alper_coplugil

Gelişmiş ülkeler katma değeri yüksek yeni teknolojiler üretebilmek, üniversitelerde yapılan çalışmaları sanayiye, sanayideki tecrübeyi de üniversiteye aktarabilmek, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilmek için üniversite-sanayi-devlet işbirliğine büyük önem vermişler,

bunun için de “Teknoparklar”ı kurmuşlardır. Teknoparklarda yenilikçi şirketlere, teknoloji üretebilmeleri, geliştirebilmeleri için her türlü imkân verilmekte, devlet tarafından vergisel muafiyetler sağlanmaktadır.

Dünyada söz sahibi olan şirketlerin çoğu teknoparklarda faaliyet göstermektedir. Son yıllarda Türkiye’de de bilim ve teknoloji politikalarında dünyada olan bu gelişmeler