reklamasyon-nedir

Satılan mal veya hizmetin niteliğine uygun olmaması veya kusurlu görülmesi durumunda “reklamasyon” adı verilen fiyat indirimleri özellikle tekstil sektörü ve diğer sektörlerde sıkça karşılaşılan uygulamadır.

Alıcı firmanın satıcı firmaya reklamasyon gideri olarak fatura düzenlemesi biçiminde yaşanan reklamasyon konusu, faturalarda sadece “reklamasyon” olarak ifade edilmesine karşılık uygulama nedenleri ve biçimleri farklı olabilir.

Reklamasyon gideri üç farklı şekilde gerçekleşebilir:

  1. Reklamasyon bir iskontodur
  2. Reklamasyon bir iadedir
  3. Reklamasyon bir tazminat veya cezadır.