Vidalı bağlantı tekniği, elektrik iletkenlerinin bağlantısı için kullanılan evrensel ve dünya çapında yaygın bağlantı tekniğidir. Gelecekte de, her alanda yapılan uygulamalarda elektrik sinyallerinin aktarılması konusunda önemli bir rol oynayacaktır.

Phoenix Contact UT serisi ray klemensler, vidalı bağlantı tekniğinin avantajlarını yaylı kontakların sağladığı yararlarla birleştirmektedir.

UT serisi klemensler, vida dahil tüm metal parçalarında yüksek kaliteli bakır alaşımlarının kullanımıyla ve Phoenix Contact’ın patentine sahip olduğu, gevşemeyi önleyen Reakdyn özelliği sayesinde gevşemediği için bakım gerektirmeyen yapısı ile benzerlerinden ayrılır.

UT vidalı klemensler Clipline complete sıra klemens sisteminin bir parçasıdır, yani aksesuarları ST yaylı, PT push in, RT pabuç bağlantılı veya QT hızlı bağlantılı klemensler gibi diğer klemens serileri ile aynıdır (Resim 1).

Klemenslerde Geçmeli Köprü Sistemi

UT vidalı klemensler, kesintisiz köprüleme özelliğine sahiptir (Resim 2). Köprüleri, klemensin tüm nominal akımını iletebilmektedir ve 1000 V luk izolasyon değerine sahiptir.

Kesite ve klemens tipine bağlı olmaksızın tüm klemenslerde aynı hat üzerinde bulunan iki adet köprüleme kanalı ile, tüm köprüleme işlevleri hızlı şekilde ve düşük maliyet ile gerçekleştirilebilmektedir.

Köprüler, 2 ile 50 kutup arasında temin edilmektedir. Bunlar gerektiğinde kesilerek istenen kutup sayısına uyacak şekilde kısaltılabilir ya da iki kutuplu standart köprülerle istenen kutup sayısına ulaşacak şekilde zincirleme köprüleme yapılabilir.

Ayrıca, aradaki köprü ayakları kolayca kırılarak atlamalı köprüleme yapmak da ­mümkündür. İki köprüleme kanalı sayesinde, iki farklı potansiyel, köprüler ile klemens rayı boyunca kolayca ve hızla aktarılabilir. Ayrıca düşürücü köprülerin yardımıyla, örneğin bir 10 mm2 vidalı klemens, 2,5 mm2 vidalı klemens ile veya 2,5 mm2 yaylı klemens ile köprülenebilmektedir.

Klemens Bakım ve Test

Clipline com­plete sisteminin tüm ray klemenslerinde ortak olan test aksesuarları, köprüleme yuvalarından birine takılır

Test aksesuarı olarak, 2,3 mm çaplı MPS fişin yanı sıra, 4 mm çapında fişler için test adaptörü ve seri testler için modüler yapıdaki test fişleri mevcuttur

Clipline complete sıra klemens sistemi, beş bağlantı tekniği içermektedir ve bu serilerin aksesuarları ortaktır

Tüm klemenslerde aynı hat üzerinde devam eden iki adet köprü yuvası, köprülemeyi kolaylaştırmaktadır

Geçmeli ayak yapısına sahip PE klemensler

Elektrikli sistemlerin bakımı ve testi için, klemenslerin belirgin şekilde etiketlenmesi kaçınılmazdır. Etiketleme işleminin hızlı bir şekilde yapılabilmesi istenmektedir.

Clipline complete sistemindeki klemenslerin etiket yuvaları da standarttır. Bu sayede komşu klemensler etiket şeritleri kullanılarak kolayca etiketlenebilir.

Ayrıca, klemensleri THERMOMARK ROLL ve THERMOMARK CARD kullanarak düşük maliyetlerle ve çok hızlı şekilde etiketleme olanağı da mevcuttur. Böylece, şalt dolabının erişilebilirliği azami ölçüye varmaktadır.

Topraklama klemensinin hızlı montajı

Clipline Complete sistemindeki topraklama klemenslerinin montaj süresi, ayaklarının geçmeli yapısı sayesinde standart klemensler ile aynıdır (Resim 4). Taşıyıcı rayın üzerine basitçe takılır raya mekanik ve elektriksel olarak mükemmel temas sağlar.

Topraklama klemensleri, IEC 60947-7-2 normunun tüm gereksinimlerini, DIN 50018 normu uyarınca korozyon testlerini ve ayrıca IEC 60068-2-11 normunun tuz püskürtme testinin gereklerini sağlamaktadır

Ürün portföyünün Seçenekleri

UT vidalı ray klemens ürün portföyü, geçiş klemenslerini ve ayrıca 2,5 ila 35 mm2 bağlantı kesitleri için aynı profildeki topraklama klemenslerini içermektedir. Ayrıca azami 41 А ve 800 V modüler sistemler için fiş-soketli yapıda UT Combi seçeneklerinin yanı sıra, 2,5 ve 4 mm2 kesitler için iki, üç ve dört iletkenli geçiş ve topraklama klemensleri de mevcuttur.

İletken girişinin geniş oluşu sayesinde klemensin nominal kesitindeki iletkenler, uçlarına izoleli yüksük takılı olsa bile klemense bağlanabilmektedirler. Aksesuar olarak kullanılabilen ek alma klemensi, UT 10, UT 16 ve ayrıca UT 35 klemenslerinde 4 mm2 kesite kadar ek bir bağlantı yapma imkanı verir.

Daha çok sayıda iletkenin bağlantısı için 2,5 ve 4 mm2 kesitli üç ve dört iletkenli klemensler ve her katında iki köprü yuvası olan çift katlı klemensler mevcuttur.

Bıçaklı ayırma klemenslerinin yanı sıra üzerine takılan fişe göre farklı işlevler kazandırılabilen taban klemensleri mevcuttur. Bunlar, diyodlar, dirençler veya sigortalar gibi elektronik yapı elemanlarının pano içerisinde lehimsiz olarak kolayca kullanımını mümkün kılar. Seride ayrıca sigortalı klemensler de mevcuttur.

Hem 4 mm2 vidalı bağlantılı küçük yapılı sigortalı klemens UT 4-HESI (5×20) hem de 6 mm2 vidalı bağlantılı sigortalı klemens UT 6-HESI (6,3×32), iki adet köprüleme kanalına sahiptir.

Bu da aynı profildeki 4 mm2 ve 6 mm2 geçiş, bıçaklı ve ayırma kollu klemenslere hızlı bir potansiyel dağılımı yapılmasına olanak tanır.

Bu sayede kumanda devrelerinin kurulumu ve kablolanmasında maliyet ve zaman tasarrufu yapılabilir.

Sigorta kolunun basitçe kaldırılmasıyla, akım devresi ayrılabilir. Böylece, sigortaların konforlu ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi garanti edilmiş olur. Sigorta kolunun her iki tarafında, pratik test noktaları mevcuttur.

Her klemensin ve ayrıca sigorta kolunun üzerindeki büyük alanlı etiketleme olanakları, sigorta klemensinin ayırt edilmesini kolaylaştırır. Görsel hata teşhisi amacıyla, 24, 60 ve 250 V gerilim seçenekleri için ledli sigortalı klemens modelleri mevcuttur.

Projelendirme Zamanının Azaltılması

Kablajın yanı sıra projelendirme de, elektrikli sistemlerin oluşturulmasında önemli bir faktördür. Phoe­nix Contact’ın Clip Project planlama yazılımı kullanıcıya, komple klemens bloklarının direkt CAE sisteminden hızlı ve kon­forlu bir şekilde projelendirilmesine yardımcı olur.

Böylece, CAE yazılımından montaj atölyesine kadar kesintisiz veri ve bilgi akışı sağlanmış olur. Hata kontrolünden, parça lis­tesine ve klemens bloğunun üç boyutlu grafik yapılandırılmasına varana kadar, ­sayısız üretim avantajı elde edilir. Bu sayede, planlama ve montaj süreleri de ciddi ölçüde azalır. Klemens bloğundaki ürünler aksesuarlarıyla birlikte, akım devre şemasındaki doğru yerlere işlenir.

Özet

Yeni UT vidalı ray klemensler, her sektörde kullanım ­için uygundur. Özellikle, vidaların gevşemesini önleyen patentli iç yapısı, korozyona karşı koruma sağlayan tümüyle bakır alaşımı metal parçaları, kablolama süresini ciddi ölçüde azaltmaya yarayan geçiş köprüsü sistemi ve geçmeli topraklama klemensleri ile benzerlerinden ayrılırlar.

UT vidalı klemensler Clipline complete ray klemens sisteminin bir parçasıdır ve farklı bağlantı şekillerine sahip diğer klemens serilerine uyumludur. Clip Project planlama yazılımı projelendirme aşamasında kolaylıklar sağlar.