onlar için ne ifade ettiğini görsel olarak tanımlayarak etkinliğe katılmışlardır.

Komitemiz gençleri ve kadınları bilim ve mühendislik çalışmalarına teşvik etmek amaçlı “Işık Günü” sosyal medya çalışmaları yürütmektedir. “Benim Işığım” teması ile ışığa/aydınlatmaya ilişkin bir görselin #ISIKGUNU2019 ve #IDL2019 etiketleri ile paylaşılarak farkındalık yaratılması konusunda duyurularımız devam etmektedir. Komitemiz tarafından 2018 ve 2019 yıllarında , Işık Günü ile ilgili gerçekleştirilen etkinlikler Unesco_International Day of Light web sitesinde (www.lightday.org) paylaşılmaktadır. Bu bilgilendirme ve arşivleme çalışmasını komite adına, Prof. Dr. Banu Manav yürütmektedir.

Aynı gün 16 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Ulubatlı Hasan İlköğretim  Okulu  öğrencileri  ile  de  Harezmi  Projesi ve Işık Günü kapsamında iki aşamalı bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğin ilk bölümünde Prof. Dr. Banu MANAV 3. sınıf öğrencilerine “Işık ve Işık Kirliliği” başlığı altında bir paylaşım yapmış, ikinci bölümde ise “Benim Işığım” temalı bir atölye çalışması gerçekleştirilmiş, öğrenciler ışığı, ışığın onlar için ne ifade ettiğini görsel olarak tanımlayarak etkinliğe katılmışlardır.