Üretim Koridorları

İşletmenin vasfını belirledikten sonra analiz edilmesi gereken konu malzeme ve insan hareketlerinin üzerinde oluşacağı koridorların fonksiyonlarına göre düzenlemesi gerekmektedir.

1.Besleme Koridoru

İmalat hacimleri içerisine malzeme ve çalışanın ulaştığı koridorlardır. İmalat odaları ile arasında malzeme ve insan için Aır-Lock’lar oluşturulur. Malzeme için olanı MAL , insan için olan ise PAL olarak kısa isimlendirilmiştir.

İşletmeye malzeme ve insan girişinde bir kademelendirme risk yönetimi için kaçınılmazdır. Çalışanlar, ilk tesise geldiklerinde dış kıyafetlerinden arındıktan sonra işletmenin, temizlik sınıfı belirlenmemiş bölgelerinde bu kıyafet ile rahatlık ile gezinirler.

Ancak temizlik sınıfı yükseldikçe, kıyafetinde değiştirilmesi esastır. Hatta bazen çok özel durumlarda temizlik sınıfı birden bire 2 kez değişen alanlarda (D’den B‘ye doğru) özel bir kıyafet değiştirme protokolü uygulanabilir. Son değişim savağında çift taraflı kullanılan özel dolap tasarımları da gündeme gelebilir.

Bu durum malzeme için de aynıdır. Fonksiyonel odada işlem görecek malzeme de temizlik sınıflarını her geçişte üzerinde bulunan koruyucu katmanları, bu geçiş şartlarına bağlı olarak sırası ile terk etmelidir.

2. Dönüş Koridoru

İşletmeye giriş yapılan doğrultunun tersi yönde çalışan ve genellikle de bulaşık materyalin ve personelin hareket etmiş olduğu koridorlardır. Bu koridorlara odalardan çıkış ise yine hava kapanları vasıtası ile yapılır. (Air-Lock). Bu tür koridorlar genellik ile bulaşmış üretim malzemesinin ve gereçlerinin temizlenmek ve tekrar kullanılmak üzere taşındığı koridorlardır.

Bu koridordan yıkama yerlerine açılan kapanlar ile yıkanmayı bekleyen kirli malzeme depoları bulunmaktadır. Kirli malzeme depoları bir tarafları ile kirli koridora komşu diğer tarafları ile yıkama odalarına komşu olurlar.

Yıkama odalarından çıkan malzemeler ise tekrar kullanılmak veya kurutmak üzere temiz malzeme odasında tutulurlar. Temizlik işlemi bazen sterilizasyon ile sonlanmak zorunda kalabilir. Yıkanma sonrası sterilizasyon için kullanılacak materyal sterilizasyon için özel işlem odasına alınır.

Burada sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra özel bir muhafaza içerisinde saklanır. Bu muhafaza kabı, kullanımına kadar ürünü içeride koruyacak tarzda tasarlanmıştır.

Bu, paslanmaz mühürlü bir kap olacağı gibi iç içe 2 PE torba da olabilir. Temizlenmiş ve gerekir ise steril edilmiş kap ve malzemelerin bulunduğu oda diğer taraftan, besleme koridoruna açılır. İhtiyaç duyuldukça bu odada bulunan malzemeler kullanım için bu odadan çekilirler.

Dönüş koridorları aynı zamanda sistemde oluşması muhtemel çöpün de uzaklaştırılacağı odalara açılmaktadır. Bu odalarda çift taraflı kontrollü kapılar ile kullanılmaktadır. İşletmeye içeriden bırakılan çöp, işletme dışı tarafından gelen temizlik personeli tarafından alınıp uzaklaştırılır.

3. Teknik Koridor

Sadece teknik personelin kullanabileceği koridor olup, kesinlikle ilaç üretim teknisyeni tarafından kullanılamaz. Bu koridorun hava şartları dış hava şartları olarak kabul edilir. İlave bir hava şartlandırılması öngörülmez.

Ancak çok tozlu ve kirli bölgelerde bu tür alanların Vatka dediğimiz bir ön filtrasyon sistemi ile korunması gerektiği düşünülür. Örneğin, şehir içinde kalmış bir tesisin araba eksozlarından korunması için taze hava girişine ilave filtrasyon kaçınılmazdır. Veya çöl tozlarına maruz bir işletmenin ana hava girişlerinde toz tutucu ilave filtrasyon genel yapıya uygulanmak üzere projelendirilmelidir.

Bina Taşıyıcı Sisteminin Hijyen Panel İle Kaplanması

Bazı işletmelerde tesis girişine, dışarıdan alınan havanın bütünü ile kaba filtrasyonun ve ön konfor şartlandırılmasının yapıldığı büyük kütleli HVAC kullanımı gündeme gelmektedir.

Bazı işletmelerde ise günde 3-4 metre ilerleyen makaralı geniş alan filtrasyonu uygulaması da yapılmaktadır. Bu makaralar kirlendikçe yıkanıp tekrar kullanılabilirler.

Teknik koridorlar, teknik alanlar ve üretim makinelerinin, teknik taraflarına ulaşılması için tasarlanırlar. Bu alanların içinde çalışan teknisyenlerin özel bir durum oluşmadıkça ilave koruyucu kıyafet veya aksesuar kullanmasına ihtiyaç yoktur.

Bazı durumlarda bu bölgede bulunan toz ayırıcı, eksoz filtresi vb. araç ve gerecin temizliği veya bakımları esnasında çalışan teknik personelin gereken önlemeleri alması istenir.

Teknik koridorlara, genellikle çatıdan veya bodrum katından ulaşılan bölgelerden girilmektedir. Teknisyenin beraberinde taşıma olasılığı yüksek olan havadanlığın da dikkate alınarak bölgelerin iş güvenliği açısından hassas planlanması gerekir.

Genel yangın güvenliği kapsamında proje incelenirken, bazı teknik koridorların üzerine ilacın girilmemesi gereken koridor ve odalarına bağlantı yapılması gündeme gelebilir.

Bu kapılar EE yani acil kaçış kapısı olarak isimlendirilip acil durum dışında kullanılmasına müsaade edilmez. Bu kapılar istenmeyen kullanımlarının önlenebilmesi için mühürlenip uzaktan da kontrol edilebilirler.

Harici Tip Enerji Nakil Köprüsü

Teknik alanlarda kullanılan duman damperleri ve benzeri önlemler, sık karşılaşılan uygulamalardır. Plastik veya güvenli cam esaslı duman kontrol damperleri aynı zamanda bu alanların doğal aydınlatılmasına da kullanılır.

Gelecek sayıda kaldığımız yerden devam edeceğiz…