Çalışan Memnuniyeti

Kurumunuzda işinizi ölçmek çok önemlidir. Aksi takdirde, ilerleme sağladığınızı ya da daha kötüsünü yapıp yapmadığınızı nasıl anlayacaksınız?

Ölçme söz konusu olduğunda, çalışan memnuniyeti önemlidir. Genellikle sonuçları ölçmek ya da genellemek zordur. Buna rağmen yine de son derece faydalıdır. Çünkü çalışan memnuniyeti daha üretken ve işe katılımın yüksek olduğu bir organizasyonu beraberinde getirir. Başka bir iş için ayrılma olasılıkları daha düşüktür.

İşgücü memnuniyetinizi kolaylaştıracak, olası sorunlarla başa çıkmanıza ve mevcut yeteneklerinizi korumanıza yardımcı olacak 5 metrik.

  • Devamsızlık

Bir çalışanın verimli olması ve işinize katkıda bulunması için öncelik- le fiziki olarak şirket ortamında bulunmaları gerekir.

Ciddi hastalıklara bağlı olarak yapılan devamsızlıklardan doğan kişilerin fiziki yokluğu bir kenara bırakılıp bir çalışanın işine olan bağlılığı bu kişinin işe olan katkısını ölçmek kurum ve çalışan verimliliğini arttırmada önemli rol oynayacaktır.

Hastalık ve farklı sebeplerle devamsızlık oluşturan çalışanın üreteceği mazeret listesi sonsuz olacaktır. Bunu ölçmek içinde belli periyotlarda çalışanların devamsızlıklarını ve de- vamsızlıklarına neden olan sebepleri takip etmek gerekecektir.

  • Kültürel Uygunluk

Kuruma ait bir örgüt kültürü vardır. Bu elbette zamanla değişikliğe uğrayabilecektir. Ancak aday işe alındığında, iş başvurularında ifade edilen değerleri ve işinizin temelinde yer alan değerlere nasıl uyduğunu (ya da uymadığını) göz önünde bulundurmak kayda değer olacaktır.

“Kişisel değerleriniz bizim temel değerlerimizle ne kadar iyi uyumlu?” sorusunun cevabının işe alım aşamasında bilinmesi, kültürel uyumu korumak için anlamlı olabilecektir.

Özellikle son zamanlarda yabancı uyruklu çalışanların sayısı kurumlarımızda hızla artmakta- dır. Sonuçta, işinize inanan çalışanınızın kurumunuzun büyümesine yardımcı olma olasılığı daha yüksektir.

  • Çalışan Devir Hızı Oranı

Çalışan devir hızı oranını bulmak için kurumunuza giren ve çıkan çalışanlarınızı ölçmeniz gerekecektir. Bunun dışında muhtemelen kurumunuzla bütünleşmiş vazgeçemeyeceğiniz bazı çalışanlarınız olabilir.

Yeni çalışanlarla birlikte onlara yeni perspektifler ve yeni beceriler katabilirsiniz.

Çalışan devir hızı oranı sektöre ve pozisyona göre değişiklik gösterecektir.

Analizler ve kararlar alırken buna dikkat edilmelidir. Belli dönemlerde“Çalışanların yüzde kaçı şirkette kaldı ?”sorusuna cevap aranmalıdır.

  • Çalışan Önerileri

Çalışan memnuniyetinin belli dönemlerde ölçülmesi, çalışanla- rınızın arkadaşlarının veya ailelerinin kurumunuza herhangi bir eleman ihtiyacı olduğunda iş başvurusunda bulunmasını veya tavsiye edip etmeyeceğini belirlemede önemli bir geri bildirim sağlayacaktır.

Kurumundan memnun olmayan bir çalışan, birçok nedenden ötürü şirket ile ilgili etkinliklere katılabilir ancak genellikle sadece memnun olan bir çalışan, başkalarını aktif olarak onlara katılmaya teşvik edecektir.

Çalışanınızın kurumunuz için çalışacak başka bir adayı yönlendirmesi ne kadar olası olurdu? sorusu çalışan memnuniyetin önemini göstermektedir.

  • Kişisel Gelişim

Yapılan araştırmalarda iş değiştirmenin en sık nedenlerinden biri, yeni pozisyonun yeni beceriler edinme ve yeni bilgi edinme gibi pozitif katkılar için kişilere bir şans sunmasıdır.

Mevcut çalışanları elde tutmak için çalışanların kişisel gelişimine yönelik eğitimler ve aktiviteler planlanmalıdır.

Yine benzer şekilde şirketinizdeki yetenekli çalışanları belirleyip bu çalışanlarınız için yetenek yönetimi sistemi kurgulamanız gerekebilecektir.

Sistem ile yetenekli ve potansiyeli yüksek çalışanları takip etmelisiniz.

Çalışanlarımıza “Mevcut işinizde gelişme fırsatlarını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunun cevabını içerecek kişisel gelişim planlamalarını çalışanlarımız ile paylaşıp takibini yapmalıyız.

Son olarak, çalışanlar hakkındaki tüm geri bildirimler bizim işimizi ölçmemiz için kullanacağımız metriklerdir.

Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..