Elektrik Tesislerinde Arızalar

Elektriksel arızalar, elektrik tesislerinde önemli can ve mal kayıplarına neden olabilir.

Aşağıdaki makalede, elektrik arızaları ile ilgili tanım ve terimler yer almaktadır.

Şebekelerde arızalar sonucu ortaya çıkan anormal elektrik büyüklükler;

Aşırı Akımlar