stratejik-satis-yonetimi

Satış, bir ürün ya da hizmetin en doğru zamanda ve en uygun mekanda alıcı ile satıcı arasında el değiştirmesidir. Satıcı kişi güvenilir, pozitif tutum sergileyen ve insan ilişkileri kuvvetli biri olmalıdır.

İyi bir satışçı farklı ruh durumlarındaki insanlarla aynı ruhsal duruma bürünebilen kişidir. Zor olan ürün ya da hizmeti satmak değil insanları ikna edebilmek ve onlara satış yapabilmektir.

Satış teknikleri, insanların satın alma davranışları üzerindeki olumlu etkiyi arttırmak üzerine kurgulandığında başarıyı getirir.

Satış teknikleri konusunda bilgi sahibi olsanız da canlı, enerjik, dışa dönük bir kişiliğe sahip olmanız iyi bir satışçı olmanın temel kuralıdır. İyi bir satışçı olun ve kendinize güvenin. Çünkü güven beraberinde satışı getirir.

Bunların yanı sıra satış yönetimi de satış yapmanız da önemli unsurlardandır. Satış yönetimi yapmak iyi bir planlama yapmakla başlar.

Satış stratejisinin temelinde planlama yatar. Bu planlama, yapacağınız ziyaretleri, potansiyel müşterilerinizin haftalık listesini, arayacağınız mevcut ve yeni müşterileri kapsar. Satış tek bir evreden oluşmaz.

Müşteri ile görüşme safhası, görüştükten sonra elde edilen toplantı çıktılarının paylaşılma safhası, tekliflendirme, takip ve sipariş onay safhalarından oluşur.

Tüm bu aşamalar gerçekleştirildikten sonra ilişki yönetimi safhasına geçilir. İyi bir ilişki yönetimi yaptığınızda mevcut müşterinizi geliştirmiş ve size bağlılığını sağlamış olursunuz.

Sizinle çalışan müşteriniz bir sonraki sözleşme döneminde rakibinizle değil yine sizinle çalışmayı tercih etmelidir.

Başarılı satış yönetimi tüm bu aşamaları planlayarak gerçekleşir. Doğru planlama ve müşteri geliştirme ana başlıklarıyla satış süreçlerinizi kurguladığınızda daha uzun soluklu, daha fazla getirisi olan ve daha sadık müşteriler yaratmış olursunuz.

Bireysel satış yönetiminde durum nispeten daha kolaydır. Müşterinizin aklında satın almaya karar verdiği ürün ya da hizmet vardır. Sizin bu süreci yönetirken yapmanız gereken en önemli şey müşterinizi dinlemek ve doğru ihtiyaç analizi yapmaktır.

Nurşah SUNAY
1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur ? Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.