calisan-bagliliği-nedir-nasil-saglanir

Çalışan bağlılığı, bir kurumda görev yapan çalışanların kendi amaç ve çıkarları ile kurumun vizyon ve hedeflerine uyumlu olmasıdır. Çalıştığı kurum ile bağ kuran çalışanlar mutlu olmakla birlikte kurumunun gelişimi ve kâr etmesi için elinden gelen maksimum faydayı sağlamak için çalışacaklardır.

Kurumlarda kilit kişilerin ve yeteneklerin elde tutulması ile birlikte tüm çalışanların bağlılığının sağlanması ayrı bir önem kazanmaktadır. Çalışan bağlılığı kişilerin kurumlarda faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmelerini sağlamaktadır. Bu durum zaman ve iş gücü kaybı yaşamadan kurum hedeflerine ulaşmak için direkt olarak etki etmektedir.

Çalışan bağlılığını etkileyen faktörler olarak; motivasyon, ücret, sosyal haklar, liderlik, yönetim şekli, çalışma ortamı, kişiye sağlanan kaynaklar gibi başlıkları sayabiliriz.

Bu faktörler günümüz şartlarına göre ve işletmenin göstermiş olduğu faaliyet alanına göre artabilir veya değişebilir.

Çalışanın bağlılığı Nedir Nasıl Sağlanır ?

  • Kurumun organizasyon yapısı ve yönetim şekli

Çalışanların görev tanımları, iş süreçleri ve organizasyon yapısı net bir şekilde belirlenmelidir. Yönetici pozisyonunda olmak ile çalışanlarla yakın ilişki kurmak arasında denge kurulmalıdır.

Yöneticinin onların gözünden bakarak empati yapması, istek ve beklentilere cevap verebilmesi, çalışanlarının güvenini kazanması çalışan bağlılığını artırıyor.

  • ÇALIŞANA YETKİ VERİLMESİ

Alınacak kararlarda çalışanlara söz hakkı verilerek fikirlerini söyleyebilme, özgürce, işlere müdahil edilerek ve kendi sorumluluk alanlarında inisiyatif alabilmelerinin sağlanması çalışan bağlılığında önemli rol oynuyor.

  • ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ORTAMI

Fiziki çalışma ortamının beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak nitelikle olması ile birlikte kurum çatısı altında bir araya gelen tüm bireyler arasında kurulan iletişimin olumlu yönde olması için yöneticilerin çaba sarf etmesi gerekiyor.

  • GELİŞİM İMKANLARI

Yöneticilerin çalışanlarının performanslarını artırmalarını sağlamak adına gerek duydukları kaynakları sağlaması, mesleki gelişimlerine katkıda bulunması, çalışanların ilerlemesi ve bu sayede kuruluşa bağlanması açısından oldukça değerli hale geliyor.

  • ÖNERİ VE ÖDÜL

Çalışanların işe katkılarını ve dahil olduklarını hissetmeleri için önerileri alınarak ödül ile teşvik edilmelidir. Teşvikin belirli bir gelişme ardından maaş artışı yapılarak ya da ödüller verilerek yapılması çalışan bağlılığı oluşturabiliyor.

  •  İŞ TATMİNİN SAĞLANMASI

Çalışanlara sorumluluk yüklerken işin niteliğinin göz ardı edilmemesi, çalışanların sorumluluk alanları içerisinde üstlendikleri işten tatmin olmalarının sağlanması gerekmektedir. İşin niteliğinin yanında tatmin duygusunu oluşturan diğer etmenler de ücret ve yan haklar ve çalışmalarının karşılığının verilmesi çalışan bağlılığını oluşturmada en önemli maddeler arasında yer alıyor.

  • MOTİVASYON

İnsanların her zaman için bir takım istek ve ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu istek ve ihtiyaçların karşılanıp karşılanamaması çalışanların işle ilgili olarak performanslarını doğrudan etkilemektedir. Çalışanların memnuniyetinin sağlanması açısından işletme hedeflerine ulaşma çabası ve süreci olarak kullanılan kavramlardandır.

Bir kurumda çalışanlar ne kadar işletmeye bağlıysa işletmenin sektöründeki imajı o oranda güçlenecektir. Tüm çalışanların severek çalıştığı ve bağlılığını artırmak adına en etkili yöntemleri arayanlara rehber olmalıyız.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…