sirketlerde-hedef-belirleme-makale-gorseli-1

Belli dönemlerde şirketimiz için hedefler belirlemiz gerekir. Genelde bu dönem yılbaşına denk gelen dönemdir. Mali açıdan gelir-gider tabloları ve bilançolar yıllık hazırlandığından hedeflerin de cari yılı kapsayacak şekilde hazırlanması esastır.

  • Hedefler şirketimizde kimler tarafından belirlenecektir ?
  • Şirketin sahibi mi ?
  • Şirketin genel müdürü mü ?
  • Üst düzey yöneticileri mi ?
  • Yoksa başkaları mı ?

Bu yıl hedeflerimiz neler olacaktır diye sıralamaya başlarız. Ciromuzu % … arttıracağız, maliyetlerimizi % … düşüreceğiz, satışlarımızı % … artıracağız gibi başlıklar belirleyip sonunda % … büyüyeceğiz diye sıralarız.

Büyüyeceğiz kelimesinin altını çizmek istiyorum. Büyüme her şirket tarafından farklı algılanmakta ve yorumlanmaktadır. Kimisi ciro artışı, kimisi eleman sayısı artışı, kimisi ise farklı bir kriteri alarak büyümeden bahsediyor olabilir.

Hedeflerimizi kendi algımıza ve şirketimizin kültürüne göre belirlediğimizi düşünelim.

  • Peki bu şirket hedeflerini, departman veya çalışanların hedeflerine nasıl dönüştürmeliyiz ?
  • Hedefleri yerine getirmek için ne tür araçlara ve kaynaklara ihtiyaç vardır ?
  • Bunların planlaması nasıl yapılmalıdır ?

Bu sorularının yanıtlarını dönem başında belirlememiz gerekmektedir. Uygulamaya başlamak için genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden başlayıp alt seviyedeki çalışanlara kadar indirgemek doğru olanıdır. Şirket hedeflerini departmanlara dağıtarak, departman hedeflerini, daha sonra da departman da çalışanlar bazında çalışanların hedefleri haline getirmemiz gerekiyor.

Bir sonraki aşamada hedefleri değerlendirme kriterlerinin şirketimizdeki en üst düzey kişiden en alt kişiye kadar anlaşılır, şeffaf ve uygulanabilir olduğundan emin olmalıyız.

Hedefleri çalışandan başlayıp, şirket bazında yerine getirmeleri için motivasyon araçlarını belirlememiz gerekmekte olup bunlar herkesin anlayacağı ve algılayacağı bir dil ile paylaşılmalıdır.

Üçer aylık dönemlerde hedeflerin tutturulması için görülen eksiklikleri ve tutturulan hedeflerin yüzdelerini puan vererek ölçmeliyiz. Unutmamamız gereken en önemli şey ise puanlara ve rakamlara dayanmayan sonuçlar ile şirketin iyiye veya kötüye gittiğinin ölçülemeyeceğidir.

Ölçme sonuçlarına göre hedeflerde ve kriterlerde revizyona yani değişikliklere gitmemiz gerekebilir. Bu tür değişiklikler var ise bunları hedefi belirleyenler ve hedefi yerine getirecek kişiler ile hep birlikte saptamamız gerekecektir.

Belki bu hedefleri şirket veya departman hedefleri ile aynı yönde olan kişisel hedeflere dönüştürmemiz bile gerekebilecektir.

Yıl sonuna geldiğimizde yapılacak değerleme sonuçlarında kesin hedefleri ne kadar tutturup, tutturmadığımız ortaya çıkacaktır. Sonuçlara göre kriter bazında şirket hedefleri neler olmuş, bu kriterlerin departman bazında dağılımı neler olmuş gibi sonuçlara çok rahat ulaşabilmemiz gerekir.

Daha da detaya inilmesi gerekir ise kişisel hedef sonuçlarının, departman sonuçlarına ve şirket sonuçlarına göre kıyaslaması yapılabilir. Sonuç; şirketler olarak hedefimizi kendi kültürümüze ve sektörümüze göre doğru kriterlerle belirlememiz ve dönemsel olarak bu hedefleri ölçerek gözden geçirmemiz gerekmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..