acil-aydinlatma-elektroniginin-oncusu-bes-a-elektronik-genel-muduru-arzu-rona-ile-roportraj-2

1995’ten bu yana yaklaşık 30 yıllık endüstriyel serüveninin ardından, bugün uzman kadrosu ile Beykoz’daki 2500 m2‘lik kapalı üretim tesisinde, 500’e yakın ürünün imalatını gerçekleştiren Beş A Elektronik Genel Müdürü Arzu Rona ile  acil aydınlatma ürünleri ve sektörün gelişimini konuştuk. Keyifli okumalar..

Arzu Hanım, Türkiye’de acil aydınlatma elektroniği denince ilk akla gelen, profesyonelliği ile öne çıkmış bir firmasınız. Ayrıca acil aydınlatma otomasyonu alanında öncü sistemlere imza attınız. Söyleşiye bu ürün ve sistemler hakkında kısa bir bilgi alarak başlayabilir miyiz?

Elbette.. Acil aydınlatma ürünlerinin birincil amacı, herhangi bir acil durumdaki elektrik kesintisi halinde, binalardaki kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayarak can kaybını önlemeye yardımcı olmaktır.

Bu ürünler Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’ne göre uygulaması zorunludur. Ürünlerin çalışır vaziyette olma sorumluluğu ise her binanın kendi yönetimindedir. Bunlarla ilgili kayıt defterleri tutulmalıdır.

Ürünler, uygulama ve otomasyon sistemleri ile ilgili standartlar (EN 50172, EN 1838, TÜRKİYE BYKY) bellidir. Uygulama ve kontrollerin buna göre yapılması çok önemli. Acil aydınlatma ürünlerinin manuel olarak test edilmesi oldukça zor, masraflı ve yeteri kadar güvenilir olmayan bir uygulamadır. Özellikle armatür sayısının oldukça fazla olduğu ve yüksek tavanlı binalarda ürünlerin çalışırlığının kontrolü için otomasyon uygulamaları kaçınılmaz bir ihtiyaç.

bes-a-elektronik-genel-muduru-arzu-rona

Beş A, tüm bu gereksinimlere uygun olarak ve uygulama alanlarındaki ihtiyaçları da gözeterek müşterilerine izlenebilir/adreslenebilir acil aydınlatma ürün ve sistem seçeneği sunuyor.

Şayet binalarda DALI otomasyon alt yapısı varsa, bu otomasyona uygun DALI acil aydınlatma ürünlerimizin yanı sıra firmamızın, kendi bünyesinde bulunan Ar-Ge ekibi ile TÜBİTAK projelerinden destek alarak geliştirdiği kablolu (ELCO) ve kablosuz (WELCO) izlenebilir sistemler ile alternatif çözümler sunuyoruz.

ELCO ve WELCO acil aydınlatma izleme sistemleri ile sisteme bağlı tüm ürünler tek merkezden, kullanımı kolay bir arayüz ile izlenebilir, periyodik testleri otomatik bir şekilde planlanabilir ve yapılan testlerden sonra düzenli olarak raporlanabilir.

Bu sistemler sayesinde, test ve bakımların daha kolay yapılması sağlanıp, acil aydınlatma ürünlerinin herhangi bir acil durumda çalışır vaziyette olması garanti altına alınabilir.

Güvenlik riski içeren yüksek sorumluluk seviyesine sahip, elektronik, aydınlatma ve güvenlik bileşenlerini içeren bir ürün grubunu imal ediyorsunuz. Ülkemizdeki sektörel bilgi ve ürün yeterliliği seviyesini nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye’de acil aydınlatma sistemleriyle ilgili uygulama ve mevzuat, çeşitli yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde düzenlenmiş durumda. Bu düzenlemeler arasında en önemlileri;

bes-a-genel-mudur-arzu-rona-acil-aydinlatma-hakkinda-sorularimizi-yanitladi

  • Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BYKY)
  • TS EN 1838 Aydınlatma Uygulamaları – Acil Aydınlatma

Acil aydınlatma ile ilgili diğer standartlar arasında EN 50172 Acil Kaçış Aydınlatma Sistemleri, EN IEC 60598-2-22 Acil Aydınlatma Armatürleri, EN 61347-2-7 Acil Aydınlatma Kontrol Düzeni gibi standartlar da bulunuyor.

Bu mevzuat ve standartlar, acil durum aydınlatma sistemlerinin doğru şekilde üretilmesi, tasarlanması, kurulması ve işletilmesi için son derece önemlidir.

Ülkemizde uygulanması gereken mevzuatlar ve standartlar belli olmasına karşın, ürünler binalarda kullanılırken, bakımları ve çalışır vaziyette olmalarının garanti altına alınması, bir otomasyon sistemi olmadan kontrol edilemeyeceği için çok zorlaşır.

Bu ürünlerin ihtiyaç halinde çalışır durumda olması sorumluluğu bina yönetiminde olmasına karşı, herhangi bir denetleme organizasyonu olmadığı için konu göz ardı edilebiliyor.

Birçok ürün binalarda uygulandıktan sonra acil durumda çalışıp çalışmayacağı bilinemiyor. Bu sebeple denetim ve kontrollerin yapılması son derece önem arz ediyor.

Ayrıca ülkemize yurtdışından ithal edilen uzak doğu menşeli ürünler de, ilgili standartlar ile uyum sağlamadığı için bir müddet sonra çalışmaz durumda, atıl bir ürün olarak binalarda sadece yer işgal ediyor.

Burada önemli olan, uygulayıcı ya da kullanıcıların, ilgili ürünün standartlara uyumu ve doğru uygulanmasına önem göstererek seçim yapmalarıdır. Beş A olarak sektörü ve kullanıcıyı bu konuda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara, çeşitli bilgilendirme yazıları ve paylaşımlarla katkıda bulunuyoruz.

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu adı altına hazırladığımız kitapçığımız, ihtiyaç duyan herkes için bir rehber niteliğindedir.

İsteyenler bu rehbere web sitemiz üzerinden dijital olarak erişebileceği gibi, kitap formatında talep ediyorlarsa bizimle iletişime geçebilirler.

Çalışmalarınızda müşterilerinizi satış sonrası hizmetler ve bilinmesi gerekenler hakkında yoğun şekilde bilgilendirmeye çalıştığınızı görüyoruz. Bunu çok önemsiyor olmanızın sebeplerine değinir misiniz?

Firmamız, yaklaşık 30 yıldır acil aydınlatma alanında Ar-Ge ve üretim yapıyor. Bu süreçte, teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürünler geliştirmek, iş birliği yaptığımız firmaların ihtiyaçlarını doğru anlayarak onlara özel çözümler sunmak ve sektörümüze katkı sağlamak her zaman önceliğimiz oldu.

Çalışmalarımız sırasında daima iş ortaklarımıza değer katmak ve uzun süreli iş ilişkileri kurmak için özen gösterdik. Çünkü;  kendimizi onların bir çözüm ortağı olarak görüyoruz.

Özellikle otomasyon içerikli ürünlerimiz için sunduğumuz satış sonrası hizmetlerde, müşterilerimize ürünlerimizin kullanımı, testleri ve devreye alma konularında bilgilendirme yapıyoruz.

Ürünlerimizden maksimum fayda sağlamalarını ve herhangi bir sorunları olduğunda hızlı ve etkili çözümler bulmalarını sağlamak bizim için çok önemli.

 Her müşteriyle birebir ilgileniyor, onların geri bildirimlerini ciddiye alıyoruz. Bu yaklaşım, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı ve ürünlerimizi talepler doğrultusunda sürekli iyileştirme sürecimize katkı sağlıyor.

Acil aydınlatma uygulamalarında uygulama ve bakım neden bu kadar önemli? Bu standartlar ve işlevleri hakkında neler söylersiniz?

Acil aydınlatma uygulamalarında uygulama ve bakımın önemi, bu sistemlerin güvenlikle doğrudan ilişkili olmasından kaynaklanıyor. Bu sistemlerin etkin ve doğru bir şekilde uygulanması; deprem, elektrik kesintisi, yangın veya diğer acil durumlarda insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla kritik öneme sahip.

Acil aydınlatma ürünlerinin kurulumu ve bakımı, Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmak zorunda ve bu projeler, bina içindeki kullanım alanlarının özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmalı.

Bu standartların ve yönetmeliklerin amacı, hayatı daha güvenli ve kolay hale getirmektir. Nihayet, acil aydınlatma ürünlerinin doğru çalışmaması, ciddi can ve mal kaybına yol açabilir, üzücü sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle düzenli bakım ve testlerle sistemlerin her zaman çalışır durumda olduğundan ve acil bir durumda beklenen performansı göstereceğinden emin olmamız gerekir. Bu sistemlerin etkinliği, acil durumlarda insanların güvenliğini doğrudan etkilediği için büyük bir önem taşır.

Sizi son dönemde yoğun şekilde Türkiye’nin en önemli projelerinde görüyoruz. TOGG fabrikası gibi.. Çaplı projelerde ilk tercih edilen marka olarak, hangi uzmanlıklarınız öne çıkıyor?

Sizin de bahsettiğiniz gibi son dönemde Türkiye’nin en önemli projelerinde yer aldık. İstanbul yeni havalimanı, Merkez Bankası, Acıbadem Hastaneleri ve TOGG fabrikası gibi büyük projelerde tercih edilen marka olmamızı sağlayan etkenin; sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek, yenilikçi ve ileri teknoloji ürünler geliştirme kabiliyetimiz olduğu kanaatindeyim.

Bu sayede müşterilerimize en güncel ve etkin çözümleri sunabiliyoruz. Ürünlerimizin standartlara uygun olarak üretilmesine, kalite sertifikalarına sahip olmalarına ve  güvenilirliğine büyük önem veriyoruz. Her projenin kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak, özelleştirilmiş ürün çözümleri sunuyoruz. Acil aydınlatma projesi olmayan ya da revize olan projelerde ise işe acil aydınlatma uygulama projelerini hazırlayarak başlıyoruz.  Projelerdeki başarımız da, bu alanlardaki sürekli gelişim ve yenilikçi yaklaşımlarımızın bir sonucudur.

Sektörün gelişimi ve yüksek profesyonel seviyeye erişimi için sizce neler yapılmalı?

Özellikle eğitim ve bilgi aktarımının önemi, sektörde sürekli bir gelişim ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasında kritik rol oynuyor.

Bu bağlamda üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi, teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesini sağlayarak sektörün yenilikçi çözümler üretmesine katkıda bulunacaktır.

Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar, teknolojik ilerlemelerin takibi ve bunu bir ürüne dönüştürmek önemlidir. Bu, hem sektörün global rekabet gücünü artırır hem de yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine zemin hazırlar.

Hep söylediğim gibi; uluslararası standartlara uyum, sadece yerel pazarda değil, global pazarda da rekabet edebilirliği artıran en önemli faktördür.

Bu uyum, tüketicilere güven verir ve ürün/hizmet kalitesini garanti altına alır. Sektörel iş birliği ve diyalog ise sektör genelinde bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca dijital dönüşüm, günümüzün kaçınılmaz bir gerçeğidir ve sektörlerin bu dönüşüme ayak uydurması, rekabet yeteneklerini korumaları için elzemdir. Her geçen gün dijital teknolojiler sayesinde yeni iş modelleri ortaya çıkıyor ve sektörlerin yapılarını değiştiriyor.

Küresel pazarlara açılarak kurulan uluslararası iş birlikleri, sektörümüzün sınırlarını genişleterek yeni pazar fırsatları sunuyor. Bu, hem sektörün büyümesine katkıda bulunuyor hem de küresel rekabet gücümüzü arttırıyor.

Müşteri odaklılık ise sektörün sürekli gelişimi açısından önemli olan bir diğer temel faktördür. Hizmetlerin ihtiyaç ve beklentilere yönelik olarak şekillendirilmesi farklılık yaratır.

Arzu Hanım bu doyurucu bilgilendirme için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Hep birlikte büyüme ve gelişmemize hizmet eden, iletişimin gücüyle sektörü büyüten hizmetiniz için ben teşekkür ederim.

Gelişmiş ülkelerde acil aydınlatma ürünlerinin kullanımlarının her zaman standartlara uygun, kalite sertifikaları olan ve teknolojik açıdan güncel ürünleri tercih ettiklerini görüyoruz. Ağırlıklı olarak ihracat faaliyeti gösterdiğimiz Orta Doğu pazarında ise bu sertifikalara ek olarak her ülkenin kendine ait özel sertifikaları mevcut.  Bu sertifikalara sahip olmadan o ülkeye ürün ihraç edilmesi mümkün olmuyor.

Bahsettiğim ülkeler, bu ürünleri bir güvenlik ürün grubu olarak düşündükleri için ilgili sertifikalara sahip ürünler olmasına, bakımlarının düzenli olarak takip edilmesine önem gösteriyorlar.  Aynı zamanda otomasyona yönelik ürün grupları da test kolaylığı sebebiyle tercih ediliyor.

Ülkemizde maalesef acil aydınlatma ürünleri her binada uygulansa bile, düzenli test ve bakımları yapılmadığı için, acil durumda iş görmeyen ürünler olarak kalıyor.

Müşterilerin, ürünlerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, bu ürünlerden maksimum fayda sağlamaları ve acil bir durumda çalışır vaziyette olması için test ve bakımlarını yapılmasının kendi sorumluluğunda olduğunu fark etmesi çok önemlidir.

Kullanıcıların bu farkındalığı için de bilinçlenmesi ve eğitilmesi, en az ürün kalitesi kadar önemlidir. Biz, sorumlu bir sanayi kuruluşu olarak en kaliteli ürün ve sistemleri geliştiriyor, her aşamada ihtiyaçları eksiksiz sunacak çözümler geliştiriyoruz.

Bu alanda ürün, sistem ya da sadece bilgilenmek isteyen herkes, her zaman bizlerle iletişime geçebilirler. Tüm okurlarınıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum.