konutlarda-kompanzasyon-makale-gorseli

Türkiyede Reaktif Güç Kompanzasyonu 1980 başlarında ivme kazanırken uygulama, yalnız sanayi ve ticari abonelere mecburiyet getirmiş idi. Benim şahsen beklentim ise bu başlangıcın pilot uygulama olarak değerlendirilip daha sonra aşamalı olarak konutlarda uygulanacağı şeklinde idi.

Ancak üzerinden otuz yıldan fazla süre geçmesine karşın beklentimi doğrular bir adım atılmadı. Denilebilir ki bu bir şahsi görüş ve beklentidir.  Şimdi beklentinin yani Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun rakamlar ile ne derece kayda değer olup olmadığını inceleyelim.

Aşağıdaki tablo Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 2005 ve 2006 yılı üçer aylık ülke genelindeki sektörlere göre tüketim verileri olup,2006 toplamını 137.225 GWh olarak kabul edebiliriz.

emo-2005-tablo-grseli

Bu tablodan görüleceği gibi meskenler-konutlardaki tüketim miktarı toplam tüketime oranı % 23,81 olarak yer almaktadır. Artan konut ihtiyacı,üretimi ve kullanımı sonucu 2010 yılı itibari ile yıllık toplam tüketime oranı % 27 ye yükselmiştir.

Ülkemiz genelinde; EÜAŞ – 2010 yılı Elektrik üretim ve tüketim verilerine göre ise yıllık tüketim 210.181,6 GWh dir.

Konutlarda 2010 yılı tüketimi toplamın %27 si olduğuna göre,56.750 GWh /Yıl. Aktif Güç cinsinden ifade edecek olur isek 6,5 GW veya 8,13 GVA denilebilir.

(Güç katsayısı 0,8 kabul ve 1 saatlik tüketim) Güç katsayısı Cos yi 0,8 den 1 e çıkartacak bir kompanzasyon öngörür isek tüm konutların kompanze edilmesi halinde gerekli kompanzasyon gücü 4,8 GVAR.

Elde edilen aktif güç tasarrufu ise 4 GW ve enerji cinsinden 35.040 GWh kazanımdır. Mevcut yıllık 210.181,6 GWh tüketime oranı ise % 16,6 tasarruf oranı olarak gerçekleşir.

Eğer tüm konutları değilde pilot uygulama anlamında yalnızca apartmanları ve apartmanların ortak kullanım abonelikleri kompanze edilir ise; yani dairelere girmeyip trifaze ısıtma ve ortak kullanım aydınlatma olarak anılan ortak abonelikleri kompanze ettiğimizi varsayarsak, hesabımıza esas olarak ülke genelinde apartman tüketimini toplam konut tüketiminin %75-80i olarak ve trifaze ortak kullanım abonelikler tüketiminide bina toplam tüketiminin % 30-33 ü gibi ele alır isek uygulanacak kompanzasyon gücü 1,3 GVAR ve tasarruf edilecek aktif enerji miktarı 10.000 GWh oransal olarak da % 4,75 olacağını söyleyebiliriz.

Saygılarımla.

mehmet-erkal-elektrik-muhendisi-gorseli

Makale:

Mehmet Erkal 

Elektrik Mühendisi

sektörüm dergisi sayı 8 makale:yıl 2011-güncelleme 11/05/2019

Kompanzasyon konulu makalemize linkten ulaşabilirsiniz.