Enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırı gerilimi toprağa deşarj ederek enerji iletim sistemlerinin korunmasında büyük önem arz eden parafudrlar teknolojiyle doğru orantılı olarak gelişerek ortaya yeni avantajlar koymaya devam ediyor. Trimbox tarafından üretilen yeni nesil parafudrlar pazarda çoğunlukla tercih edilirken, henüz tanışmamış olanların merakını da üzerine çekiyor. Bu sayımızda, Trimbox ile birlikte yeni nesil parafudrlar ile klasik alçak gerilim parafudrları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceleyeceğiz.

Klasik B, C ve D sınıfı ya da bir başka anlatım şekliyle Type1, Type2, Type3 ya da Class1, Class2, Class3 parafudrların, yıldırım darbesinde sistemde oluşan yükün topraklanmasını sağlarken, sistemde oluşan aşırı gerilimin engellenememesi üzerine çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir.

2007 yılında temelleri atılan yeni nesil parafudrların, klasik parafudr + darbe koruyucu + aşırı gerilim sönümleyici barındırdığı ve klasik parafudrların olmazsa olmazı olan iyi bir topraklama ihtiyacına gereksinim duymamaları yeni nesil parafudrları klasik alçak gerilim parafudrlardan ayıran en önemli fark olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni Nesil Parafudrlar ile Klasik Parafudrları Kıyaslayalım

Yeni nesil parafudrlar, Type1, Type2, Type3 yani B, C, D sınıfı parafudr yerine kullanılabilir ve tek üründe bu teknolojiyi sunabilirler. Klasik parafudrlar, yeni nesil parafudr şartnamelerinde kullanılamazlar, çünkü şartnamedeki ekstra özellikleri sağlayamazlar.

Yeni nesil parafudrlar topraklama olmadan da koruma işlevini gerçekleştirdiklerinden, Dünya’da tek üründe koruma işlevi gerçekleştirmeye çalışan seri bağlı ürünlerde bile olmayan donanımda bir koruma sunmaktadırlar. Yeni nesil parafudrlar aşırı gerilim sönümleme özellikleri ile fazlar arası da oluşabilecek peakleri engelleyerek, klasik parafudrlarda olmayan bir kabiliyet ile daha etkili koruma kabiliyeti sunarlar.

Yeni nesil parafudrlar nötr kopması gibi bir durumlarda, dengesiz yüklerde oluşabilecek gerilim yükselmelerinin yangına sebep olması riskini, kaçak akım rölesi ile birlikte, özellikle gold ürünlerde sınırsız koruma kabiliyeti ile sağlarlar.

Yeni nesil parafudrların kartuş maliyetleri yoktur ve testlerini ekstra olarak sistemdeki paralel yüklerin de korunması üzerine bina ederek, parafudrların darbe testlerindeki açığı kapatmışlardır.

Yeni nesil parafudrlar 1000A’e kadar herhangi bir sigorta çıkışına monte edilebilirler ve ekstra koruma sigortasına ihtiyaç duymazlar. Yeni nesil parafudrlar günümüzde Trimbox markası tarafından Türkiye’de üretilerek Dünya’nın %75’ine sunuluyorlar.

Trimbox markalı yeni nesil yerli parafudrlar %87,87 yerlilik oranı ile Dünya’da birçok sistemi ve cihazları korumaya devam ederken klasik parafudrlara kıyasla birçok avantajla sektöre katkı sağlıyorlar.