Stephen Hawking Kimdir ?

Stephen Hawking Kimdir ?

14 Mart 2018’de dünyaca ünlü kozmologlardan ve fizikçilerden birisi olan “Stephen Hawking” 76 yaşında vefat etti. “Hawking”, astrofizik ve kozmoloji alanlarında evrenin harikalarını insanlığa gösterdiği derin bir miras bıraktı.

“Stephen Hawking |” Teorileri, kuantum fiziği ve görelilik arasındaki bağlantılarla ilgili derinlemesine görüşleri insanlık tarihine adını altın harflerle yazdırmasına yetti.

Havking, bu kavramların evrenin gelişimi ve kara deliklerin oluşumu ile ilgili temel soruları açıklamada nasıl birleştirilebileceği konusunda da çalışmalar da bulunmuştur.

Fizik içerisindeki keskin zekasına ek olarak Hawking, cesareti ve çabasıyla da insanlar için örnek teşkil edebilecek bir hayatı benimsemiş görünüyor.

Peki Stephen Hawking bir bilim adamı olarak rock yıldızı olacak kadarki bir üne nasıl kavuşmuş olabilir? (Kabul edelim ki bilim adamlarının bu denli popüler olması pek rast geldiğimiz bir durum değildir.)

Karadelik Görseli
Karadelik Görseli

Kara delikler, genel görelilik, tekillik konusu ve adını taşıyan meşhur radyasyon türü – Hawking radyasyonu – konusundaki çalışmaları Hawking’in insanlığın kollektif hafızasında yer alacak çalışma alanlarından belli başlarını oluşturmaktadır.

Hawking’in teorik fiziğe yaptığı en önemli katkılar kariyerinin ilk aşamalarında olurken, 1960’larda ve 1970’lerde kara deliklerle ilgili bilgi paradoksundan güvenlik duvarı sorununa, mekanın ve zamanın doğuşuna kadar konular üzerinde çalışmaya devam etti.

Ölümünün iki hafta öncesinde Thomas Hertog ile yazdığı “A Smooth Exit from Eternal Inflation” adlı son makalesinde Stephen Hawking, dünyanın yaşanılmaz bir yer olacağına dair iddialarını sürdürerek insanoğlunun uzay gemileri ile başka gezegenlerdeki hayatları keşfedebileceği ve bu sayede bu gezegenlerde koloniler kurabileceği yolundaki fikrini dünyaya son bir kez sunmuştu.

Başarıları, kendi başlarına yeterince etkileyici olmakla beraber, evrensel olarak saygı duyulmasının bir nedeni olarak da ALS olarak bilinen hastalığın pençesindeyken bu çalışmalarının birçoğunu yapmış olmasını gösterebiliriz.

Ölümcül olan bu hastalığın yarattığı şiddetli sancı ve acıya katlanan Hawking tüm bunlara rağmen bilim adına duyduğu derin merak ve azmini hiçbir şekilde yitirmemişti.

Stephen Hawking Neler Yaptı ?

Evreni yeniden öngören bu adam gerçekten ne yaptı?

  • Stephen Hawking’in bilimi neyle ilgiliydi?

Hawking‘in arkadaşı ve meslektaşı olan teorik bir fizikçi olan Lawrence Krauss, genç yaşta Hawking’in gerçekten dikkat çekici bir şey keşfettiğini söylüyor.

(NPR, 2018) Krauss, Hawking’ten önce, fizikçiler bir kara deliğin büyük yerçekiminin her şeyi içine çekeceğini ve hiçbir şeyin bu çekimden kurtulamayacağını düşündüğünü söyledi.

Ancak kuantum mekaniğini ve görelilik teorisini birleştirerek, Hawking şaşırtıcı bir şey gösterdi: Teorik olarak, en azından bir çeşit parçacık, fizikçilerin yerçekiminden klasik olarak bekledikleri şeye meydan okumak zorunda kaldı ve kara deliklerden yayıldı.

Bu radyasyona şimdi Hawking radyasyonu deniyor ve bu buluş yerçekimi hakkında düşünme biçimimiz hakkındaki her şeyi değiştirdi. Bu gibi nedenlerle bilim üzerinde Hawking’in mirası ve etkisi oldukça derindir.

Hawking, kariyerinin çoğunda daha önceki zamanlar Sir Isaac Newton tarafından tutulan bir pozisyon olan Cambridge Üniversitesi’nde Lucasian Matematik Profesörü olarak görev yaptı.

Uzun bir geleneğin ardından Hawking, 2009 baharında 67 yaşında, bu üniversiteden kozmoloji enstitüsünde araştırmasına devam etmesine rağmen emekli oldu.

2008‘de Ontario Çevre Teorik Fizik Enstitüsü Waterloo’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Hawking 1988 yılında Sunday Times’ın en çok satan kitaplar listesinde uzun süre yer alacak kitabı “Zamanın Kısa Tarihi” ile o dönemde bilim çevresinde sükse yaptı.

Kariyerinin başlarında, Hawking ve Cambridge’deki meslektaşı Roger Penrose, Einstein’ın genel göreliliğinde kullanılmak için yeni matematiksel araçlar geliştirdi.

Kara delikler ile ilgili olarak da bir karadelik alanının asla azalamayacağını keşfi ile Hawking, kara delikler ile ilgili sonraki çalışmalar için ön ayak olacak bir zemin hazırlamış oldu.

Sonrasında ise Hawking dikkatini bir bütün olarak evrene döndürmüş oldu. California Üniversitesi’nden Jim Hartle ile birlikte evrenin uzay-zaman sınırında olmadığı bir kozmolojik model geliştiren Hawking, hayatının son döneminde ise bir çeşit “koloni savunuculuğu” rolü üstlenerek uzayın insanlığın hayatta kalabilmesine hayati önem taşıdığı iddiasını güçlü bir şekilde savunmaktan kendini alıkoymadı.

Henüz 21 yaşındayken, Stephen Hawking‘e amyotrofik lateral skleroz (ALS veya Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinir) teşhisi konmuştu. Yaşamak için sadece üç yıl verildiğinde, bunun fizik çalışmalarında onu motive etmesine yardımcı olduğunu itiraf etti.

Bilimsel çalışmaları ve aynı zamanda ailenin ve arkadaşların desteğiyle aktif olarak dünyaya bağlı kalma yeteneğinin hastalığa karşı sebat etmesine yardımcı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır.

Stephen Hawking’in hayatı

2014 yılı yapımlı ve Stephen Hawking’in hayatını konu alan “Her Şeyin Teorisi” isimli filmde Hawking bu tarz bir çaba içerisinde olduğunu canlı bir şekilde resmedilmişti.

Buna ek olarak Hawking, hastalığının bir parçası olarak konuşma kabiliyetini yitirdi, bu yüzden dijital bir sesle konuşmak için göz hareketlerini (artık bir tuş takımını kullanamadığından) çevirebilecek bir cihazı kullandı.

Hayatının sonuna doğru, hastalığı Hawking’i neredeyse felç bıraktı. Hawking yapabileceği küçük hareketleri kullanarak  iletişim kurmak için oldukça büyük çaba sarf etti. Bu bilgisayar arayüzünün de yardımıyla Hawking son döneminde dahi fikirlerini insanlığa sunmaktan ve öngördüğü felaketlerle ilgili bizleri uyarmaktan kendini geri koymadı.

Bu fiziksel zorluğun belki de onu şöhrete kavuşturan bir diğer sebep olduğunu acı olsa da söylemek gerekir. Nitekim aynı fiziksel zorluk kimbilir belki de Hawking’in zihinsel cesaretine katkıda bulunmuştur.

Makale: Engin Gül / Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

Alan Turingin hayatı hakkındaki makalemiz, ilginizi çekecektir.