1. CIP tankı,

2. WIP üzerinden su almak için öngörülen su alma tankı,

3. CIP dönüş pompası,

4. Kimyasal temizlik maddesi, ( Deterjan )

5. Tank sıcaklık izolasyonu, ( Taş yünü )

6. Basınçlı hava, 8 bar, 2m3/dak,

7. CIP basınç hattı, basınç algılama sensörü,

8. CIP basınç hattı, sıcaklık sensörü,

9. CIP basınç hattı, akış sensörü,

10. CIP buhar hattı kondens bağlantısı,

11. Isı eşanjörü dranaj hattı,

12. CIP dönüş hattı, sıcaklık sensörü,

13. CIP dönüş hattı, akış sensörü,

14. CIP dönüş hattı, iletkenlik sensörü.

Sistemin Çalışması :

1. Kirli tank önce WR suyu ile yıkanır ve esas kirlilik dışarı akıtılır,

2. Sisteme RO hattından su alınır,

3. Su ısıtılır, basınç hattı üzerinden temizlenecek tanka tank içine önceden yerleştirilmiş akrobot yıkayıcı kafa ile basılır. ( Çift eksende dönüp yıkayabilen eleman)

4. Deterjanlar sırası ile basma hattı üzerinden dozaj pompası vasıtası ile basınç hattına salınır,

5. Detarjanlı çift yıkamadan sonra durulama yapılır,

6. Durulama sonrası son yıkama da iletkenlik ölçülür ve istenilen değerde bulunur ise yıkama işlemi sonlandırılır.

7. Kurutma işlemi basınçlı hava ile yapılır,

8.Kapaklar açılır ve ( Non steril ürünlerde ) sistem evoparasyonu oda ile dengelenerek sağlanır.

9. Lab. tarafından patch test yapılır ve sonuçlar doğrulanır.

Terminoloji İle İlgili Açıklamalar, COP ve WIP CIP, SIP,

CIP Nedir?: CIP veya formu muhafaza edilerek tam yerinde temizleme, bir olarak tanımlanır. Söküm işçiliği minimalize edilecek şekilde ile temizlik ekipmanları yöntemi ve katılımı ile en az operatör ihtiyacı duyulan bir şekildir.

CIP in Faydaları: Valide edilebilir prosedürler, tekrarlanabilir, yinelenebilir kontrol sonuçları, temizlik zamanı azaltılması, her öngörülen temizlik zamanın hep aşağıya düşürülmesi ile artan verimlilik. Kimyasal işlemde azaltma, basit operasyonu yüzünden , maliyet tasarrufu içeren kimyasallar, su ve atıklar, labratuvar işlemleri, zaman vb .

CIP Nasıl Çalışır?: CIP deterjanını uygun kosantrasyonda uygulayarak akış için uygun çözücü, basınç, sıcaklık ve zaman tespit edilir. Gerekli enerji miktarın referanslara göre ekipman temizliğini, sağlamak için bilimsel metodlar ile hesaplanır.

CIP in Sonuç: Yerinde, ekipman üzerinde, kimyasal bakiye veya artık temizlik sonuçları hakkında fikir vermektedir.

Bu artıkları tümü ile kaldırma “ olarak tanımlanır. CIP ajanların bakiyesi kadar temizlenmiş yüzey, fiziksel temizliği ifade eder. Eğer biyolojik olarak bir temizlik istenir ise daha sonra ek bir işlem yapılabilir. Bu süreç, SIP denir.

SIP Nedir?: SIP yerinde ve formu muhafaza ederek yapılan sanitizasyon işlemidir. Dezenfeksiyon ise genel bir terimdir. Normalde sanitizasyon dezenfekte ekipmanı sterilizasyonudur.

Kimyasal SIP: Sanitasyon veya dezenfeksiyon, normalde CIP uygulamasından sonra yapılmıştır. Bunun başarısı, son durulama sularının, bakiye tanıımı ile elde edilir.

Termal SIP: Termal sterilizasyon buhar uygulaması ile elde edilir. Uygun bir zaman diliminde uygun bir sıcaklıkta buhar veya sıcak su kullanılır. Termal sterilizasyonun, alanları etkileyen bir avantajı vardır. Kimyasal olmaması örnek olarak anılabilir.

WIP Nedir?: WIP, CIP ye göre bazı işlemlerin manuel olarak görüldüğü temizlik şeklidir. CIP de doğrulama, düzeyleri yüksektir. WIP de ise   doğrulama daha azdır.

WIP Felsefeleri ve Maliyeti: WIP için kullanılan kriterler, işletme maliyetleri açısından CIP’e benzer. Sermaye maliyeti, proje maliyetleri ve doğrulama maliyeti WIP de nispeten daha azdır.

COP Nedir?: COP, formu muhafaza edilmeden, dışarıda temizleme, olarak tanımlanır. Ekipmanları çıkardıktan sonra. temizlik için, temiz alarak tanımlanan alanlara, parçaların taşınması demektir.

Gelecek sayıda görüşmek üzere..