isletmelerde-dijital-donusum-2

Sevgili Sektörüm okurları, değerli dostlarım..

Dijital dönüşümü sade bir ifade ile tanımlamaya çalışırsak; geleneksel olan iletişim ve etkileşimin teknolojik yeniliklerle yeniden şekillenmesi veya analog uygulamaların dijitale evrimleşmesidir diyebiliriz.

Yaşadığımız pandemi ile beraber dünyamızda zaten başlamış olan dijitalleşme dönemine artık tamamen girmiş sayılırız.

Bu sürecin ilk etkilerini; internetin çok yaygın hale gelmesiyle başta cep telefonları ve taşınabilir elektronik aygıtların, hayatımızın bir parçası olarak kendilerine yer bulmalarıyla yaşadık.

İletişim kaynaklarının yenilenmesi ve yön bulmasındaki etkilerini fazlasıyla hissettiren bu değişim, iş ve özel yaşantımızın da birer parçası olma yolunda hızını sürdürüyor.

Endüstri 4.0’la birlikte dijitalleşmenin iş yaşamımızda başlattığı değişim rüzgarı, süratle 5.0’a doğru yol alıyor. Öyle ki; henüz kavrama alışmadan dünyanın birçok bölgesinde deneme çalışmaları uygulanmaya başladı.

Dijital dönüşümün ticari alandaki yeni dünyasına bir an önce eklemlenmek, değişen teknolojinin gelişiminden, kaynaklarından ve kolaylıklarından yararlanmak durumundayız.

Dijital etkinliklerden yararlanmanın olumlu geri dönüşümlerini yaşamaya başlamayabiliriz. Tüm işletmeler pandemi sürecini bu yenilenmeye odaklanarak en verimli şekilde kullanabilir.

İşletmeler pazarlama başta olmak üzere tüm faaliyetlerini yenileme dönemi içinde olduklarını, bir adım önde olma şartının dijitalleşme ile orantılı olduğunun farkına varmalı ve çok geç kalmadan bu yenilikte kendilerine yer vermelidir.

Dijital dönüşüm içinde yer alma ve aynı zamanda bu yeniliğe uyumlu hale gelmenin kurallarını iyi belirlemek ve iyi uygulamak gerekir.

Aslında dijitalleşme yeni bir süreç değil. İnternetin yaygın kullanımı ortaya çıktıktan sonraki dönem ile beraber tanıştığımız bir teknoloji.

Eskiden işletmelerde el ile tutulan muhasebe işlemleri ve kayıtları, verilerin arşivlenmesi, sürekli kağıtlara yazılan ve belgelendirmenin yapıldığı iş örnekleri aslında uzun zamandan beri terk ettiğimiz hatta dijital teknolojiyle beraber hiç olmamışçasına unuttuğumuz devirler..

Fakat pandemi ile beraber dijital dönüşümde yaşanan değişim ciddi bir sıçrama getirdi. Karşılıklı iletişimin ve temasın olmadığı alışverişler, sanal pazarlamanın öne çıkmasına yol açtı. Bugün dijital teknolojinin yaygın ürünlerini ve uygulamalarının kullanmaya her zamankinden daha çok mecburuz.

Üretim ve pazarlamanın bu değişimin içinde yeniden şekillenmesi kaçınılmaz olmuş gözükmektedir. Tüm işletmelerin, artık bu gelişmelere adapte olması, hayatımız ve geleceğimiz için yoğun biçimde yer vermesi gerekiyor.

Artık görülüyor ki; işletmeler, dijital dönüşümü en azından sosyal medya hesapları üzerinden kullanmaya başladılar, zaten kullananlar ise geliştirmeye, güncellemeye devam ediyorlar.

İş görüşmeleri ve toplantıların görüntülü yapılmaya başlaması, mülakatlarda chatbot kullanılması, basılı evrakların neredeyse tamamen hayatımızdan çıkışı buna güzel birer örnek teşkil etmektedir.

İşletmelerde geleneksel yaklaşımların geride bırakılmasının birtakım sancıları yaşanabilir ama bu dönüşüme herkesin hazır olma hedefindeki bir bilinçlenme, inancı geleceğe dönük stratejilerin işletmelerin yaşamsal faaliyetleri içinde yer alması anlamına gelmektedir.

Bunların gerçekleşmesi için şirket kültürlerinin de değişime uygun biçimde dönüşmesi gerekir. Böylesine bir değişim sürecinin zorlukları, elbette ülkemiz işletmelerinde görülecek ve yaşanacak bir durum ama en üstten en alta kadar bütün birimlerde bu değişim anlatılmalı.

Gerekiyorsa eğitimler alınarak desteklenmeli ve yarına hazır hale gelmek için vakit geçmeden çalışmalara başlanması gerekmektedir.

Perakendeden toptan satışa kadar her tür faaliyetteki tüm işletmeler, son zamanlarda dijital dönüşüme daha hızlı girdiler ve çok iyi sosyal medya uygulayıcıları ve kullanıcıları oldular.

Bunun geri dönüşlerinin olumlu olarak  işletmelere yeni bir heyecan ve beraberinde farkındalık olarak yansıması görülmektedir.

Ağırlıklı olarak satış ve pazarlamanın da bu değişimden etkilenmesi ve değişim göstermesi, sanayide üretim proseslerinin uyumlu hale getirilmesi, dijitalleşme sürecinde başta işletmelerimiz olmak üzere ülkemizin de diğer ülkeler ile aynı anda aynı dili kullanmaya başlaması, bu dönüşümden geri kalmayacağımız anlamına gelmektedir. E- ticaretin yaygınlaşması ticaret hayatına bir farklılık kazandırdı.

Artık iş dünyasının tüm paydaşları, bu değişime doğru zamanda entegre olmaz ve geç kalırsa yaşamalarının zor olacağının farkına vardı. Bunun için dijital teknolojiyi iş yapılarına uygun hale getirmeye başladılar.

Şimdi bu uygulamaları verimli hale getirmeye, dijital pazarlama yöntemlerini harekete geçirerek, farklı iletişim etkinliklerine yer vermeye başlıyoruz.

Güçlü datalar oluşturarak ve iletişim kanallarını müşterileri için daha etkin kullanmaya başladık.

Bundan sonra ise, dijitalleşmeyi benimsemek demek; doğru kararlar almak anlamını taşır. Kısacası dostlarım, dönüşüm başladı ve biz buna hazır mıyız, kendimizi sorgulamak zorundayız.

Geç kalmadan hazırlanmak hedef planlarınızda yer almalı ve hızla harekete geçmelisiniz. Yeni dünya düzeni bundan sonraki yaşam biçimimiz olacak, unutmayalım..

Değişime ayak uyduracağımız günlere.. Saygılarımla..

 

Yılmaz CAYMAZ
Yılmaz Caymaz’ın Sektörüm Elektrik Aydınlatma dergisinde kaleme aldığı pazarlama, satış ve özgün içerikli makalelerimize bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Opas Cam Switch & Wascol Cooling System Yılmaz CAYMAZ Genel Müdür/General Manager Opas Paket Salterleri ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.